Gezondheidsmonitor
Coronavirus

Deze pagina geeft inzicht in het beeld van en het vertrouwen in de aanpak van overheid onder inwoners van Westland. Ook wordt het draagvlak om zich aan de maatregelen te houden, wanneer deze nog langer duren, weergegeven. Deze informatie is afkomstig uit de zesde ronde van het landelijke panelonderzoek van de GGD’en, GGD-GHOR en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).1 Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de coronacrisis. De landelijke resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van het RIVM.
De samenstelling van de groep mensen die heeft meegedaan aan het panelonderzoek is niet representatief. Er hebben bijvoorbeeld relatief veel hoogopgeleiden en ouderen de vragenlijst ingevuld. De resultaten geven echter wel een indicatie van de situatie in de regio.

Beeld van de aanpak van de overheid

Figuur 1. Percentage inwoners dat een (zeer) positief beeld heeft van de aanpak van de Nederlandse overheid. Westland en regio Haaglanden, augustus 2020.
WL Vertrouwen F1

Draagvlak voor de maatregelen

Figuur 2. Percentage inwoners dat (helemaal) bereid is om zich aan de maatregelen te houden op het moment van invullen (huidig draagvlak) en als de maatregelen nog 6 maanden gelden. Westland, augustus 2020.
WL Vertrouwen F2

Draagvlak voor lokale maatregelen als de besmettingen zouden toenemen

Figuur 3. Percentage inwoners dat (helemaal) achter het nemen van lokale maatregelen staat, in het geval van toenemende besmettingen. Westland en regio Haaglanden, augustus 2020.
WL Vertrouwen F3

Draagvlak voor herintroduceren maatregelen in geval van 2e golf besmettingen

Figuur 4. Percentage inwoners dat (helemaal) achter het herintroduceren van maatregelen staat, in het geval van een 2e golf besmettingen. Westland en regio Haaglanden, augustus 2020.
WL Vertrouwen F4

Conclusie

De cijfers voor Westland zijn redelijk vergelijkbaar met de cijfers in regio Haaglanden: ongeveer de helft is positief over de aanpak van het coronavirus door de Nederlandse overheid. Het draagvlak voor de maatregelen is op de korte termijn erg hoog, echter als de maatregelen langer duren neemt het draagvlak voor sommige maatregelen licht af. De meerderheid staat achter het nemen van lokale maatregelen als de besmettingen toenemen, voor het lokaal sluiten van scholen ligt het draagvlak lager. Bij een 2e golf van besmettingen staat de meerderheid achter het herintroduceren van maatregelen.

Rondom alle percentages (zowel per gemeente als regionaal en landelijk) zit een marge. Kleine verschillen liggen waarschijnlijk binnen deze marge.
Grote verschillen kunnen een indicatie zijn voor een verschil met Nederland. Maar omdat de respons niet representatief is voor de hele bevolking moeten verschillen voorzichtig worden geïnterpreteerd.

Klik hier voor de resultaten van ronde 6 van regio Haaglanden ten opzichte van Nederland.

De resultaten van eerdere rondes van dit panelonderzoek zijn op te vragen via gezondheidsmonitor@ggdhaaglanden.nl

 

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties