Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het aantal spoedeisende ritten (per 1.000 ouderen) met een bestemming gelokaliseerd binnen de gemeentegrenzen van Westland. Deze spoedeisende ritten gaan over de periode 2014-2016 en betreffen de populatie van 60 jaar en ouder. Voor deze groep is gekozen omdat personen vanaf deze leeftijd veelal als extra kwetsbaar worden gezien.

Het aantal spoedeisende ritten (per 1.000 ouderen) is uitgesplitst en weergegeven naar leeftijdscategorie (60-70 jaar, 71-80 jaar, 81-90 jaar en ouder dan 90) en naar rittendoel. Het rittendoel is weergegeven als het aantal ritten (per 1.000 ouderen) naar de spoedeisende hulp (SEH), eerste hulp geen vervoer (waarbij een patiënt op locatie behandeld wordt), opname in een ziekenhuis of bezoek aan een polikliniek. De cijfers zijn afkomstig uit de elektronische ritadministratie van RAV Haaglanden.

Populatie 60 jaar en ouder

Toename in het aantal spoedeisende ritten over de periode 2014-2016 in de gemeente Westland

In 2016 werden 99 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60+) geregistreerd (tabel 1) met een plaats van bestemming in de gemeente Westland. Dit is een kleiner aantal vergeleken met de aantallen in Zuid-Holland West (124 per 1.000 ouderen) en in geheel Haaglanden (140 per 1.000 ouderen).a Het aantal spoedeisende ritten in 2016 in Westland is een toename (19%) ten opzichte van het aantal in 2014, echter de toename in Westland is sterker dan de toenames in Zuid-Holland West (13%) en in geheel Haaglanden (11%).

a Doordat de onderzoeksgegevens niet zijn verzameld via steekproeftrekking maar juist alle spoedeisende ritten bevatten, zijn de gevonden verschillen niet getoetst op toeval.

Tabel 1. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder). Westland, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2014-2016.
Westland_Spoedeisende_ritten_t1

 

Meeste spoedeisende ritten per 1.000 ouderen bij mensen van 81-90 jaar

In 2016 werden 55 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen van 60-70 jaar geregistreerd met een bestemming in de gemeente Westland. Dit aantal liep op met de leeftijd; echter de meeste spoedeisende ritten per 1.000 ouderen vonden plaats in de één na oudste leeftijdscategorie (81-90 jaar), met 213 per 1.000 inwoners. (tabel 2). Het grootste aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen vond echter plaats in de oudste leeftijdscategorie voor Zuid-Holland West en geheel Haaglanden.

Tabel 2. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen naar leeftijdscategorie (60 jaar en ouder). Westland, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2014-2016.
Westland_Spoedeisende_ritten_t2

De toename in spoedeisend vervoer met bestemming SEH in de gemeente Westland is sterker dan de toename in Zuid-Holland West en dan de toename in Haaglanden

Gedurende 2016 werden 84 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen naar de SEH (spoedeisende hulp) geregistreerd vanuit Westland (tabel 3). Dit was een toename van 20% ten opzichte van het aantal ritten in 2014. Deze toename was sterker dan de toename in Zuid-Holland West (15%) en sterker dan in geheel Haaglanden (4%).

Tabel 3. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder) naar rittendoel. Westland, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2014-2016
Westland_Spoedeisende_ritten_t3
  1. RAV Haaglanden. Welkom op de website van de RAV Haaglanden. [Online]. (bezocht op 1 april 2018); beschikbaar op URL: https://ravhaaglanden.com
  2. Inspectie Veiligheid en Justitie. Meldkamers. Een onderzoek van de inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom. februari 2015, publicatienummer 83635. Den Haag.
  3. Ambulancezorg Nederland. Landelijk protocol ambulancezorg 2016. Versie 8.1, juni 2016. Zwolle. ISBN 978-90-802887-4-4.
  4. SCP. Kwetsbare ouderen in de praktijk. april 2011, Den Haag. ISBN 978-90-377-0555-3
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties