Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het cannabisgebruik bij volwassenen (19 tot en met 64 jaar) en het soft- en harddrugsgebruik bij jongeren (12 tot en met 18 jaar). Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 en de Jongerenenquête 2015. In de Jongerenenquête 2015 is gevraagd naar het gebruik van softdrugs (cannabis, wiet) en harddrugs zoals XTC, cocaïne, paddo’s, amfetamine, LSD, GHB, lachgas en/of heroïne.

Volwassenen (19 tot en met 64 jaar)

Bijna een kwart van de inwoners van Wassenaar heeft cannabis gebruikt

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 23% van de inwoners van Wassenaar (19 tot en met 64 jaar) wel eens cannabis gebruikt, 5% in het afgelopen jaar (figuur 1).6 Ongeveer drie kwart van de inwoners heeft nooit cannabis gebruikt.

Figuur 1. Cannabisgebruik van inwoners (19 tot en met 64 jaar). Wassenaar 2016.
Wassenaar_8.2_Drugs_F1.png

Het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt is in 2016 gestegen ten opzichte van 2009, maar is vergelijkbaar met 2012 (figuur 2).6

Figuur 2. Percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt, naar onderzoeksjaar. Wassenaar 2009-2016.
Wassenaar_8.2_Drugs_F2.png

In Wassenaar is het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt lager dan in Haaglanden, maar vergelijkbaar met Zuid-Holland West (tabel 1).6

Tabel 1. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt. Wassenaar, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016.
Wassenaar_8.2_Drugs_T1.png

Het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt is het hoogst bij 19- tot en met 34-jarigen

In Haaglanden neemt het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt af met de leeftijd (tabel 2).6 Zo heeft 18% van de 19- tot en met 34-jarigen het afgelopen jaar wel eens cannabis gebruikt, bij 50- tot en met 64-jarigen is dat 3%. Bij mannen is het percentage dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt hoger dan bij vrouwen. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Ook bij inwoners die moeite hebben met rondkomen heeft een hoger percentage in het afgelopen jaar cannabis gebruikt

Bij inwoners die moeite hebben met rondkomen geldt dat een hoger percentage het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt dan bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen. Dit geldt ook bij inwoners met een laag inkomen in vergelijking met inwoners met een hoog inkomen. Verder heeft bij inwoners met een gemiddeld opleidingsniveau een hoger percentage het afgelopen jaar cannabis gebruikt dan bij inwoners met een laag of hoog opleidingsniveau.6

Tabel 2. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Wassenaar_8.2_Drugs_T2.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Dertien procent van de jongeren in Wassenaar heeft ooit softdrugs gebruikt

Van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) in Wassenaar gebruikte 13% ooit softdrugs (cannabis of wiet).7 Dit is in Haaglanden 10%. Het percentage jongeren dat in de afgelopen vier weken softdrugs heeft gebruikt is in Wassenaar 3%. In Haaglanden is dit 4% (tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat in de afgelopen vier weken softdrugs (cannabis, wiet) heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Wassenaar en Haaglanden, 2015.
Wassenaar_8.2_Drugs_T3.png

Nul procent van de jongeren in Wassenaar gebruikte harddrugs in afgelopen vier weken

Van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) in Wassenaar heeft 0% in de afgelopen vier weken harddrugs gebruikt.7 Onder harddrugs wordt verstaan: (XTC (ecstasy, MDMA), cocaïne, paddo’s, amfetamine (uppers, pep of speed), LSD, GHB, lachgas en heroïne). In Haaglanden is dit 1%. Er zijn geen cijfers bekend over het percentage jongeren dat ooit harddrugs heeft gebruikt in Wassenaar. In Haaglanden heeft 4% ooit harddrugs gebruikt.

  1. Wat zijn drugs? [Online]. 2016 (bezocht op 20 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-zijn-drugs/.
  2. Wat is het verschil tussen soft- en harddrugs? [Online]. 2016 (bezocht op 20 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-soft-en-harddrugs/.
  3. RIVM: Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: gevolgen van drugsgebruik. [Online]. (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/gevolgen-van-drugsgebruik-voor-de-gezondheid.
  4. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Nationale Drug Monitor: Jaarbericht 2016. [Online]. 2016 (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://assets.trimbos.nl/docs/24dd30ba-464f-4dcd-a740-20ac058d310b.pdf.
  5. RIVM: Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: mogelijke oorzaken van drugsgebruik. [Online]. (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/mogelijke-oorzaken-van-drugsgebruik.
  6. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  7. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties