Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het drugsgebruik van inwoners van Wassenaar. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019. In de vragenlijsten voor de Jongerenpeiling is gevraagd naar softdrugs (cannabis, wiet) gebruik en harddrugs zoals XTC, cocaïne, amfetamine, LSD, GHB en Heroïne. Het gebruik van lachgas werd niet consequent uitgevraagd, waardoor er geen cijfers over het gebruik van lachgas worden gepresenteerd.

Volwassenen (19 tot en met 64 jaar)

Bijna een kwart van de inwoners van Wassenaar heeft cannabis gebruikt

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 23% van de inwoners van Wassenaar (19 tot en met 64 jaar) wel eens cannabis gebruikt, 5% in het afgelopen jaar (figuur 1).6 Ongeveer drie kwart van de inwoners heeft nooit cannabis gebruikt.

Figuur 1. Cannabisgebruik van inwoners (19 tot en met 64 jaar). Wassenaar 2016.
Wassenaar_8.2_Drugs_F1.png

Het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt is in 2016 gestegen ten opzichte van 2009, maar is vergelijkbaar met 2012 (figuur 2).6

Figuur 2. Percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt, naar onderzoeksjaar. Wassenaar 2009-2016.
Wassenaar_8.2_Drugs_F2.png

In Wassenaar is het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt lager dan in Haaglanden, maar vergelijkbaar met Zuid-Holland West (tabel 1).6

Tabel 1. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt. Wassenaar, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016.
Wassenaar_8.2_Drugs_T1.png

Het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt is het hoogst bij 19- tot en met 34-jarigen

In Haaglanden neemt het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt af met de leeftijd (tabel 2).6 Zo heeft 18% van de 19- tot en met 34-jarigen het afgelopen jaar wel eens cannabis gebruikt, bij 50- tot en met 64-jarigen is dat 3%. Bij mannen is het percentage dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt hoger dan bij vrouwen. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Ook bij inwoners die moeite hebben met rondkomen heeft een hoger percentage in het afgelopen jaar cannabis gebruikt

Bij inwoners die moeite hebben met rondkomen geldt dat een hoger percentage het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt dan bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen. Dit geldt ook bij inwoners met een laag inkomen in vergelijking met inwoners met een hoog inkomen. Verder heeft bij inwoners met een gemiddeld opleidingsniveau een hoger percentage het afgelopen jaar cannabis gebruikt dan bij inwoners met een laag of hoog opleidingsniveau.6

Tabel 2. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Wassenaar_8.2_Drugs_T2.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

HAVO/VWO

Softdrugs

Een kwart van de jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) heeft ooit wiet of hasj gebruikt

Van de jongeren (4 havo/vwo) in Wassenaar geeft 25% aan ooit wiet of hasj te hebben gebruikt, 12% gebruikte het in de afgelopen vier weken minimaal één keer.4 In regio Zuid-Holland West waren deze percentages respectievelijk 11% en 5% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt. Wassenaar, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Wassenaar_Drugsgebruik_T1.jpg

Van de jongens in Wassenaar gebruikte 39% ooit wiet of hasj, 19% gebruikte het recent. Bij meisjes gaat het om 15% die ooit softdrugs heeft gebruikt. Eén derde (32%) van de jongeren op de havo gebruikte ooit wiet of hasj, 13% deed dit recent. Eén op de vijf (21%) de jongeren op het vwo heeft ooit wiet of hasj gebruikt, één tiende (12%) deed dit recent. Bij jongeren van Nederlandse afkomst gebruikte ruim een kwart (27%) ooit en 13% recent hasj of wiet. Eén vijfde van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst heeft ooit softdrugs gebruikt. Het recente gebruik van meisjes en jongeren van niet-Nederlandse afkomst is door privacy (te kleine aantallen) niet weer te geven (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Wassenaar, schooljaar 2018/2019.
Wassenaar_Drugsgebruik_F1.jpg

Harddrugs

Eén op de honderd jongeren in ZHW (4 havo/vwo-leerlingen) gebruikten ooit harddrugs 

Het is vanwege privacy (te kleine aantallen) niet mogelijk weer te geven hoeveel jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) in Wassenaar ooit harddrugs of recent - XTC (ecstasy, MDMA), cocaïne, paddo’s, amfetamine (uppers, pep of speed), LSD, GHB en/of heroïne – hebben gebruikt. In de regio ZHW heeft 0,9% ooit harddrugs gebruikt (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent harddrugs heeft gebruikt. Wassenaar, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Wassenaar_Drugsgebruik_T2.jpg

Uitsplitsingen naar achtergrondkenmerken zijn vanwege privacy (te kleine aantallen) ook niet mogelijk.

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Nederlandse opiumwet [https://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2019-07-19]
 2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: gevolgen van drugsgebruik [Online]. (bezocht op 21 okt 2019); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/gevolgen-van-drugsgebruik-voor-de-gezondheid
 3. RIVM: Volksgezondheidenzorg.info: Gevolgen van gebruik harddrugs [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/drugsgebruik/cijfers-context/gevolgen#node-gevolgen-van-gebruik-harddrugs
 4. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen (19 tot en met 64 jaar)

 1. Wat zijn drugs? [Online]. 2016 (bezocht op 20 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-zijn-drugs/.
 2. Wat is het verschil tussen soft- en harddrugs? [Online]. 2016 (bezocht op 20 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-soft-en-harddrugs/.
 3. RIVM: Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: gevolgen van drugsgebruik. [Online]. (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/gevolgen-van-drugsgebruik-voor-de-gezondheid.
 4. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Nationale Drug Monitor: Jaarbericht 2016. [Online]. 2016 (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://assets.trimbos.nl/docs/24dd30ba-464f-4dcd-a740-20ac058d310b.pdf.
 5. RIVM: Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: mogelijke oorzaken van drugsgebruik. [Online]. (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/mogelijke-oorzaken-van-drugsgebruik.
 6. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties