Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het percentage inwoners in Westland dat voldoet aan de richtlijnen voor groente en fruit en dat minstens vijf dagen per week ontbijt. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Een kwart van de inwoners van Westland voldoet aan richtlijn groente

Uit de Gezondheidsenquête 2016 blijkt dat 26% van de inwoners van Westland minimaal 250 gram groente of rauwkost per dag eet, en daarmee voldoet aan de richtlijn groente.4 Ruim vier op de tien eet minimaal 200 gram fruit per dag en voldoet aan de richtlijn fruit. Negen op de tien inwoners van Westland ontbijt minimaal vijf dagen per week (tabel 1). Het percentage inwoners dat voldoet aan de richtlijn voor groente is lager dan in Haaglanden en vergelijkbaar met Zuid-Holland West. Het percentage inwoners dat voldoet aan de richtlijn fruit wijkt niet af van Zuid-Holland West en Haaglanden. Het percentage inwoners dat minimaal vijf keer per week ontbijt ligt in Westland hoger dan in Haaglanden en Zuid-Holland West.

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de richtlijn voor groente en fruit en minstens 5 dagen per week ontbijt. Westland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Westland_8.1_Voeding_T1.png

Meer vrouwen dan mannen voldoen aan de voedingsrichtlijnen

Vrouwen hebben over het algemeen een gezonder voedingspatroon dan mannen, dit geldt voor groente, fruit én ontbijt (tabel 2).4 Dit speelt ook bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen in vergelijking met inwoners die hier wel moeite mee hebben. Ook zijn er relatief veel inwoners van 65 jaar en ouder die voldoen aan de richtlijn voor fruit en minstens vijf dagen per week ontbijten. Voor de richtlijn groente is bij de inwoners van 65 jaar en ouder juist een relatief laag percentage dat hieraan voldoet.

Bij inwoners van autochtone afkomst voldoet lager percentage aan de richtlijnen groente en fruit dan bij inwoners van een andere afkomst

Bij inwoners van autochtone afkomst is het percentage dat aan de richtlijnen voor groente en fruit voldoet lager dan bij inwoners van een andere afkomst. Wel ontbijten relatief veel inwoners van autochtone afkomst ten minste vijf dagen per week. Bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen, ontbijt een hoger percentage minstens vijf keer per week en voldoet een hoger percentage aan de richtlijn voor fruit dan bij inwoners die ongehuwd, gescheiden, weduwe of weduwnaar zijn. Een lager percentage inwoners met een laag en gemiddeld opleidingsniveau ontbijt minstens vijf keer per week en voldoet aan de richtlijn voor groente dan inwoners met een hoog opleidingsniveau.

Tabel 2 . Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de richtlijn voor groente en fruit en minstens 5 dagen per week ontbijt, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Westland_8.1_Voeding_T2.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Een kwart van de jongeren (3 vmbo) eet dagelijks groente

Van de jongeren in Westland eet een kwart elke dag groente, in Zuid-Holland West is dit 32% (Tabel 1).4 Onder jongens eet 20% elke dag groente, voor meisjes is dit 28%. Op het vmbo-overig eet 25% van de jongeren dagelijks groente, onder jongeren op het vmbo-tl is dit 23%. Van de jongeren van Nederlandse afkomst eet 22% elke dag groente, voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 37% (Figuur 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt. Westland, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Westland_Voeding_T1.jpg

Een kwart van de jongeren (3 vmbo) eet elke dag fruit

In Westland eet 24% van de jongeren elke dag fruit, in Zuid-Holland West is dit 26% (Tabel 1). Zowel een kwart van de jongens (23%) als de meisjes (25%) eet iedere dag fruit. Op het vmbo-overig eet één op de vijf (21%) van de jongeren dagelijks fruit, onder jongeren op het vmbo-tl is dit een kwart (26%). Ook bijna een kwart van de jongeren van Nederlandse afkomst eet dagelijks fruit (23%), voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 27% (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt, naar achtergrondkenmerken. Westland, schooljaar 2018/2019.
Westland_Voeding_F1.jpg

Acht op de tien jongeren (3 vmbo) ontbijten minstens 5 dagen per week

Acht op de tien jongeren (81%) in Westland ontbijten minstens 5 dagen per week, in Zuid-Holland West is dat 74% van de jongeren (Tabel 1). Van de jongens ontbijt 84% minstens 5 dagen per week, voor meisjes is dit 78%. Op het vmbo-tl ontbijt driekwart (76%) minstens 5 dagen per week, onder jongeren op het vmbo-tl is dit 85%. Van de jongeren van Nederlandse afkomst ontbijt 84% minimaal 5 dagen per week. Van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 62% (Figuur 1).

HAVO/VWO

Een derde van de jongeren (4 havo/vwo) eet dagelijks groente

Van de jongeren in Westland eet 35% elke dag groente, in Zuid-Holland West is dit 49% (Tabel 2).4 Bijna één derde van de jongens (30%) eet iedere dag groente, voor meisjes is dit 39%. Op de havo eet 33% van de jongeren dagelijks groente, onder jongeren op het vwo is dit 38%. Van de jongeren van Nederlandse afkomst eet 34% elke dag groente, voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit percentage 38% (Figuur 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt. Westland, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Westland_Voeding_T2.jpg

Drie op de tien jongeren (4 havo/vwo) eten elke dag fruit

In Westland eet 31% van de jongeren elke dag fruit, in Zuid-Holland West is dit 37% (Tabel 2). Bijna een kwart van de jongens (23%) en 39% van de meisjes eet dagelijks fruit. Op de havo en op het vwo eten respectievelijk 28% en 37% van de jongeren dagelijks fruit. Drie op de tien jongeren van Nederlandse afkomst (31%) eten iedere dag fruit, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit percentage 34% (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt, naar achtergrondkenmerken. Westland, schooljaar 2018/2019.
Westland_Voeding_F2.jpg

Negen op de tien jongeren (4 havo/vwo) ontbijten minstens 5 dagen per week

Een ruime meerderheid van de jongeren (89%) in Westland ontbijt minstens 5 dagen per week, in Zuid-Holland West is dit 86% (Tabel 2). Van de jongens ontbijt 90% minstens 5 dagen per week, voor meisjes is dit 89%. Op de havo ontbijt 89% van de jongeren minstens 5 dagen per week, op het vwo is dit 90%. Van de jongeren van Nederlandse afkomst ontbijt 91% minstens 5 dagen per week, voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 74% (Figuur 2).

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015.
 2. Roos S, Meer IM van der. Ontbijtgedrag van kinderen en jongeren in achterstandswijken van de Haagse stadsdelen Centrum en Escamp. Een goede start van de dag. Epidemiologisch Bulletin 2016; 51(3): 26-32.
 3. Eerlijk over eten [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); Beschikbaar op URL: http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/cafeine.aspx
 4. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 1. Richtlijnen goede voeding 2015. [Online]. (bezocht op 3 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201524_richtlijnen_goede_voeding_2015.pdf.
 2. Roos S, Meer IM van der. Ontbijtgedrag van kinderen en jongeren in achterstandswijken van de Haagse stadsdelen Centrum en Escamp. Een goede start van de dag. Epidemiologisch Bulletin 2016; 51(3): 26-32.
 3. Richtlijnen Schijf van Vijf. [Online]. (bezocht op 5 okt 2017); Beschikbaar op URL: http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Schijf%20van%20Vijf/Voedingscentrum%20Richtlijnen%20Schijf%20van%20Vijf%202016%204.pdf.
 4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties