Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft de ontwikkeling van de bevolking in Wassenaar in de komende decennia. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee landelijke bevolkingsprognoses die ook iets zeggen over de bevolkingsontwikkeling in Wassenaar (PRIMOS en Planbureau voor de Leefomgeving/ Centraal bureau voor de Statistiek [PBL/CBS]). 1,2 Allereerst wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling voor de gehele gemeente, vervolgens wordt gespecificeerd naar leeftijd.

Inwoners (alle leeftijden)

De twee bevolkingsprognoses geven een verschillend beeld

Op 1 januari 2019 telde Wassenaar 26.211 inwoners. 3 Volgens de PBL/CBS-prognose zal het aantal inwoners ongeveer gelijk blijven of ligt dalen in 2050. Volgens de PRIMOS-prognose zal het aantal inwoners groeien naar 31.390 in 2050, een toename van ongeveer 5.000 inwoners (19,8%) ten opzichte van 2019 (figuur 1).1,2

Figuur 1. Ontwikkeling van de bevolking in Wassenaar volgens verschillende prognoses. Wassenaar, prognose 1 januari 2020-1 januari 2050.
WN Bevolkingsprognose F1

Prognose naar leeftijd

Tot 2050 is er bevolkingstoename onder de volwassen (20 tot en met 64 jaar)

De PBL/CBS-prognose geeft ook informatie over de bevolkingsprognose in de verschillende leeftijdsgroepen. Bij de 20- tot en met 64-jarigen is er volgens de PBL/CBS-prognose sprake van een bevolkingstoename van 2,7% (tabel 1).1 Het aantal 0- tot en met 19-jarigen neemt af met 0,9% en het aantal 65+ers neemt af met 3,1%.

In vergelijking met 2019 neemt de groene druk (het aantal 0-tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) en de grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) af in 2050.

Tabel 1. Aantal inwoners, procentuele toename per leeftijdscategorie en groene en grijze druk volgens de PBL/CBS prognose. Wassenaar, 2019 en prognose 2050.
WN Bevolkingsprognose T1
  1. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Regionale prognose 2019-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015. [Online]. (bezocht op 23 december 2020); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl/statline
  2. ABF Research. PRIMOS prognose 2020. [Online]. (bezocht op 23 december 2020); Beschikbaar op URL: https://primos.abfresearch.nl/
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio [Online]. (bezocht op 12 februari 2021); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties