Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in Wassenaar. Deze informatie is gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Kinderen en jongeren (0 tot en met 22 jaar)

Acht procent van de jongeren in Wassenaar maakt gebruik van jeugdhulp

In 2016 maakt in totaal 8,3% van de jongeren (0 tot en met 17 jaar) in Wassenaar gebruik van jeugdhulp, met of zonder verblijf (tabel 1).3 In 2015 was dit 7,5%. In Haaglanden heeft 12,7% van de 0- tot en met 17-jarigen jeugdhulp, in Nederland 10,8%.a Jeugdbescherming en –reclassering komen minder voor, zowel in Wassenaar, Haaglanden als in Nederland.

a De Jeugdzorgregio Haaglanden omvat de negen gemeenten van GGD-regio Haaglanden (Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer) en Voorschoten.

Tabel 1. Percentage jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering.a Wassenaar en Nederland, 2015-2016.
Wassenaar_10.5_ZorgvdJeud_T1.png
  1. Ministerie van VWS en ministerie van V en J. Jeugdwet wettekst. Den Haag: 2014.
  2. Bot, S., de Roos, S., Sadiraj, K., Keuzenkamp, S., van den Broek, A., & Kleijnen, E. (Sociaal Cultureel Planbureau). Terecht in de jeugdzorg. Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik. Den Haag: 2013.
  3. Indicatoren jeugdzorg; gemeenten. [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: http://jeugdstatline.cbs.nl/Jeugdmonitor.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties