Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de ervaren gezondheid van de inwoners van Wassenaar. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenenquête 2015 (12 tot en met 18-jarigen).

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Meerderheid inwoners Wassenaar is positief over eigen gezondheid

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 beoordeelt bijna acht op de tien inwoners (79%) van Wassenaar (19 jaar en ouder) de eigen gezondheid als (zeer) goed.2 Dit betekent dat de rest van de inwoners (21%) aangeeft dat hun gezondheid ‘wel gaat’ of (zeer) slecht is (figuur 1). De categorie zeer slecht is samengevoegd met de categorie slecht, omdat minder dan 1% de gezondheid als zeer slecht ervaart.

Figuur 1. Beoordeling inwoners (19 jaar en ouder) van de eigen gezondheid in het algemeen. Wassenaar 2016.
Wassenaar_4.1_Ervaren_F1.png

Bij zowel 19- tot en met 64-jarigen als 65-plussers is het percentage inwoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, gelijk gebleven (tabel 1).2

Tabel 1. Percentage inwoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Wassenaar, 2012-2016.
Wassenaar_4.1_Ervaren_T1.png

De inwoners van Wassenaar zijn iets optimistischer over hun eigen gezondheid dan in Haaglanden en Nederland (tabel 2).2

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart. Wassenaar, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Wassenaar_4.1_Ervaren_T2.png

Het percentage inwoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart is lager bij ouderen

Het percentage inwoners van Haaglanden dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart neemt af met de leeftijd.2 Zo vindt 84% van de 19- tot en met 34-jarigen in Haaglanden de gezondheid (zeer) goed, bij 85-plussers is dat 40% (tabel 3). Bij inwoners met een niet-westerse afkomst ervaart een lager percentage de gezondheid als (zeer) goed dan bij inwoners met een autochtone of westerse afkomst. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Ook bij inwoners met een lage sociaaleconomische status is er een lager percentage met een (zeer) goed ervaren gezondheid

De ervaren gezondheid hangt daarnaast samen met de sociaaleconomische status; bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status (hoger opleidingsniveau, hoger inkomen) en bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen geldt dat een hoger percentage de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart dan bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status en/of wel moeite met rondkomen.

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Wassenaar_4.1_Ervaren_T3.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Ruim negen op de tien jongeren is tevreden over eigen gezondheid

Uit de Jongerenenquête 2015 blijkt dat 93% van de jongeren in Wassenaar (12 tot en met 18 jaar) de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart.3 Dit is in Haaglanden 91% (tabel 4). Met name jongens ervaren de eigen gezondheid als (zeer) goed. Dit wordt over het algemeen in de gehele regio Haaglanden gezien.

Tabel 4. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, naar achtergrondkenmerken. Wassenaar en Haaglanden, 2015.
Wassenaar_4.1_Ervaren_T4.png

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Lichamelijke en Psychosociale Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties