Gezondheidsmonitor
Coronavirus

Deze pagina geeft inzicht in de leefstijl van de inwoners van Westland tijdens de coronacrisis. In onderstaand overzicht wordt het percentage dat (veel) meer of minder gezond is gaan eten en (veel) meer of minder is gaan sporten en bewegen gepresenteerd, evenals het percentage dat (veel) meer of minder tabak en alcohol is gaan gebruiken vergeleken met de periode voor de coronacrisis. Deze informatie is afkomstig uit de zesde ronde van het landelijke panelonderzoek van de GGD’en, GGD-GHOR en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).1 Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de coronacrisis. De landelijke resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van het RIVM.
De samenstelling van de groep mensen die heeft meegedaan aan het panelonderzoek is niet representatief. Er hebben bijvoorbeeld relatief veel hoogopgeleiden en ouderen de vragenlijst ingevuld. De resultaten geven echter wel een indicatie van de situatie in de regio.

Gezond eten en bewegen

Figuur 1. Verandering in het eet- en beweeggedrag van inwoners vergeleken met de periode voor de coronacrisis. Westland en regio Haaglanden, augustus 2020.
WL Leefstijl F1

Tabak en alcohol gebruik

Figuur 2. Verandering in het gebruik van alcohol en tabak* vergeleken met de periode voor de coronacrisis. Westland en regio Haaglanden, augustus 2020.
WL Leefstijl F2

Conclusie

De cijfers voor Westland zijn redelijk vergelijkbaar met de cijfers in regio Haaglanden: 10% van de inwoners is meer gaan sporten en bewegen, terwijl ongeveer 30% minder beweging heeft. Ongeveer een op zes inwoners is gezonder gaan eten; daarentegen is 10% minder gezond gaan eten. Ongeveer 20% van de mensen die alcohol drinken zijn (veel) minder gaan drinken, terwijl ongeveer een derde (veel) meer is gaan roken en ongeveer een op de tien (veel) meer is gaan drinken. 

Rondom alle percentages (zowel per gemeente als regionaal en landelijk) zit een marge. Kleine verschillen liggen waarschijnlijk binnen deze marge.
Grote verschillen kunnen een indicatie zijn voor een verschil met Nederland. Maar omdat de respons niet representatief is voor de hele bevolking moeten verschillen voorzichtig worden geïnterpreteerd.

Klik hier voor de resultaten van ronde 6 van regio Haaglanden ten opzichte van Nederland.

De resultaten van eerdere rondes van dit panelonderzoek zijn op te vragen via gezondheidsmonitor@ggdhaaglanden.nl

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties