Gezondheidsmonitor
Coronavirus

Deze pagina geeft voor inwoners van Westland inzicht in de aspecten die van invloed zijn op het wel of niet opvolgen van de gedragsregels die zijn ingesteld tijdens de coronapandemie. Deze informatie is afkomstig uit het landelijke panelonderzoek van de GGD’en, GGD-GHOR en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).1 Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de coronacrisis. De landelijke resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van het RIVM.

Vanwege de opzet van het onderzoek zijn niet alle bevolkingsgroepen bereikt. De samenstelling van de onderzoekspopulatie is daarom niet representatief voor de bevolking per gemeente. De resultaten geven echter wel een indicatie van de situatie in de gemeente.

Te weinig respondenten voor ronde 3

Let op: in ronde drie waren er te weinig respondenten voor deze gemeente om resultaten te presenteren. De resultaten hieronder beschreven zijn de resultaten uit ronde 1.

Risico-inschatting besmetting

Figuur 1. Inschatting van de kans om zelf met het coronavirus besmet te raken of anderen hiermee te besmetten. Westland en regio Haaglanden, april 2020.
Westland Gedragsmaatregelen Factoren Opvolgen Coronavirus F1
Figuur 2. Percentage inwoners dat het (heel) erg zou vinden om zelf met het coronavirus besmet te raken of anderen hiermee te besmetten. Westland en regio Haaglanden, april 2020.
Westland Gedragsmaatregelen Factoren Opvolgen Coronavirus F2

Helpen de maatregelen?

Figuur 3. Percentage inwoners dat denkt dat de maatregelen (heel) veel helpen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Westland en regio Haaglanden, april 2020.
Westland Gedragsmaatregelen Factoren Opvolgen Coronavirus F3

Hoe makkelijk is het om je aan de maatregelen te houden?

Figuur 4. Percentage inwoners dat het (heel) makkelijk vindt om zich aan de maatregelen te houden. Westland en Haaglanden, april 2020.
Westland Gedragsmaatregelen Factoren Opvolgen Coronavirus F4

Conclusie

De cijfers voor Westland zijn redelijk vergelijkbaar met de cijfers in regio Haaglanden: 10% denkt dat het (zeer) waarschijnlijk is dat ze zelf besmet raken, terwijl ruim de helft denkt dat het (zeer) waarschijnlijk is dat ze anderen met het coronavirus gaan besmetten. Veel inwoners vinden het (heel) erg als ze anderen zouden besmetten. De meerderheid van de inwoners denkt dat de maatregelen (heel) veel helpen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan; voor veel mensen is geen handen schudden de maatregel die (heel) makkelijk is om op te volgen.

Rondom alle percentages (zowel per gemeente als regionaal en landelijk) zit een marge. Kleine verschillen liggen waarschijnlijk binnen deze marge.
Grote verschillen kunnen een indicatie zijn voor een verschil met Haaglanden. Maar omdat de respons niet representatief is voor de hele bevolking moeten verschillen voorzichtig worden geïnterpreteerd.

Klik hier voor de resultaten van regio Haaglanden ten opzichte van Nederland.

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties