Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft de vaccinatiegraad van kinderen in Westland. De gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verslagjaar 2020. Het RIVM registreert alle vaccinaties door middel van een landelijk registratiesysteem.

Zuigelingenleeftijd (2 jaar)

Ruim negen op de tien zuigelingen in Westland heeft alle vaccinaties gehad

95% van de 2-jarigen in Westland heeft alle vaccinaties van het RVP ontvangen. Dit ligt hoger dan in Nederland en Haaglanden, respectievelijk 91% en 90% (tabel 1). Ook de vaccinatiegraad voor alle afzonderlijke vaccinaties is in Westland hoger dan in Nederland en Haaglanden.5

Tabel 1. Vaccinatiegraad zuigelingen (2 jaar). Westland, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2020.a
WL Vaccinatiegraad T1

In de afgelopen jaren was er in Nederland en Westland een (licht) dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad op zuigelingenleeftijd, maar in het afgelopen jaar is de vaccinatiegraad weer licht gestegen (figuur 1). De vaccinatiegraad voor de afzonderlijke vaccinaties is boven de 90%, de WHO-norm van 90% wordt dus nog steeds behaald. Ook de WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie wordt in Westland behaald; in Nederland echter wordt deze sinds 2016 niet meer behaald.4,5

Figuur 1. Vaccinatiegraad DKTP en BMR (basisimmuun) op zuigelingenleeftijd (2 jaar). Westland en Nederland, verslagjaren 2014-2020.a
WL Vaccinatiegraad F1

De vaccinatiegraad voor DKTP en BMR op zuigelingenleeftijd verschilt tussen de gemeenten in Haaglanden (figuur 2). De vaccinatiegraad voor DKTP varieert van 90% in Rijswijk tot 96% in zowel Westland als Pijnacker-Nootdorp. De vaccinatiegraad voor BMR varieert van 92% in Rijswijk tot 98% in Pijnacker-Nootdorp.

 

Figuur 2. Vaccinatiegraad DKTP en BMR (basisimmuun) op zuigelingenleeftijd (2 jaar) per gemeente. Haaglanden, verslagjaar 2020.
WL Vaccinatiegraad F2

 

Schoolleeftijd (10 jaar)

Ruim negen op de tien schoolkinderen heeft alle vaccinaties voor D(K)TP en BMR gehad

Op 10-jarige leeftijd heeft 93% van de kinderen in Westland alle D(K)T- en BMR-vaccinaties gehad (tabel 2).a Deze percentages zijn hoger dan in Nederland (beide 90%). Als gekeken wordt naar dezelfde kinderen op 11-jarige leeftijd, dan zijn deze percentages gestegen. Dit betreft meestal kinderen die gemiste vaccinaties op een later tijdstip hebben ingehaald. De vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd ligt in Westland hoger dan in Haaglanden en Nederland.5

a Op 9-jarige leeftijd krijgen kinderen een DTP vaccinatie, dus zonder kinkhoestvaccin.

Tabel 2. Vaccinatiegraad schoolkinderen (10-11 jaar). Westland, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2020.a
WL Vaccinatiegraad T2

Na de dalende trend in de vaccinatiegraad voor D(K)TP en BMR op schoolleeftijd is in Nederland voor het eerst sinds vijf jaar de vaccinatiegraad weer (licht) gestegen (figuur 3). In tegenstelling tot de landelijke stijging is deze in Westland niet zichtbaar. De WHO-norm van 90% voor de D(K)TP-vaccinatie wordt in Westland behaald, maar niet in Nederland. De WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie wordt niet behaald in Westland en Nederland.

Het bovenstaande betreft de vaccinatiegegevens over 10-jarigen. De vaccinatiegegevens over 11-jarigen zijn beschikbaar vanaf 2016 en in al die jaren is de vaccinatiegraad boven de 90%. Dit geldt zowel voor Westland als voor Nederland.4,5

Figuur 3. Vaccinatiegraad D(K)TP en BMR (volledig afgesloten) op schoolleeftijd (10 jaar). Westland en Nederland, verslagjaren 2014-2020. a
WL Vaccinatiegraad F3

De D(K)TP- en BMR-vaccinatie op schoolleeftijd laten een lagere vaccinatiegraad zien dan dezelfde vaccinaties op zuigelingenleeftijd (figuur 4). De vaccinatiegraad voor D(K)TP varieert van 81% in Wassenaar tot 95% in Midden-Delfland. De vaccinatiegraad voor BMR varieert van 85% in Wassenaar tot 95% in Midden-Delfland.

Figuur 4. Vaccinatiegraad D(K)TP en BMR (volledig afgesloten) op schoolleeftijd (10 jaar) per gemeente. Haaglanden, verslagjaar 2020.
WL Vaccinatiegraad F4

Jongeren (14 t/m 19 jaar)

Ruim vijf op de tien meisjes van 14 jaar heeft de vaccinatie voor HPV gehad

Sinds de invoering van het HPV-vaccin in 2011 is de vaccinatiegraad van dit vaccin veel lager dan voor de andere vaccinaties. In Westland heeft 51% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie voor HPV gehad (tabel 3). De vaccinatiegraad is in Westland iets hoger dan in Haaglanden (50%) en lager Nederland, waar 53% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie heeft gekregen.5

Tabel 3. Vaccinatiegraad 14-jarige meisjes. Westland, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2020.a
WL Vaccinatiegraad T3

Vanaf 2016 was er een dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad voor HPV in Nederland en Westland (figuur 5). Maar tussen 2019 en 2020 is de vaccinatiegraad in Westland weer flink gestegen van 45% naar 51%, landelijk is het tussen 2019 en 2020 flink gestegen van 46% naar 53%. De norm van 90% wordt voor de HPV-vaccinatie niet behaald.4,5

Figuur 5. Vaccinatiegraad HPV (volledig afgesloten) onder 14-jarige meisjes. Westland en Nederland, verslagjaren 2014-2020.a
WL Vaccinatiegraad F5

Bijna negen op de tien jongeren heeft de vaccinatie voor meningokokken ACWY gehad

In 2018 en 2019 is de meningokokken ACWY-vaccinatie aangeboden aan jongeren geboren tussen 2001 en 2005 in verband met de meningokokken W-uitbraak. De vaccinatiegraad in Westland is 89%, dit is hoger dan in Haaglanden en Nederland (respectievelijk 82% en 86%). Dit percentage is exclusief de jongeren die zich buiten de campagne om hebben laten vaccineren. Ook ontvangt een deel van de jongeren nog een herinnering  voor de vaccinatie, het betreft dus een voorlopig cijfer.5

Tabel 4. Vaccinatiegraad meningokokken ACWY jongeren 14 tot en met 19 jaar. Westland, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2020. a
WL Vaccinatiegraad T4

Ook de vaccinatiegraad voor HPV en MenACWY varieert in de verschillende gemeenten van Haaglanden (figuur 6). Voor HPV varieert de vaccinatiegraad van 43% in Den Haag tot 69% in Midden-Delfland. Alleen Den Haag heeft een lagere vaccinatiegraad dan het Haaglandse en landelijke gemiddelde. In Wassenaar, Delft, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg en Midden-Delfland daarentegen is de vaccinatiegraad hoger dan het landelijke gemiddelde. De vaccinatiegraad voor MenACWY varieert van 77% in Den Haag tot 92% in Midden-Delfland. Den Haag, Delft en Rijswijk hebben een lagere vaccinatiegraad dan het Haaglandse en landelijke gemiddelde. Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland hebben een hogere vaccinatiegraad dan het landelijke gemiddelde.

Figuur 6. Vaccinatiegraad HPV en MenACWY (volledig afgesloten) jongeren (14 t/m 19 jaar) per gemeente. Haaglanden, verslagjaar 2020.
WL Vaccinatiegraad F6
 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Richtlijn Uitvoering RVP 2020. Professionele standaard voor RVP-vaccinaties. Bilthoven: RIVM; 2020.
  Beschikbaar op URL: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen/rvp-richtlijn-uitvoering
 2. Van Lier EA, Kamp L, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Drijfhout IH, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019. Utrecht: RIVM; 2020.
  Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 3. World Health Organization (WHO). Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020. Génève: WHO; 2012. Beschikbaar op URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44855/9789241503396_eng.pdf;jsessionid=0F5263C8DF2A64149423849C8927D90A?sequence=1
 4. World Health Organization (WHO). Global Vaccine Action Plan 2011–2020. Génève: WHO; 2012.
  Beschikbaar op URL: http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/
 5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). RIVM rapport: tabellen vaccinatiegraad verslagjaar 2020. [Online]. (bezocht op 30 jun 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties