Gezondheidsmonitor
5 Psychische gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft het percentage jongeren in Wassenaar dat een verhoogd risico heeft op psychosociale problematiek en het percentage waar vrijwel zeker sprake is van psychosociale problematiek. Deze informatie is gebaseerd op de Jongerenpeiling 2019.

De gegevens zijn afkomstig uit de Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) – een signaleringsinstrument voor de opsporing van psychosociale problemen bij kinderen, die gebruikt wordt door JGZ. Uit de vragenlijst komt een totaalscore voor psychosociale problematiek en scores op de vijf subschalen: emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit, problemen met leeftijdsgenoten en pro-sociaal gedrag. De scores worden uitgedrukt in drie uitkomstmaten: normale score, matig verhoogde score (er is sprake van een verhoogd risico op psychosociale problematiek) of een verhoogde score (er is vrijwel zeker sprake van psychosociale problematiek).

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

HAVO/VWO

Eén op de twintig jongeren (4 havo/vwo) heeft een verhoogd risico op psychosociale problematiek

Van de jongeren (4 havo/vwo) in Wassenaar heeft 5% een verhoogd risico op psychosociale problematiek.2 In de regio Zuid-Holland West is dit 5% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) met een verhoogd risico op psychosociale problematiek en jongeren bij wie vrijwel zeker sprake is van psychosociale problematiek. Wassenaar, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Wassenaar_SDQ_T1.jpg

Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het voor Wassenaarse jongeren (4 havo/vwo) niet mogelijk om voor psychosociale problematiek de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken en naar subschalen van de SDQ weer te geven. Daarom presenteren we deze uitsplitsingen voor jongeren (4 havo/vwo) uit de regio Zuid-Holland West .

Van de jongens in de regio ZHW heeft 5% een verhoogd risico op psychosociale problematiek en bij 2% is er vrijwel zeker sprake van psychosociale problematiek; bij meisjes zijn deze percentages respectievelijk 6% en 3%. Op de havo heeft 6% van de jongeren een verhoogd risico op psychosociale problematiek en is er bij 3% vrijwel zeker sprake van psychosociale problematiek; bij jongeren op het vwo zijn deze percentages respectievelijk 5% en 2%. In de regio ZHW heeft bijna één op de tien (9%) jongeren van Nederlandse afkomst een verhoogd risico op psychosociale problematiek of is er sprake van psychosociale problematiek; voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 6% (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) met een verhoogd risico op psychosociale problematiek en jongeren bij wie vrijwel zeker sprake is van psychosociale problematiek, naar achtergrondkenmerken. Regio Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Wassenaar_SDQ_F1.jpg

Van de meisjes (4 havo/vwo) in de regio ZHW heeft 8% vrijwel zeker emotionele problemen

Bij bijna één op de tien (8%) meisjes in de regio ZHW is er vrijwel zeker sprake van emotionele problemen en bij één op de honderd (1%) jongens. Van de jongens heeft 5% een verhoogd risico op gedragsproblemen of er is zeker sprake van gedragsproblemen; bij meisjes is dit 2%. Bij zowel jongens (24%) als meisjes (23%) heeft bijna een kwart een verhoogd risico op hyperactiviteit. Van zowel jongens als meisjes heeft één op de twintig een verhoogd risico op problemen met leeftijdsgenoten. Van de jongens heeft 11% van de jongens een verhoogd risico op pro-sociaal gedrag* of er is vrijwel zeker sprake van pro-sociaal gedrag*, bij meisjes is dit 4% (Figuur 2).

* pro-sociaal gedrag= pro-actief vriendelijk gedrag als indicatie van sociale aanpassing

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) met een verhoogd risico op psychosociale problematiek en jongeren bij wie vrijwel zeker sprake is van psychosociale problematiek, naar geslacht en naar subschalen van de Strength and Difficulties Questionnaire. Regio Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Wassenaar_SDQ_F2.jpg

In de regio ZHW heeft een kwart (25%) van de jongeren op de havo en 12% van de jongeren op het vwo een verhoogd risico op hyperactiviteit of is vrijwel zeker hyperactief

In de regio ZHW heeft zowel 8% van de jongeren op de havo als op het vwo een verhoogd risico op emotionele problemen of er is bij hen vrijwel zeker sprake van emotionele problemen; voor gedragsproblemen zijn deze percentages voor jongeren op de havo en op het vwo respectievelijk 5% en 3%. Een kwart (25%) van de jongeren op de havo en 20% van de jongeren op het vwo heeft een verhoogd risico op hyperactiviteit of is vrijwel zeker hyperactief. Van de jongeren op de havo heeft 6% een verhoogd risico op problemen met leeftijdsgenoten, bij jongeren op het vwo is dit 4%. Onder zowel jongeren op de havo als op het vwo heeft 7% een verhoogd risico op pro-sociaal gedrag* of er is vrijwel zeker sprake van pro-sociaal gedrag (Figuur 3).

* pro-sociaal gedrag= pro-actief vriendelijk gedrag als indicatie van sociale aanpassing

Figuur 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) met een verhoogd risico op psychosociale problematiek en jongeren bij wie vrijwel zeker sprake is van psychosociale problematiek, naar opleidingsniveau en naar subschalen van de Strength and Difficulties Questionnaire. Regio Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Wassenaar_SDQ_F3.jpg

In de regio ZHW heeft een kwart (25%) van de jongeren van Nederlandse afkomst (4 havo/vwo) een verhoogd risico op hyperactiviteit of is vrijwel zeker hyperactief

In de regio ZHW is er onder jongeren van Nederlandse afkomst bij 9% sprake van een verhoogd risico op emotionele problemen of vrijwel zeker sprake van emotionele problemen, bij  jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 6%. Van zowel jongeren van Nederlandse als niet-Nederlandse afkomst heeft 2% een verhoogd risico op gedragsproblemen. Een kwart (25%) van de jongeren van Nederlandse afkomst heeft een risico op hyperactiviteit of is vrijwel zeker hyperactief, bij jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 19%. Ongeveer één op de twintig jongeren van Nederlandse afkomst (5%) en niet-Nederlandse afkomst (7%) heeft problemen met leeftijdsgenoten. Het percentage jongeren met een verhoogd risico op pro-sociaal gedrag* is gelijk onder jongeren met een Nederlandse en niet-Nederlandse afkomst (4%) (Figuur 4).

* pro-sociaal gedrag= pro-actief vriendelijk gedrag als indicatie van sociale aanpassing

Figuur 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) met een verhoogd risico op psychosociale problematiek en jongeren bij wie vrijwel zeker sprake is van psychosociale problematiek, naar etnische afkomst en naar subschalen van de Strength and Difficulties Questionnaire. Regio Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Wassenaar_SDQ_F4.jpg
  1. TNO/NCJ. JGZ-richtlijn Psychosociale problemen (2016). [Online]. (bezocht op 13 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/psychosociale-problemen
  2. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties