Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft het hoogst behaalde opleidingsniveau van inwoners (19 jaar en ouder) van Westland. Het gaat dan om een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift. Deze informatie is afkomstig uit de Gezondheidsenquête 2016.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Bijna vier op de tien inwoners in Westland hebben een laag opleidingsniveau

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 28% van de inwoners van Westland (19 jaar en ouder) een hoog opleidingsniveau en 38% een laag opleidingsniveau. De rest van de inwoners (34%) heeft een gemiddeld opleidingsniveau (figuur 1).2

Figuur 1. Hoogst voltooide opleiding inwoners (19 jaar en ouder).Westland 2016.
Westland_2.1b_Opleidingsniveau_F1.png

Het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) met een lage opleiding neemt in Westland af ten opzichte van 2005 en 2009, maar verschilt niet van dat in 2012. Het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) met een hoge opleiding neemt toe ten opzichte van 2005, 2009 en 2012. Bij 65-plussers neemt het percentage inwoners met een lage opleiding af ten opzichte van 2004, 2008 en 2012. Het percentage inwoners met een hoge opleiding neemt toe ten opzichte van 2004 maar verschilt niet van dat in 2008 en 2012 (figuur 2).

Figuur 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een laag en hoog opleidingsniveau, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Westland, 2004-2016.
Westland_2.1b_Opleidingsniveau_F2.png

In Westland heeft een hoger percentage van de inwoners een laag opleidingsniveau dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (tabel 2).

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een laag opleidingsniveau. Westland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Westland_2.1b_Opleidingsniveau_T2.png

Het percentage inwoners met een laag opleidingsniveau is hoger bij ouderen

Het percentage inwoners van Haaglanden met een laag opleidingsniveau neemt toe met de leeftijd (tabel 3). Zo heeft 12% van de 18- tot en met 34-jarigen een laag opleidingsniveau, bij 75- tot en met 84-jarigen en 85-plussers is dat respectievelijk 61% en 62%. Meer vrouwen hebben een laag opleidingsniveau in vergelijking met mannen. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.2

Bij inwoners van niet-westerse afkomst relatief veel laagopgeleiden

Bij inwoners van niet-westerse afkomst in Haaglanden heeft een relatief hoog percentage een laag opleidingsniveau in vergelijking met inwoners van autochtone en overig westerse afkomst. Bij inwoners met een laag inkomen of die moeite hebben met rondkomen, is het percentage laagopgeleiden hoger dan bij inwoners met een hoger inkomen of die geen moeite hebben met rondkomen.2

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een laag opleidingsniveau, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Westland_2.1b_Opleidingsniveau_T3.png
  • Etnische afkomst
  • Huishoudinkomen

 

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties