Gezondheidsmonitor
3 gezonde levensverwachting.svg

Deze tekst beschrijft de (gezonde) levensverwachting van de inwoners van Wassenaar. Deze informatie is gebaseerd op de sterftegegevens over de periode 2013-2016 van het CBS en de ervaren gezondheid uit de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder).2,3 Levensverwachting en gezonde levensverwachting wordt voor de Nederlandse bevolking ieder jaar berekend. Voor kleinere regio’s zoals gemeenten en wijken is het aantal sterfgevallen per jaar te klein voor betrouwbare cijfers. Om die reden wordt gebruik gemaakt van gemiddelden over een periode van vier jaar.

Bij geboorte

Vrouwen leven langer dan mannen

In Nederland en ook in Wassenaar leven vrouwen gemiddeld langer dan mannen. In de periode 2013-2016 was de gemiddelde levensverwachting van mannen uit Wassenaar 81,6 jaar, van vrouwen uit Wassenaar 83,5 jaar (tabel 1). In Haaglanden was de gemiddelde levensverwachting 80,1 jaar voor mannen en 83,6 jaar voor vrouwen. Landelijk was deze in 2016 79,9 jaar voor mannen en 83,1 jaar voor vrouwen.

Tabel 1. Levensverwachting bij geboorte en gezonde levensverwachting bij geboorte, in jaren, naar geslacht. Wassenaar en Haaglanden 2013-2016 en Nederland 2016.
Wassenaar_3.1_GezondeLevensverwachtin_T1.png (1)

Vergeleken met de periode 2009-2012 is de levensverwachting van mannen uit Wassenaar gestegen (figuur 1). De levensverwachting van vrouwen uit Wassenaar is min of meer gelijk gebleven. Landelijk is de levensverwachting in de afgelopen jaren bij zowel mannen als vrouwen toegenomen. Landelijk wordt het verschil tussen mannen en vrouwen steeds kleiner, in Wassenaar is het verschil groter geworden.

Figuur 1. Levensverwachting en gezonde levensverwachting bij geboorte naar geslacht. Wassenaar 2009-2012, 2013-2016.
Wassenaar_3.1_GezondeLevensverwachtin_F1.png (1)

Vrouwen leven minder lang in goede ervaren gezondheid

De gezonde levensverwachting is voor mannen hoger dan voor vrouwen. Vrouwen leven dus langer (de levensverwachting is hoger), maar minder lang in goede ervaren gezondheid.

In Wassenaar is in de periode 2013-2016 de gezonde levensverwachting bij geboorte voor mannen 69,5 jaar, voor vrouwen 68,1 jaar (tabel 1). Dit is hoger dan in Haaglanden (mannen: 62,2 jaar, vrouwen: 61,9 jaar) en landelijk (mannen: 64,9 jaar, vrouwen 63,3 jaar). Vergeleken met 2009-2012 is de gezonde levensverwachting van Wassenaarse mannen licht gestegen en van Wassenaarse vrouwen licht gedaald (figuur 1).

Bij 65 jaar

In Wassenaar hogere levensverwachting bij 65 jaar dan in Haaglanden en landelijk

De levensverwachting bij 65 jaar in 2013-2016 is in Wassenaar 20,3 jaar bij mannen en 22,6 jaar bij vrouwen (tabel 2). Dit is hoger dan Haaglanden (mannen: 18,8 jaar, vrouwen: 21,5 jaar) en landelijk (mannen: 18,8 jaar, vrouwen: 21,4 jaar).

Tabel 2. Levensverwachting bij 65 jaar en gezonde levensverwachting bij 65 jaar naar geslacht. Wassenaar en Haaglanden 2013-2016 en Nederland 2016.
Wassenaar_3.1_GezondeLevensverwachtin_T2.png (1)

Ten opzichte van 2009-2012 is de levensverwachting bij 65 jaar in Wassenaar in 2013-2016 gestegen (figuur 2).

Figuur 2. Levensverwachting en gezonde levensverwachting bij 65 jaar naar geslacht. Wassenaar 2009-2012, 2013-2016.
Wassenaar_3.1_GezondeLevensverwachtin_F2.png (1)

Gezonde levensverwachting bij 65 jaar hoger in Wassenaar dan in Haaglanden en landelijk

Op 65-jarige leeftijd is de gezonde levensverwachting bij mannen uit Wassenaar 13,5 jaar, bij vrouwen uit Wassenaar 14,6 jaar (tabel 2). Vanaf deze leeftijd leven vrouwen dus iets langer in goede ervaren gezondheid dan mannen. Dit is hoger dan de cijfers voor Haaglanden en de landelijke cijfers. In Haaglanden was in 2013-2016 de gezonde levensverwachting bij 65 jaar 11,6 jaar voor mannen en 11,8 jaar voor vrouwen. Landelijk was dit in 2016 11,8 jaar voor mannen en 12,7 jaar voor vrouwen. Vergeleken met 2009-2012 is de gezonde levensverwachting bij 65 jaar voor Wassenaarse mannen licht gedaald en bij Wassenaarse vrouwen licht gestegen (figuur 2).

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gezonde levensverwachting; cijfers en context [Online]. (bezocht op 4 december 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gezonde-levensverwachting/cijfers-context/huidige-situatie.
  2. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  3. CBS Statline, Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (bezocht op 8 en 9 augustus 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?VW=T&DM=SLNL&PA=37230ned&D1=0,2-12,17&D2=221,225,508&D3=182-193,195-204&HDR=G2&STB=G1,T.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties