Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft de vaccinatiegraad van kinderen in Wassenaar. De gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verslagjaar 2018. Het RIVM registreert alle vaccinaties door middel van een landelijk registratiesysteem.

Zuigelingenleeftijd (2 jaar)

Bijna negen op de tien zuigelingen in Wassenaar heeft alle vaccinaties gehad

88% van de 2-jarigen in Wassenaar heeft alle vaccinaties van het RVP ontvangen. Dit ligt lager dan in Nederland en Haaglanden, respectievelijk 90% en 91% (tabel 1).5,6 De vaccinatiegraad voor DKTP en voor BMR is in Wassenaar (iets) lager dan in Nederland en Haaglanden.

Tabel 1. Vaccinatiegraad zuigelingen (2 jaar). Wassenaar, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2018.a,5,6
Wassenaar_10.1_Vaccinatiegraad_T1.PNG

In de afgelopen jaren is er in Nederland een (licht) dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad (figuur 1).5,6. In Wassenaar is dit voor de DKTP vaccinatiegraad zichtbaar van 2012 tot en met 2017: van 95% naar 90%. Vanaf 2017 is er sprake van een stijging tot 92% in 2018. Voor de BMR vaccinatiegraad is er sprake van een dalende trend vanaf 2014: van 95% in 2014 naar 92% in 2018. Ondanks de daling is de vaccinatiegraad boven de 90%, de Nederlandse norm wordt dus nog steeds behaald.

Figuur 1. Vaccinatiegraad DKTP en BMR (basis-immuun) op zuigelingenleeftijd (2 jaar). Wassenaar en Nederland, verslagjaar 2012-2018. a,5,6
Wassenaar_10.1_Vaccinatiegraad_F1.PNG

Schoolleeftijd (10 jaar)

Ongeveer acht op de tien schoolkinderen heeft alle vaccinaties voor D(K)TP en BMR gehad

Op 10-jarige leeftijd heeft 76% van de kinderen in Wassenaar alle D(K)TP vaccinaties gehad en 81% alle BMR vaccinaties (tabel 2).a,5,6 Deze percentages zijn lager dan in Haaglanden en Nederland. Als gekeken wordt naar dezelfde kinderen op 11-jarige leeftijd, dan is dit percentage gestegen. Dit betreft meestal kinderen die gemiste vaccinaties op een later tijdstip hebben ingehaald. De vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd ligt in Wassenaar lager dan Haaglanden en Nederland.

In vergelijking met landelijk is de vaccinatiegraad in Wassenaar relatief laag. Dit is al jaren zo. In een onderzoek in 2001 bleek dat deze lage vaccinatiegraad voor een groot deel te verklaren is door onderrapportage bij kinderen van buitenlandse afkomst die een internationale school bezoeken. Een deel van deze kinderen wordt gevaccineerd door de huisarts of door de verpleegkundige van de school. De registratiekaart van deze kinderen wordt niet altijd opgestuurd naar de regionale ent administratie, waardoor deze kinderen (onterecht) als onvoldoende gevaccineerd te boek staan.7

a Op 9-jarige leeftijd krijgen kinderen een DTP vaccinatie, dus zonder kinkhoestvaccin.

Tabel 2. Vaccinatiegraad schoolkinderen (10-11 jaar). Wassenaar, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2018.a,5,6
Wassenaar_10.1_Vaccinatiegraad_T2.PNG

Sinds 2015 is er in Nederland een daling zichtbaar in de vaccinatiegraad voor D(K)TP en BMR op schoolleeftijd (figuur 2).5,6 In Wassenaar is deze daling ook zichtbaar. Vanaf 2017 is er echter weer sprake van een lichte stijging in de vaccinatiegraad voor zowel de D(K)TP als de BMR. De norm van 90% voor D(K)TP en BMR is in Wassenaar in geen enkel jaar gehaald. In Nederland is de vaccinatiegraad tussen 2012 en 2018 op of boven de 90% gebleven.

Het bovenstaande betreft de vaccinatiegegevens over 10-jarigen. De vaccinatiegegevens over 11-jarigen zijn beschikbaar vanaf 2016 en in al die jaren is de vaccinatiegraad in Wassenaar beneden de 90%. In Nederland is deze boven de 90%.

Figuur 2. Vaccinatiegraad D(K)TP en BMR (volledig afgesloten) op schoolleeftijd (10 jaar). Wassenaar en Nederland, verslagjaar 2012-2018. a,5,6
Wassenaar_10.1_Vaccinatiegraad_F2.PNG

Adolescente meisjes (14 jaar)

Bijna de helft van de meisjes van 14 jaar heeft de vaccinatie voor HPV gehad

Sinds de invoering van het HPV vaccin in 2011 is de vaccinatiegraad van dit vaccin veel lager dan voor de andere vaccinaties. In Wassenaar heeft 49% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie voor HPV gehad (tabel 3).5,6 De vaccinatiegraad ligt in Wassenaar hoger dan in Haaglanden en Nederland, waar respectievelijk 45% en 46% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie heeft gekregen.

Tabel 3. Vaccinatiegraad 14-jarige meisjes. Wassenaar, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2018. a,5,6
Wassenaar_10.1_Vaccinatiegraad_T3.PNG

Vanaf 2016 is er een dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad voor HPV (figuur 3). Dit is zowel in Wassenaar als in Nederland zichtbaar. De norm van 90% wordt voor de HPV vaccinatie niet gehaald.4,5

Figuur 3. Vaccinatiegraad HPV (volledig afgesloten) onder 14-jarige meisjes. Wassenaar en Nederland, verslagjaar 2012-2018. a,5,6
Wassenaar_10.1_Vaccinatiegraad_F3.PNG

 

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Richtlijn Uitvoering RVP 2018. Professionele standaard voor RVP-vaccinaties. Versie 1.3, 29 juni 2018. Bilthoven: RIVM; 2018.
  2. Van Lier EA, Geraedts JLE, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Drijfhout IH, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2017. Utrecht: RIVM; 2018. Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/cijfers-context/trends 
  3. World Health Organization (WHO). Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020. Génève: WHO; 2012. Beschikbaar op URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44855/9789241503396_eng.pdf;jsessionid=0F5263C8DF2A64149423849C8927D90A?sequence=1
  4. Global Vaccine Action Plan 2011–2020. Document ontwikkeld onder de auspiciën van het Decade of Vaccines Collaboration Leadership Council, bestaande uit Seth Berkley (GAVI Alliance), Margaret Chan (World Health Organization), Christopher Elias (Bill & Melinda Gates Foundation), Anthony Fauci (US National Institute of Allergy and Infectious Diseases), Anthony Lake (UNICEF), and Joy Phumaphi (African Leaders Malaria Alliance). 2012. Beschikbaar op URL: http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/
  5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheidenzorg.info. Vaccinaties. [Online]. (bezocht op 29 aug 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
  6. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). RIVM rapport: tabellen vaccinatiegraad verslagjaar 2018. [Online]. (bezocht op 9 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/cijfers-context/trends
  7. Rahamat-Langendoen JC. De verminderde vaccinatiegraad van de gemeente Wassenaar: fact or fiction? Scriptie, 2001.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties