Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de aantallen en kenmerken van de bezoekers van het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden afkomstig uit Westland en de gegevens van een aantal afzonderlijke soa; de landelijke cijfers zijn afkomstig van het RIVM.3,5,6,7

Alle leeftijden

In 2016 bijna 300 soa-consulten van inwoners van Westland bij het Centrum Seksuele Gezondheid

In 2016 zijn door het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden 267 soa-consulten uitgevoerd bij inwoners uit Westland.6

Bijna de helft van de bezoekers is vrouw, ruim een kwart mannen die seks hebben met mannen (MSM) en eveneens ruim een kwart is een heteroseksuele man. Deze verdeling komt ongeveer overeen met de verdeling in Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk (tabel 1).3

Tabel 1. Achtergrondkenmerken van bezoekers van Centra Seksuele Gezondheid (%). Westland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Westland_4.3_Soa_T1.png
  • Etnische afkomst

Vooral jonge vrouwen, jonge heteroseksuele mannen en oudere MSM hebben een consult bij het CSG

De jongste bezoeker was 15 jaar, 55% is jonger dan 25 jaar (tabel 1). Van de vrouwen is 67% jonger dan 25 jaar, van de heteroseksuele mannen 62% en van de MSM 30%. Van de MSM is 39% 45 jaar en ouder, veel meer dan bij de vrouwen (8%) en heteroseksuele mannen (11%). Het percentage bezoekers dat jonger is dan 25 jaar is in Westland komt overeen met dat van Zuid-Holland West en met landelijk maar is iets hoger dan dat van Haaglanden.

Ruim acht op de tien bezoekers (82%) is van Nederlandse afkomst, meer dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk (tabel 1).

Aantal consulten bij MSM stijgt

Ten opzichte van 2015 is het aantal consulten in 2016 iets gedaald met 4%.7 In Zuid-Holland West is het aantal consulten gestegen met 4%, evenals in Haaglanden (6%) en landelijk (5%). In de periode 2013-2016 varieerde het aantal soa-consulten tussen 267 en 289 (figuur 1). Tussen 2015 en 2016 is in Westland een toename te zien in het aantal consulten bij MSM en een afname bij heteroseksuele mannen. De stijging in het aantal consulten bij MSM was ook in Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk te zien.

Figuur 1. Aantal soa-consulten van bezoekers uit Westland aan het Centrum Seksuele Gezondheid Haaglanden, naar geslacht en seksuele voorkeur. Westland, 2013-2016.
Westland_4.3_Soa_F1.png (1)

Bij een op de vijf consulten wordt een soa gevonden

In 2016 is bij 21,0% van de soa consulten minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) gediagnosticeerd. Dit is hoger dan de vindpercentages in Zuid-Holland West (17,7%), Haaglanden (17,1%) en landelijk (18,4%). In Westland zijn de vindpercentages tussen de diverse categorieën niet verschillend. Landelijk is het vindpercentage bij vrouwen lager dan bij heteroseksuele mannen en bij MSM; het vindpercentage is hoger bij bezoekers onder de 25 jaar en van niet-Nederlandse afkomst, vergeleken met bezoekers van 25 jaar en ouder, respectievelijk van Nederlandse afkomst.

Het percentage consulten waarbij een soa wordt gediagnosticeerd is in Westland toegenomen ten opzichte van 2015 (15,7%). Dit beeld wordt ook landelijk gezien (2015: 17,2%).

Chlamydia is de meest gestelde diagnose

De diagnose chlamydia is in 2016 in 16,5% van de soa-consulten gesteld (landelijk: 14,5%). Chlamydia is daarmee in Westland maar ook landelijk de meest gestelde diagnose bij zowel heteroseksuele mannen, MSM als vrouwen. In 2015 was het vindpercentage 13,6%.

Gonorroe is bij 3,0% van de soa-consulten gevonden (landelijk: 4,3%). Gonorroe komt veel meer voor bij MSM dan bij heteroseksuele mannen en bij vrouwen. In 2015 was het vindpercentage 2,5%.

Syfilis, hiv en hepatitis B werden weinig of niet gediagnosticeerd bij bezoekers uit Westland.

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Seksueel overdraagbare aandoeningen [Online]. (bezocht op 19 feb 2018); Beschikbaar op URL:  https://www.rivm.nl/Onderwerpen/S/Seksueel_overdraagbare_aandoeningen
  2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid en Zorg. Oorzaken van soa [Online]. (bezocht op 19 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/soa/cijfers-context/totaal#node-oorzaken-van-soa
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016; RIVM Rapport 2017-0003. Bilthoven; 2017.
  4. Soa Aids Nederland. Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg [Online]. (bezocht op 22 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.soaaids.nl/nl/professionals/interventies/structurele-interventies/aanvullende-seksuele-gezondheidszorg
  5. GGD Haaglanden, Centrum Seksuele Gezondheid. Klik hier voor meer informatie: https://www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl/
  6. L. van der, Smid, N. GGD Haaglanden, Centrum Seksuele Gezondheid. Jaarverslag 2016. Den Haag: juli 2017.
  7. Leeuwen-Voerman, S. van, Keetman, M. , Spoormaker, R. GGD Haaglanden, Regionaal soa centrum Den Haag. Jaarverslag 2015. Den Haag: december 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties