Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het aantal spoedeisende ritten (per 1.000 ouderen) met een ritbestemming binnen de gemeentegrenzen van Wassenaar waarvan de meldingen vanuit de meldkamer Haaglanden zijn gecoördineerd. Een deel van de meldingen worden vanaf 2017 gecoördineerd vanuit RAV Hollands-Midden en betreffen vooral ritbestemmingen in het Noordoosterlijk deel der gemeente Wassenaar 5. Deze meldingen zijn niet vastgelegd in het registratiesysteem van RAV Haaglanden en worden daarom hier niet gepresenteerd. De gepresenteerde resultaten over 2018 en 2019 vormen dus een onderschatting van het totaal aantal spoedeisende vervoer gedurende deze periode naar Wassenaar en zijn niet vergelijkbaar met cijfers uit het jaar 2016. Gepresenteerde spoedeisende ritten gaan over de periode 2018-2019 en betreffen verder mensen van 60 jaar en ouder.

Het aantal spoedeisende ritten (per 1.000 ouderen) is uitgesplitst en weergegeven naar leeftijdscategorie (60 t/m 70 jaar, 71 t/m 80 jaar, 81 t/m 90 jaar en ouder dan 90 jaar) en naar rittendoel. Het rittendoel is weergegeven als het aantal ritten (per 1.000 ouderen) naar de spoedeisende hulp (SEH), eerste hulp geen vervoer (waarbij een patiënt op locatie behandeld wordt), opname in een ziekenhuis en bezoek aan een polikliniek. De cijfers zijn afkomstig uit Power-BI, het elektronische rittenadministratiesysteem van RAV Haaglanden.

Populatie 60 jaar en ouder

Lichte toename aantal spoedeisende ritten bij ouderen over de periode 2018-2019 in Wassenaar

In 2019 werden 54 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder) geregistreerd met een plaats van bestemming in de gemeente Wassenaar (tabel 1). Het aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen in 2019 in Wassenaar is toegenomen ten opzichte van het aantal in 2018. Gedurende deze periode verschillen zijn grotere verschillen waar te nemen in Zuid-Holland West en in Haaglanden. Het aantal spoedeisende ritten in Zuid-Holland West nam toe met 11% terwijl er in Haaglanden een toename was van 9%.

Tabel 1. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder). Wassenaar, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2018-2019.
WN Spoedeisendambulancevervoer T1

Meeste spoedeisende ritten bij ouderen boven de 90 jaar

In 2019 werden 25 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen van 60 t/m 70 jaar geregistreerd met een bestemming in Wassenaar. d Dit aantal liep op met de leeftijd; de meeste spoedeisende ritten per 1.000 ouderen vonden plaats in de oudste leeftijdscategorie (ouder dan 90 jaar), met 142 per 1.000 inwoners (zie tabel 2). Ook in Zuid-Holland West (311 per 1.000) en in Haaglanden (329 per 1.000) was het aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen het hoogst in de bovenste leeftijdscategorie.

Tabel 2. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder) naar leeftijdscategorie. Wassenaar, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2018-2019.
WN Spoedeisendambulancevervoer T2

Aantal ritten spoedeisend vervoer bij ouderen met bestemming SEH in Wassenaar in 2019 iets hoger dan in 2018

De meeste spoedeisende ritten hebben als bestemming spoedeisende hulp (SEH) gevolgd door EHGV (eerste hulp geen vervoer). Gedurende 2019 werden 45 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen naar de SEH geregistreerd met bestemming Wassenaar (zie tabel 3).e Dit was een iets hoger aantal dan in 2018. Ook in Zuid-Holland West en in Haaglanden was het aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen naar de SEH in 2019 hoger dan in 2018.

Tabel 3. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder) naar rittendoel. Wassenaar, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2018-2019.
WN Spoedeisendambulancevervoer T3
  1. GGD Haaglanden. Ambulancezorg [Online]. (bezocht op 14 december 2019); beschikbaar op https://www.ggdhaaglanden.nl/over/organisatie/ambulancezorg.htm
  2. Inspectie Veiligheid en Justitie.  Een onderzoek van de inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom. Februari 2015, publicatienummer 83635. Den Haag.
  3. Ambulancezorg Nederland. Landelijk protocol ambulancezorg 2016. Versie 8.1, juni 2016. Zwolle. ISBN 978-90-802887-4-4
  4. SCP. Kwetsbare ouderen in de praktijk. April 2011, Den Haag. ISBN 978-90-377-0555-3
  5. RAV Haaglanden. Prestaties RAV Haaglanden 1e halfjaar 2017 (brief), september 2017 en persoonlijke communicatie 2021.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties