Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft de vaccinatiegraad van kinderen in Wassenaar. De gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verslagjaar 2019. Het RIVM registreert alle vaccinaties door middel van een landelijk registratiesysteem.

Zuigelingenleeftijd (2 jaar)

Bijna negen op de tien zuigelingen in Wassenaar heeft alle vaccinaties gehad

89% van de 2-jarigen in Wassenaar heeft alle vaccinaties van het RVP ontvangen. Dit ligt lager dan in Nederland en Haaglanden, beiden 90% (tabel 1). De vaccinatiegraad voor DKTP, BMR, Hib, Hepatitis B en Pneumokokken is in Wassenaar hoger dan in Nederland en Haaglanden en voor Meningokokken C vergelijkbaar.5,6

Tabel 1. Vaccinatiegraad zuigelingen (2 jaar). Wassenaar, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019.a
Wassenaar_10.1_Vaccinatiegraad_T1.png

In de afgelopen jaren is er in Nederland een (licht) dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad (figuur 1). In Wassenaar is dit voor de DKTP vaccinatiegraad zichtbaar van 2014 tot en met 2017: van 93% naar 90%. Vanaf 2017 is er sprake van een stijging tot 93% in 2019. Voor de BMR vaccinatiegraad is er sprake van een dalende trend van 2014 tot en met 2018: van 95% naar 92%. In 2019 is er sprake van een stijging tot 96%. De vaccinatiegraad voor de afzonderlijke vaccinaties is boven de 90%, de WHO-norm wordt dus nog steeds behaald. Dit geldt niet voor de WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie. Die norm wordt sinds 2016 in Nederland niet gehaald; voor Wassenaar was dit het geval in de jaren 2013-2018, in 2019 was de vaccinatiegraad wél 95%.5,6

Figuur 1. Vaccinatiegraad DKTP en BMR (basis-immuun) op zuigelingenleeftijd (2 jaar). Wassenaar en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
Wassenaar_10.1_Vaccinatiegraad_F1.png

Schoolleeftijd (10 jaar)

Vaccinatiegraad stijgt in Wassenaar

Op 10-jarige leeftijd heeft 79% van de kinderen in Wassenaar alle D(K)TP vaccinaties gehad en 87% alle BMR vaccinaties (tabel 2).a Deze percentages zijn lager dan in Haaglanden en Nederland. Als gekeken wordt naar dezelfde kinderen op 11-jarige leeftijd, dan is dit percentage gestegen. Dit betreft meestal kinderen die gemiste vaccinaties op een later tijdstip hebben ingehaald. De vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd ligt in Wassenaar lager dan Haaglanden en Nederland.5,6

In vergelijking met landelijk is de vaccinatiegraad in Wassenaar lager. Dit is al jaren zo maar het verschil met landelijk wordt kleiner. In een onderzoek in 2001 bleek dat deze lage vaccinatiegraad voor een groot deel te verklaren is door onderrapportage bij kinderen van buitenlandse afkomst die een internationale school bezoeken. Een deel van deze kinderen wordt gevaccineerd door de huisarts of door de verpleegkundige van de school. De registratiekaart van deze kinderen wordt niet altijd opgestuurd naar de regionale ent administratie, waardoor deze kinderen (onterecht) als onvoldoende gevaccineerd te boek staan.7

a Op 9-jarige leeftijd krijgen kinderen een DTP vaccinatie, dus zonder kinkhoestvaccin.

Tabel 2. Vaccinatiegraad schoolkinderen (10-11 jaar). Wassenaar, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019.a
Wassenaar_10.1_Vaccinatiegraad_T2.png

Sinds 2015 is er in Nederland een daling zichtbaar in de vaccinatiegraad voor D(K)TP en BMR op schoolleeftijd (figuur 2). In Wassenaar is was deze daling ook zichtbaar, maar vanaf 2017 is er echter weer sprake van een stijging in de vaccinatiegraad voor zowel de D(K)TP als de BMR. De norm van 90% voor D(K)TP is in Wassenaar in geen enkel jaar gehaald. In Nederland is de vaccinatiegraad tussen 2013 en 2018 op of boven de 90% gebleven, maar in 2019 gedaald onder de 90%. De WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie is in die jaren in zowel Wassenaar als in Nederland niet gehaald.

Het bovenstaande betreft de vaccinatiegegevens over 10-jarigen. De vaccinatiegegevens over 11-jarigen zijn beschikbaar vanaf 2016 en in al die jaren is de vaccinatiegraad voor D(K)TP in Wassenaar beneden de 90%. De BMR vaccinatiegraad is in 2019 90%; in Nederland is deze boven de 90% voor beide vaccinaties.5,6

Figuur 2. Vaccinatiegraad D(K)TP en BMR (volledig afgesloten) op schoolleeftijd (10 jaar). Wassenaar en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
Wassenaar_10.1_Vaccinatiegraad_F2.png

Adolescente meisjes (14 jaar)

Bijna de helft van de meisjes van 14 jaar heeft de vaccinatie voor HPV gehad

Sinds de invoering van het HPV vaccin in 2011 is de vaccinatiegraad van dit vaccin veel lager dan voor de andere vaccinaties. In Wassenaar heeft 48% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie voor HPV gehad (tabel 3). De vaccinatiegraad ligt in Wassenaar hoger dan in Haaglanden en Nederland, waar 46% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie heeft gekregen. 5,6

Tabel 3. Vaccinatiegraad 14-jarige meisjes. Wassenaar, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019. a
Wassenaar_10.1_Vaccinatiegraad_T3.png

Vanaf 2016 was er een dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad voor HPV (figuur 3). Maar in 2019 is de vaccinatiegraad gelijk gebleven aan het jaar ervoor. Dit is zowel in Wassenaar als in Nederland zichtbaar. De norm van 90% wordt voor de HPV vaccinatie niet gehaald.4,5

Figuur 3. Vaccinatiegraad HPV (volledig afgesloten) onder 14-jarige meisjes. Wassenaar en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
Wassenaar_10.1_Vaccinatiegraad_T4.png

 

 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Richtlijn Uitvoering RVP 2019. Professionele standaard voor RVP-vaccinaties. Bilthoven: RIVM; 2018.
  Beschikbaar op URL: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen/rvp-richtlijn-uitvoering-2019
 2. Van Lier EA, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Drijfhout IH, Zonnenberg-Hoff IF, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018. Utrecht: RIVM; 2019.
  Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 3. World Health Organization (WHO). Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020. Génève: WHO; 2012. Beschikbaar op URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44855/9789241503396_eng.pdf;jsessionid=0F5263C8DF2A64149423849C8927D90A?sequence=1
 4. World Health Organization (WHO). Global Vaccine Action Plan 2011–2020. Génève: WHO; 2012.
  Beschikbaar op URL: http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/
 5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheidenzorg.info. Vaccinaties. [Online]. (bezocht op 19 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 6. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). RIVM rapport: tabellen vaccinatiegraad verslagjaar 2019. [Online]. (bezocht op 19 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 7. Rahamat-Langendoen JC. De verminderde vaccinatiegraad van de gemeente Wassenaar: fact or fiction? Scriptie, 2001.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties