Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft de vaccinatiegraad van kinderen in Westland. De gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verslagjaar 2019. Het RIVM registreert alle vaccinaties door middel van een landelijk registratiesysteem.

Zuigelingenleeftijd (2 jaar)

Ruim negen op de tien zuigelingen in Westland heeft alle vaccinaties gehad

94% van de 2-jarigen in Westland heeft alle vaccinaties van het RVP ontvangen. Dit ligt hoger dan in Nederland en Haaglanden, beiden 90% (tabel 1). Ook de vaccinatiegraad voor alle afzonderlijke vaccinaties is in Westland hoger dan in Nederland en Haaglanden.5,6

Tabel 1. Vaccinatiegraad zuigelingen (2 jaar). Westland, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019.a
Westland_10.1_Vaccinatiegraad_T1.png

In de afgelopen jaren is er in Nederland een (licht) dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad. In Westland is deze daling ook zichtbaar: van 2013 tot 2019 daalde de vaccinatiegraad van 98% naar 96% voor de DKTP vaccinatie. Voor de BMR vaccinatie daalde de vaccinatiegraad tussen 2013 en 2018 van 97% naar 95%, maar in 2019 is er sprake van een lichte stijging (96%) (figuur 1). De vaccinatiegraad voor DKTP en BMR is in het verslagjaar 2019 in Westland hoger dan in Nederland. Ondanks de daling is de vaccinatiegraad boven de 90%, de WHO-norm wordt dus nog steeds behaald. Dit geldt ook voor de BMR-vaccinatie; de WHO-norm van 95% wordt in Westland gehaald, maar in Nederland sinds 2016 niet meer.5,6

Figuur 1. Vaccinatiegraad DKTP en BMR (basis-immuun) op zuigelingenleeftijd (2 jaar). Westland en Nederland, verslagjaar 2013-2019.a
Westland_10.1_Vaccinatiegraad_F1.png

Schoolleeftijd (10 jaar)

Negen op de tien schoolkinderen heeft alle vaccinaties voor D(K)TP en BMR gehad

Op 10-jarige leeftijd heeft 94% van de kinderen in Westland alle D(K)TP en BMR vaccinaties gehad (tabel 2).a Deze percentages zijn hoger dan in Haaglanden en Nederland. Als gekeken wordt naar dezelfde kinderen op 11-jarige leeftijd, dan zijn deze percentages gestegen. Dit betreft meestal kinderen die gemiste vaccinaties op een later tijdstip hebben ingehaald. De vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd ligt in Westland hoger dan in Haaglanden en Nederland. 5,6

a Op 9-jarige leeftijd krijgen kinderen een DTP vaccinatie, dus zonder kinkhoestvaccin.

Tabel 2. Vaccinatiegraad schoolkinderen (10-11 jaar). Westland, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019.a
Westland_10.1_Vaccinatiegraad_T2.png

Sinds 2015 is er in Nederland een daling zichtbaar in de vaccinatiegraad voor D(K)TP en BMR op schoolleeftijd (figuur 2). In Westland is deze daling al zichtbaar vanaf 2013. De norm van 90% voor D(K)TP is in Westland in alle jaren gehaald. Ook in Nederland is de vaccinatiegraad tussen 2013 en  2018 op of boven de 90% gebleven, maar in 2019 gedaald onder de 90%. De WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie is in die jaren in Nederland niet gehaald en sinds 2014 ook niet in Westland.

Het bovenstaande betreft de vaccinatiegegevens over 10-jarigen. De vaccinatiegegevens over 11-jarigen zijn beschikbaar vanaf 2016 en in al die jaren is de vaccinatiegraad boven de 90%. Dit geldt zowel voor Westland als voor Nederland.5,6

Figuur 2. Vaccinatiegraad D(K)TP en BMR (volledig afgesloten) op schoolleeftijd (10 jaar). Westland en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
Westland_10.1_Vaccinatiegraad_F2.png

Adolescente meisjes (14 jaar)

Ruim vier op de tien meisjes van 14 jaar heeft de vaccinatie voor HPV gehad

Sinds de invoering van het HPV vaccin in 2011 is de vaccinatiegraad van dit vaccin veel lager dan voor de andere vaccinaties. In Westland heeft 45% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie voor HPV gehad (tabel 3). De vaccinatiegraad is in Westland iets lager dan in Haaglanden en Nederland, waar 46% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie heeft gekregen. 5,6

Tabel 3. Vaccinatiegraad 14-jarige meisjes. Westland, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019. a,5,6
Westland_10.1_Vaccinatiegraad_T3.png

Vanaf 2016 was er een dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad voor HPV in Nederland (figuur 3). In Westland was deze trend zichtbaar vanaf 2015, maar in 2019 is de vaccinatiegraad gelijk gebleven aan het jaar ervoor.  De norm van 90% wordt voor de HPV vaccinatie niet gehaald.4,5

Figuur 3. Vaccinatiegraad HPV (volledig afgesloten) onder 14-jarige meisjes. Westland en Nederland, verslagjaar 2013-2019.a
Westland_10.1_Vaccinatiegraad_F3.png

 

 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Richtlijn Uitvoering RVP 2019. Professionele standaard voor RVP-vaccinaties. Bilthoven: RIVM; 2018.
  Beschikbaar op URL: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen/rvp-richtlijn-uitvoering-2019
 2. Van Lier EA, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Drijfhout IH, Zonnenberg-Hoff IF, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018. Utrecht: RIVM; 2019.
  Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 3. World Health Organization (WHO). Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020. Génève: WHO; 2012. Beschikbaar op URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44855/9789241503396_eng.pdf;jsessionid=0F5263C8DF2A64149423849C8927D90A?sequence=1
 4. World Health Organization (WHO). Global Vaccine Action Plan 2011–2020. Génève: WHO; 2012.
  Beschikbaar op URL: http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/
 5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheidenzorg.info. Vaccinaties. [Online]. (bezocht op 19 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 6. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). RIVM rapport: tabellen vaccinatiegraad verslagjaar 2019. [Online]. (bezocht op 19 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties