Gezondheidsmonitor

Op deze pagina vindt u een overzicht van de kernboodschappen van GGD Haaglanden voor de gemeente Wassenaar.

Gezond gewicht in Wassenaar

Wassenaar wil dat haar inwoners vitaal en gezond zijn. Bijna de helft van de inwoners van Wassenaar van 19 jaar en ouder (44%) kampt met (ernstig) overgewicht. Dit percentage blijft vrijwel gelijk sinds 20081. Het is in de komende jaren noodzakelijk met investeringen het percentage overgewicht en obesitas echt omlaag te brengen. Mensen met een gezond gewicht en gezonde leefstijl lopen immers minder gezondheidsrisico’s.

Bescherming tegen genotmiddelen

Genotmiddelen zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Het gebruik van middelen zorgt vaak voor een aangename of stimulerende werking op korte termijn, maar heeft ook een negatief effect op de gezondheid. Daarbij zijn genotmiddelen vaak verslavend. Het is daarom van groot belang dat Wassenaar zich blijft inzetten op bescherming tegen het gebruik van verslavende genotmiddelen door preventie en gezond gedrag stimuleert. Daarnaast is inzet nodig op een gerichte aanpak bij reeds bestaande problematiek. Deze focus blijkt eveneens uit een onlangs verschenen onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid1. Hierbij is ook de inzet op het gebied van het handhaven van regelgeving en het houden van toezicht van groot belang.

Mediawijsheid, gamen en sociale media

Wanneer wordt gamen een verslaving? Is het verstandig om de smartphone onder het kussen te leggen? Wat is wel en wat is geen gezond mediagebruik? Het is lastig om hier harde uitspraken over te doen, aangezien er onvoldoende onderzoek naar is gedaan. Toch is wel te zeggen dat goed en bewust omgaan met media leuk is en ruimte biedt aan welzijn en gezond opgroeien, omdat het de kans op gezondheidsproblemen, zoals overgewicht en slaapgebrek, verkleint. Dat vraagt wel zelfbeheersing en begrenzing en dát moeten jongeren vaak nog leren. Dat zij media altijd en overal kunnen gebruiken, betekent niet dat ze dit ook moeten doen1.

Ouderen en kwetsbaarheid

Nederland vergrijst en dit is niet anders in Wassenaar. Vergrijzing heeft grote impact op de volksgezondheid en de zorg1. Mensen worden steeds ouder, het aandeel ouderen in de samenleving neemt toe en ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Dit resulteert ook in een grotere groep kwetsbare ouderen. Volgens de Gezondheidsmonitor 2018 is 13% van de inwoners van 65 jaar en ouder in Wassenaar kwetsbaar2. Met een integraal ouderenbeleid wil Wassenaar kwetsbaarheid voorkomen en stimuleren dat ouderen gezond en zelfstandig actief blijven3.

Minder eenzaam in Wassenaar

In Wassenaar voelt 43% van de inwoners van 19 jaar en ouder zich matig tot (zeer) ernstig eenzaam1. Van de jongeren tussen 12 en 18 jaar voelt 40% zich matig tot zeer ernstig eenzaam2. Bij de ouderen (65 jaar en ouder) was dit percentage in 2016 45%.1

Iedereen voelt zich gedurende zijn of haar leven wel eens eenzaam. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen. Dan kan eenzaamheid je ongelukkig maken of je belemmeren in het functioneren3.

Moeite met rondkomen in Wassenaar

'Iedereen doet mee'1 is waar Wassenaar zich de komende jaren voor inzet. Helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om mee te doen. Dit geldt niet alleen op het gebied van gezondheid, sociaal welbevinden of participatie, maar ook voor mensen met een laag inkomen die moeite hebben met rondkomen. Rondkomen betekent 'alle nodige uitgaven kunnen doen'2. Het kunnen meedoen wordt ook bepaald door gezondheid, opleiding, achtergrond en kansen op de arbeidsmarkt.

In Wassenaar hebben 603 huishoudens een inkomen tot 110% van het sociaal minimum3. Wassenaar wil aandacht geven aan deze in haar gemeente onzichtbare groep mensen en heeft het thema armoede/financiën opgenomen in het Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021.