Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het gebruik van de zorg door inwoners uit Westland die wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg. Deze informatie is afkomstig uit de database van waarstaatjegemeente.nl en is gebaseerd op gegevens van Vektis.4 Vektis is een business intelligence centrum voor de zorg en beschikt over een database met alle declaratiedata in de zorg. Zij voorziet de zorgverzekeringsbranche en zorgverzekeraars, zorgverleners, overheden en wetenschappers onder meer van informatie ter ondersteuning van beleidsprocessen.

Zorggebruikers (Alle leeftijden)

Ruim 2.200 inwoners in Westland maken gebruik van zorg vanuit de Wlz

In 2016 maken 2.234 inwoners van Westland gebruik van zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).4 Dit komt neer op 213 mensen per 10.000 verzekerden (tabel 1). In de Jeugdzorgregio Haaglanden is dat 198 per 10.000 verzekerden en in Nederland 213 per 10.000 verzekerden (tabel 2). In Westland, Jeugdzorgregio Haaglanden en Nederland vindt de meeste zorg vanuit de Wlz plaats in een instelling.

In 2015 maakten in Westland 2.228 inwoners (215 per 10.000 verzekerden) gebruik van zorg vanuit de Wlz (tabel 1).

Tabel 1. Aantal zorggebruikers (absoluut en per 10.000 verzekerden) dat gebruik maakt van de Wet langdurige zorg (Wlz), naar soort zorg. Westland, 2015-2016.
Westland_10.7_WLZ_T1.PNG
  • Wet Langdurige Zorg
Tabel 2. Aantal zorggebruikers per 10.000 verzekerden dat gebruik maakt van de Wet langdurige zorg (Wlz), naar soort zorg. Westland, Jeugdzorgregio Haaglanden en Nederland, 2016.
Westland_10.7_WLZ_T2.PNG
  • Wet Langdurige Zorg

Het aantal mensen dat gebruik maakt van zorg vanuit de Wlz is het hoogst onder 65-plussers

Het gebruik van zorg vanuit de Wlz neemt toe met de leeftijd: 65-plussers ontvangen deze zorg het meest, inwoners van 0 tot en met 17 jaar het minst (figuur 1).4

Figuur 1. Aantal zorggebruikers (absoluut aantal) dat gebruik maakt van de Wet langdurige zorg (Wlz), naar soort zorg en leeftijd. Westland 2016.
Westland_10.7_WLZ_F1.PNG
  • Wet Langdurige Zorg
  1. Rijksoverheid. Wet Langdurige Zorg (Wlz). [Online]. (bezocht op 29 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz .
  2. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Informatie Langdurige Zorg. [Online]. (bezocht op 29 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.informatielangdurigezorg.nl/ .
  3. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Informatie Langdurige Zorg; Overgangsrechten 2016-2020. [Online]. (bezocht op 13 dec 2017); Beschikbaar op URL: https://www.informatielangdurigezorg.nl/overgangsrechten .
  4. Waarstaatjegemeente.nl. Zorggebruik (Vektis). [Online]. (bezocht op 13 aug 2018); Beschikbaar op URL: https://www.waarstaatjegemeente.nl/jive
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties