Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het aantal personen per 1.000 inwoners per jaar waaraan opiaten, benzodiazepinen en antidepressiva zijn verstrekt in de gemeente Westland in de periode 2015-2017. Hiermee wordt inzage gegeven in het gebruik en trend in gebruik gedurende drie recente jaren in de gemeente Westland. Vervolgens wordt verdere inzage gegeven in subgroepen onder de bevolking door uitsplitsing op geslacht, leeftijd, opleiding en inkomen. 

De gegevens over verstrekkingen zijn afkomstig van het Urban Data Center, een samenwerking tussen de gemeente Den Haag en het CBS.8 De gegevens over verstrekkingen betreffen alleen gegevens van ingeschreven inwoners uit gemeenten, en zijn gebaseerd op vergoeding uit de basisverzekering gezondheidszorg. Verstrekkingen vinden plaats via de lokale apotheken. Verstrekkingen van medicijnen via ziekenhuisapotheken niet zijn inbegrepen in de data.

De gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op personen waaraan minimaal één keer per jaar een medicijn is verstrekt. Uit deze gegevens valt niet af te leiden hoeveel medicijn er is verstrekt, wat de reden is geweest van verstrekking en of het geneesmiddel ook daadwerkelijk is gebruikt of niet: deze gegevens worden niet geregistreerd of zijn lastig te achterhalen, en zijn daardoor niet beschikbaar. Vermeld moet worden dat de weergegeven resultaten niet gebaseerd zijn op een steekproef, dus de weergegeven resultaten zijn geen schattingen maar de exacte aantallen en percentage verschillen.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Sterke toename in het aantal personen waaraan opiaten zijn verstrekt in de periode 2015-2017. Toename in aantal personen met benzodiazepine verstrekkingen.

In 2017 werden in Westland aan 109 per 1.000 personen 19 jaar en ouder opiaten verstrekt. Dit is een hoger aantal vergeleken met het aantal in Zuid-Holland West (106 per 1.000 personen) maar lager vergeleken met het aantal in Haaglanden (113 per 1.000 personen) en landelijk (110 per 1.000 personen). Het aantal personen waaraan in 2017 in Westland opiaten zijn verstrekt, nam toe met 12% ten opzichte van het aantal in 2015. Echter de toename in Westland is vergelijkbaar met de toenames in Zuid Holland West (12%) en landelijk (11%) (tabel 1).

In 2017 werden in Westland aan 28 per 1.000 personen 19 jaar en ouder benzodiazepinen verstrekt. Dit is een lager aantal vergeleken met het aantal in Zuid-Holland West (33 per 1.000 personen) en landelijk (31 per 1.000 personen). Het aantal personen waaraan in 2017 benzodiazepinen zijn verstrekt, nam toe met 8% ten opzichte van het aantal in 2015. De toename in Westland is groter dan de toenames in Zuid-Holland West (6%) en landelijk (7%) (tabel 1).

In 2017 werden in Westland aan 68 per 1.000 personen 19 jaar en ouder antidepressiva verstrekt. Dit is een hoger aantal vergeleken met het aantal in Zuid-Holland West (67 per 1.000 personen) maar een lager aantal dan het aantal in Haaglanden (69 per 1.000 personen) en landelijk (73 per 1.000 personen). Het aantal personen waaraan in 2017 in Westland antidepressiva zijn verstrekt, is vergelijkbaar met het aantal in 2015 (tabel 1).

Tabel 1: Aantal personen per 1.000 inwoners (19 jaar en ouder) met minimaal 1 keer een medicijn verstrekking op jaarbasis. Westland, Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk, 2015-2017.
Westland Verstrekking Medicijnen T1

Meeste medicijnverstrekkingen onder vrouwen

In 2017 werden in Westland aan 132 per 1.000 vrouwen van 19 jaar en ouder opiaten verstrekt. Dit is een hoger aantal dan onder mannen (85 per 1.000 personen). Er is een toename van 12% in verstrekkingen opiaten aan vrouwen in de periode 2015-2017. Deze toename is ongeveer gelijk voor zowel vrouwen als mannen in de periode 2015-2017 (tabel 2).

In 2017 werden aan 36 per 1.000 vrouwen van 19 jaar en ouder benzodiazepinen verstrekt. Dit is een hoger aantal dan onder mannen (21 per 1.000 personen). Er is een toename van 6% in verstrekkingen benzodiazepinen aan vrouwen in de periode 2015-2017. Deze toename is kleiner onder vrouwen dan onder mannen in de periode 2015-2017 (17%) (tabel 2).

In 2017 werden aan 91 per 1.000 vrouwen van 19 jaar en ouder antidepressiva verstrekt. Dit is een hoger aantal dan onder mannen (44 per 1.000 personen). Er is een afname van 1% in verstrekkingen antidepressiva aan vrouwen in de periode 2015-2017. Bij mannen is het aantal vergelijkbaar met het aantal in 2015 (tabel 2).

Tabel 2: Aantal personen per 1.000 inwoners (19 jaar en ouder) met minimaal 1 keer een medicijn verstrekking op jaarbasis naar geslacht. Westland, 2015-2017.
Westland Verstrekking Medicijnen T2

Meer personen met verstrekkingen opiaten en benzodiazepinen onder hogere leeftijd

In 2017 werden aan 184 per 1.000 personen van 65 jaar en ouder opiaten verstrekt. Dit is een hoger aantal dan onder 40-64 jarigen (109 per 1.000 personen) en 19-35 jarigen (55 per 1.000 personen). Er is een toename van 14% in verstrekkingen aan personen boven de 65 jaar ten opzichte van 2015. Deze toename is groter dan de toename onder 19-39 jarigen (12%) en onder 40-64 jarigen (9%) (tabel 3).

In 2017 werden aan 52 per 1.000 personen van 65 jaar en ouder benzodiazepinen verstrekt. Dit is een groter aantal dan onder 40-64 jarigen (28 per 1.000 personen) en 19-35 jarigen (12 per 1.000 personen). Er is een toename van 16% in verstrekkingen aan personen van 65 jaar en ouder ten opzichte van 2015. Deze toename is groter dan de toename onder 40-64 jarigen (8%). Onder 19-39 jarigen was er een afname aan verstrekkingen benzodiazepinen met 8% ten opzichte van 2015. (tabel 3).

In 2017 werden aan 89 per 1.000 personen van 65 jaar en ouder antidepressiva verstrekt. Dit is een groter aantal dan onder 40-64 jarigen (79 per 1.000 personen) en onder 19-35 jarigen (37 per 1.000 personen). Het aantal verstrekkingen onder personen van 40-64 jaar en onder personen van 65 jaar en ouder is vergelijkbaar met het aantal in 2015. Het aantal personen met verstrekkingen van 19-39 is afgenomen met 5% ten opzichte van 2015 (tabel 3).

Tabel 3: Aantal personen per 1.000 inwoners (19+) met minimaal 1 keer een medicijn verstrekking op jaarbasis naar leeftijd. Westland, 2015-2017.
Westland Verstrekking Medicijnen T3

Meer personen met medicijn verstrekkingen onder lager opgeleiden

In 2017 werden aan 133 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder opiaten verstrekt in Westland aan laag opgeleiden. Dit is een hoger aantal dan onder middelbaar opgeleiden (86 per 1.000 personen) en hoog opgeleiden (58 per 1.000 personen). Er is een toename van 17% in verstrekkingen onder laag opgeleiden in de periode 2015-2017. Deze toename is groter dan de toenames onder middelbaar opgeleiden (15%) en onder hoog opgeleiden (14%) (tabel 4).

In 2017 werden aan 43 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder benzodiazepinen verstrekt in Westland aan laag opgeleiden. Dit is een hoger aantal dan onder middelbaar opgeleiden (21 per 1.000 personen) en hoog opgeleiden (12 per 1.000 personen). Er is een toename van 8% in verstrekkingen aan laag opgeleiden in de periode 2015-2017. Deze toename is groter dan de toename onder middelbaar (5%) en onder hoog opgeleiden (0%) (tabel 4).

In 2017 werden aan 97 per 1.000 personen antidepressiva verstrekt in Westland aan laag opgeleiden. Dit is een hoger aantal dan onder middelbaar opgeleiden (59 per 1.000 personen) en hoog opgeleiden (45 per 1.000 personen). Er is een afname in personen met verstrekkingen antidepressiva in de periode 2015-2017 onder laag opgeleiden (met 1%) en middelbaar opgeleiden (met 5%) terwijl er een toename was onder hoog opgeleiden (met 2%) (tabel 4).

Tabel 4: Aantal personen per 1.000 inwoners (19 jaar en ouder) met minimaal 1 keer een medicijn verstrekking op jaarbasis naar opleiding. Westland. 2015-2017.
Westland Verstrekking Medicijnen T4

Meer personen met verstrekkingen opiaten en benzodiazepinen onder laag inkomen††

In 2017 werden aan 132 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder met een inkomen beneden de lage inkomensgrensa opiaten verstrekt in Delft. Dit is een hoger aantal dan onder personen met een inkomen boven of gelijk aan de lage inkomensgrens (99 per 1.000 personen). Er is een toename van 17% in verstrekkingen opiaten onder personen beneden de lage inkomensgrens ten opzichte van 2015. Deze toename is groter dan de toename onder personen met een inkomen gelijk of boven de lage inkomensgrens (15%) (tabel 5).

In 2017 werden aan 94 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder met een inkomen beneden de lage inkomensgrens benzodiazepinen verstrekt in Delft. Dit is een hoger aantal dan onder personen met een inkomen gelijk of boven de lage inkomensgrens (34 per 1.000 personen). Er is een toename van 25% in verstrekkingen benzodiazepinen onder personen beneden de lage inkomensgrens ten opzichte van 2015. Deze toename is groter dan de toename onder personen met een inkomen gelijk of boven de lage inkomensgrens (10%) (tabel 5).

In 2017 werden aan 132 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder met een inkomen beneden de lage inkomensgrens antidepressiva verstrekt in Delft. Dit is een hoger aantal dan onder personen met een inkomen gelijk of boven de lage inkomensgrens (68 per 1.000 personen). Verstrekkingen antidepressiva aan personen met een inkomen zowel onder als boven de lage inkomensgrens zijn in 2017 vergelijkbaar met die in 2015 (tabel 5).

Tabel 5: Aantal personen per 1.000 inwoners (19+) met minimaal 1 keer een medicijn verstrekking op jaarbasis naar inkomensgrens, Delft, 2015-2017.
Westland Verstrekking Medicijnen T5

 

  1. GGZ standaarden. Benzodiazepines [Online]. (bezocht op 2 december 2019); beschikbaar op https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/stoornissen-in-het-gebruik-van-cannabis-cocaine-amfetamine-ecstasy-ghb-en-benzodiazepines/benzodiazepines
  2. Stichting Farmaceutische Kentallen . Voor het eerst minder antidepressivagebruikers [Online].(bezocht op 2 december 2019); beschikbaar op https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2017/voor-het-eerst-minder-antidepressivagebruikers
  3. Stichting Farmaceutische Kentallen . Aantal oxycodon-gebruikers in drie jaar tijd verdubbeld [Online].(bezocht op 2 december 2019); beschikbaar op https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2016/aantal-oxycodon-gebruikers-in-drie-jaar-tijd-verdubbeld
  4. Brijder Verslavingszorg. Symptomen verslaving en depressie [Online]. (bezocht op 2 december 2019) https://www.brijder.nl/probleem/medicijnverslaving/medicijnverslaving-symptomen
  5. Van Laar MW, Volkerts ER, Van Willengenburg APP. Therapeutic effects and effects on actual driving performance of chronically administered buspirone and diazepam in anxious outpatients Therapeutic effects and effects on actual driving performance of chronically administered buspirone and diazepam in anxious outpatients Therapeutic effects and effects on actual driving performance of chronically administered buspirone and diazepam in anxious outpatients. J. Clin Psychopharmacol 1992(12): 86-95
  6. Vlamink J.J.D, vanVlies IM, Zitman FG. Onttrekkingsverschijnselen van anti-depressiva. Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde 2005(149):698-701
  7. Goosens, FX. Verslaving: Maatschappelijke gevolgen. Trimbos Instituut, Utrecht 2012.
  8. Urban Data Center Den Haag [Online]. (bezocht op 2 december 2019) https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/cbs-urban-data-centers/locaties/cbs-urban-data-center-den-haag
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties