Gezondheidsmonitor
Coronavirus

Deze pagina geeft inzicht in het beeld van en het vertrouwen in de aanpak van overheid onder inwoners van Westland. Ook wordt het draagvlak om zich aan de maatregelen te houden, wanneer deze nog langer duren, weergegeven. Deze informatie is afkomstig uit het landelijke panelonderzoek van de GGD’en, GGD-GHOR en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).1 Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de coronacrisis. De landelijke resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van het RIVM.

Vanwege de opzet van dit onderzoek zijn niet alle bevolkingsgroepen bereikt. De samenstelling van de onderzoekspopulatie is daarom niet representatief voor de bevolking per gemeente. De resultaten geven echter wel een indicatie van de situatie in de gemeente.

Te weinig respondenten voor ronde 3

Let op: in ronde drie waren er te weinig respondenten voor deze gemeente om resultaten te presenteren. De resultaten hieronder beschreven zijn de resultaten uit ronde 1.

Beeld van de aanpak van de overheid

Figuur 1. Percentage inwoners dat een (zeer) positief beeld heeft van de aanpak van de Nederlandse overheid. Westland en regio Haaglanden, 2020
Westland Vertrouwen F1

 

a Van de respondenten die aangaven met anderen over de aanpak van het coronavirus door de Nederlandse overheid gesproken te hebben, geeft 64,1% aan dat er in deze gesprekken over het algemeen (zeer) positief is gesproken over de aanpak van de Nederlandse overheid.
b Van de respondenten is 60,5% (zeer) positief over de Nederlandse aanpak in vergelijking met andere landen.

Draagvlak voor de maatregelen

Figuur 2. Percentage inwoners dat (helemaal) bereid is om zich aan de maatregelen te houden als deze gelden tot half juni 2020 en tot eind oktober 2020. Westland, 2020.
Westland Vertrouwen F2
Figuur 3. Verandering in het percentage mensen dat (helemaal) bereid is om zich aan de maatregelen te houden, als de maatregelen nog zes maanden duren (vergeleken met eind april 2020)*. Westland en regio Haaglanden, 2020.
Westland Vertrouwen F3

*Als de maatregelen nog 6 maanden zouden duren, zouden drie op de tien (30%) mensen zich niet meer houden aan de maatregel om 1,5 meter afstand te houden, in vergelijking met het aantal mensen wat eind april 2020 achter de maatregel stond.

Conclusie

De cijfers voor Westland zijn redelijk vergelijkbaar met de cijfers in regio Haaglanden: de meerderheid is positief over de aanpak van het coronavirus door de Nederlandse overheid. Het draagvlak voor de maatregelen is op de korte termijn erg hoog, echter als de maatregelen langer duren neemt het draagvlak voor met name zoveel mogelijk thuisblijven en zo min mogelijk bezoek ontvangen sterk af. Voor de hygiënemaatregelen is de afname in het draagvlak minimaal als deze langer duren.

Rondom alle percentages (zowel per gemeente als regionaal en landelijk) zit een marge. Kleine verschillen liggen waarschijnlijk binnen deze marge.

Grote verschillen kunnen een indicatie zijn voor een verschil met Haaglanden. Maar omdat de respons niet representatief is voor de hele bevolking moeten verschillen voorzichtig worden geïnterpreteerd.

Klik hier voor de resultaten van regio Haaglanden ten opzichte van Nederland.

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties