Gezondheidsmonitor
7 Kwetsbaar.svg

Deze tekst beschrijft het voorkomen van lichamelijke, psychische en sociale kwetsbaarheid bij 65-plussers in Wassenaar, gebaseerd op de vragen van de Tilburg Frailty Indicator in de Gezondheidsenquête 2016.1

Ouderen (65-plus)

Dertien procent van de 65-plussers Wassenaar is kwetsbaar

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 is 13% van de inwoners van 65 jaar en ouder in Wassenaar kwetsbaar (figuur 1).2 Het percentage kwetsbare ouderen is vergelijkbaar met Zuid-Holland West, maar lager dan in Haaglanden. Dit geldt ook voor het percentage ouderen dat lichamelijk kwetsbaar is. De percentages psychisch en sociaal kwetsbare ouderen zijn in Wassenaar lager dan in Zuid-Holland West en Haaglanden.

 

Figuur 1. Percentage kwetsbare ouderen naar lichamelijke, psychische en sociale kwetsbaarheid. Wassenaar, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016.
Wassenaar_7.1_Kwestbare_F1.png

Het percentage kwetsbare ouderen neemt toe met de leeftijd

Het percentage kwetsbare ouderen neemt toe met de leeftijd. Zo is 13% van de 65- tot en met 74-jarigen kwetsbaar, bij 85-plussers is dat 45% (tabel 1).2 Bij vrouwen is het percentage kwetsbare ouderen hoger dan bij mannen.

Bij ouderen van niet-westerse afkomst is een hoger percentage kwetsbaar dan bij ouderen van autochtone of overig westerse afkomst. Hetzelfde geldt voor ouderen die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met ouderen die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Bij ouderen met een lage sociaaleconomische status is een hoger percentage kwetsbaar

De kwetsbaarheid hangt daarnaast samen met de sociaaleconomische status; bij ouderen met een hogere sociaaleconomische status (hoger opleidingsniveau, hoger inkomen) en bij ouderen die geen moeite hebben met rondkomen geldt dat een lager percentage kwetsbaar is dan bij ouderen met een lagere sociaaleconomische status en/of wel moeite met rondkomen.

 

Tabel 1. Percentage kwetsbare ouderen (65 jaar en ouder). Haaglanden 2016.
Wassenaar_7.1_Kwestbare_T1.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen
  1. Gobbens RJJ, Van Assen MALM, Wijnen-Sponselee Mth, Schols JMGA. The Tilburg Frailty Indicator: Psychometric Properties. J Am Med Dir Assoc 2010 (11)5: 344-355.
  2. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties