Gezondheidsmonitor
6 Sociale gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de mate van sociale uitsluiting van de inwoners van Rijswijk. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder). Hierin wordt sociale uitsluiting vastgesteld op basis van een vragenlijst, welke is ontwikkeld door de Academische Werkplaats OGGZ G4-USER en het Sociaal Cultureel Planbureau.3,4

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Eén op de twintig inwoners voelt zich matig tot sterk sociaal uitgesloten

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 voelt 5% van de inwoners van 19 jaar en ouder in Rijswijk zich matig tot sterk sociaal uitgesloten, dit zijn ongeveer 2.000 inwoners (figuur 1).3

Figuur 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat zich niet of nauwelijks, enigszins of matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt. Rijswijk 2016.
Rijswijk_6.3_SocialeUitsluiting_F1.png

Van de volwassenen (19 tot en met 64 jaar) voelt 6% zich matig tot sterk sociaal uitgesloten, in dit 2012 was dit 9%. Dit verschil is niet significant. Bij ouderen (65 jaar en ouder) is dit 3%, dit is vergelijkbaar met 2012 (tabel 1).3

Tabel 1. Percentage inwoners dat zich matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Rijswijk 2012-2016.a
Rijswijk_6.3_SocialeUitsluiting_T1.png

In vergelijking met Haaglanden (9%) is het percentage inwoners dat zich matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt lager in Rijswijk (figuur 2).

Figuur 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat zich matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt. Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016.
Rijswijk_6.3_SocialeUitsluiting_F2.png

Relatief meer volwassenen dan ouderen voelen zich matig tot sterk sociaal uitgesloten

Het percentage 19- tot en met 64-jarigen in Haaglanden dat zich matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt (11%) is hoger dan bij 65-plussers (5%). Bij inwoners van niet-westerse afkomst is het percentage hoger dan bij inwoners van autochtone en overig westerse afkomst (tabel 2).3

Het percentage inwoners dat zich matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt is hoger bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status

Bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status (lager opleidingsniveau, lager inkomen) en inwoners die moeite hebben met rondkomen is het percentage dat zich matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt hoger dan bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status en/of geen moeite met rondkomen. Daarnaast voelt 15% van de  inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn zich sociaal uitgesloten tegenover 6% van de inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner (tabel 2).3

 

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat zich matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Rijswijk_6.3_SocialeUitsluiting_T2.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Participatie en Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

  1. Jehoel-Gijsbers G. Sociale uitsluiting in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2004.
  2. Hoff S, Vrooman C. Dimensies van sociale uitsluiting: Naar een verbeterd meetinstrument. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2011.
  3. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  4. Van Bergen A, Van Loon, A. Methodologische toelichting bij vraagstelling Sociale uitsluiting Gezondheidsenquête. Amsterdam: Academische Werkplaats OGGZ G4-USER; 2013.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties