Gezondheidsmonitor
3 gezonde levensverwachting.svg

Deze tekst beschrijft de (gezonde) levensverwachting van de inwoners van Westland. Deze informatie is gebaseerd op de sterftegegevens over de periode 2013-2016 van het CBS en de ervaren gezondheid uit de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder).2,3 Levensverwachting en gezonde levensverwachting wordt voor de Nederlandse bevolking ieder jaar berekend. Voor kleinere regio’s zoals gemeenten en wijken is het aantal sterfgevallen per jaar te klein voor betrouwbare cijfers. Om die reden wordt gebruik gemaakt van gemiddelden over een periode van vier jaar.

Bij geboorte

Vrouwen leven langer dan mannen

In Nederland en ook in Westland leven vrouwen gemiddeld langer dan mannen. Dit verschil tussen mannen en vrouwen wordt wel steeds kleiner. In de periode 2013-2016 was de gemiddelde levensverwachting van mannen uit Westland 81,4 jaar, van vrouwen uit Westland 84,9 jaar (tabel 1). Dit is iets hoger dan de gemiddelde levensverwachting voor Haaglanden en Nederland. In Haaglanden was de gemiddelde levensverwachting 80,1 jaar voor mannen en 83,6 jaar voor vrouwen. Landelijk was deze in 2016 79,9 jaar voor mannen en 83,1 jaar voor vrouwen.

Tabel 1. Levensverwachting bij geboorte en gezonde levensverwachting bij geboorte, in jaren, naar geslacht. Westland en Haaglanden 2013-2016 en Nederland 2016.
Westland_3.1_GezondeLevensverwachting_T1.png (1)

Vergeleken met de periode 2009-2012 is de levensverwachting van zowel mannen als vrouwen uit Westland gestegen (figuur 1). Ook landelijk is de levensverwachting in de afgelopen jaren bij zowel mannen als vrouwen toegenomen.

Figuur 1. Levensverwachting en gezonde levensverwachting bij geboorte naar geslacht. Westland 2009-2012, 2013-2016.
Westland_3.1_GezondeLevensverwachting_F1.png (1)

Gezonde levensverwachting in Westland hoger dan in Haaglanden en landelijk

De gezonde levensverwachting is voor vrouwen in Westland iets hoger dan voor mannen. Vrouwen in Westland leven dus langer (de levensverwachting is hoger), en hebben iets meer jaren in goede ervaren gezondheid dan mannen.

In Westland is in de periode 2013-2016 de gezonde levensverwachting bij geboorte voor mannen 67,1 jaar, voor vrouwen 67,6 jaar (tabel 1). Dit is hoger dan in Haaglanden (mannen: 62,2, vrouwen 61,9 jaar) en hoger dan landelijk (mannen: 64,9 jaar, vrouwen: 63,3 jaar). Vergeleken met 2009-2012 is de gezonde levensverwachting van Westlandse mannen iets gedaald en van Westlandse vrouwen ongeveer gelijk gebleven (figuur 1).

Bij 65 jaar

In Westland hogere levensverwachting bij 65 jaar dan in Haaglanden en landelijk

De levensverwachting bij 65 jaar in 2013-2016 is in Westland 19,7 jaar bij mannen en 22,9 jaar bij vrouwen (tabel 2). Dit is hoger dan in Haaglanden (mannen: 18,8 jaar, vrouwen: 21,5 jaar) en landelijk (mannen: 18,8 jaar, vrouwen: 21,4 jaar).

Tabel 2. Levensverwachting bij 65 jaar en gezonde levensverwachting bij 65 jaar naar geslacht. Westland en Haaglanden 2013-2016 en Nederland 2016.
Westland_3.1_GezondeLevensverwachting_T2.png (1)

Ten opzichte van 2009-2012 is de levensverwachting bij 65 jaar in Westland in 2013-2016 gestegen (figuur 2).

Figuur 2. Levensverwachting en gezonde levensverwachting bij 65 jaar naar geslacht. Westland 2009-2012, 2013-2016.
Westland_3.1_GezondeLevensverwachting_F2.png (1)

Gezonde levensverwachting bij 65 jaar hoger in Westland dan in Haaglanden en landelijk

Op 65-jarige leeftijd is de gezonde levensverwachting bij Westlandse mannen 13,7 jaar, bij Westlandse vrouwen 13,3 jaar (tabel 2). Dit is hoger dan de cijfers voor Haaglanden en de landelijke cijfers. In Haaglanden was in 2013-2016 de gezonde levensverwachting bij 65 jaar 11,6 jaar voor mannen en 11,8 jaar voor vrouwen. Landelijk was dit in 2016 11,8 jaar voor mannen en 12,7 jaar voor vrouwen.

Vergeleken met 2009-2012 is de gezonde levensverwachting bij 65 jaar voor Westlandse mannen en vrouwen gestegen (figuur 2).

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gezonde levensverwachting; cijfers en context [Online]. (bezocht op 4 december 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gezonde-levensverwachting/cijfers-context/huidige-situatie.
  2. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  3. CBS Statline, Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (bezocht op 8 en 9 augustus 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?VW=T&DM=SLNL&PA=37230ned&D1=0,2-12,17&D2=221,225,508&D3=182-193,195-204&HDR=G2&STB=G1,T.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties