Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft de sociale statusscore voor de verschillende wijken in de gemeente Rijswijk in de periode 1998 – 2016. De gegevens zijn afkomstig van het Sociaal en Cultureel Planbureau.7

Wijken

 

Zeer hoge statusscores in Leeuwendaal en Plaspoelpolder - Elsenburg - Haantje

In 2016 varieerden de statusscores van de verschillende wijken in Rijswijk tussen -0,43 (gemiddeld) en 2,09 (zeer hoog). De wijken Leeuwendaal (postcodegebied 2281) en Plaspoelpolder - Elsenburg – Haantje (postcodegebied 2288) hadden een zeer hoge score (figuur 1).7

Figuur 1. Statusscore naar postcodegebied.a Rijswijk 2016.
Rijswijk_2.7_Sociale_status_van_wijken_T1.PNG

Stijgende statusscore in Leeuwendaal en Plaspoelpolder - Elsenburg - Haantje

De statusscores in de wijken Leeuwendaal (postcodegebied 2281) en Plaspoelpolder - Elsenburg – Haantje (postcodegebied 2288) zijn in de periode 1998 tot en met 2016 toegenomen van ‘iets hoger dan gemiddeld’ naar ‘zeer hoog’ . De overige wijken laten een stabiel, licht stijgend of licht dalend patroon zien over de jaren (tabel 1).7

Tabel 1. Statusscore naar postcodegebied. Rijswijk 1998-2016. a,b
Rijswijk_2.7_Sociale_status_van_wijken_F1.PNG
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) - Volksgezondheidenzorg.info. Sociaaleconomische status. [Online]. (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sociaaleconomische-status/regionaal-internationaal/regionaal#definities.
  2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) - Volksgezondheidenzorg.info. Sociaaleconomische status en gezondheid. [Online]. (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sociaaleconomische-status/cijfers-context/samenhang-met-gezondheid.
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). VTV-2018. [Online]. 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.vtv2018.nl/gezondheidsverschillen.
  4. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). [Online]. 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Onderzoek/Lopend_onderzoek/A_Z_alle_lopende_onderzoeken/Statusscores.
  5. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Veelgestelde vragen over de statusscores. [Online]. Versie juni 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Onderzoek/Lopend_onderzoek/A_Z_alle_lopende_onderzoeken/Statusscores.
  6. Knol F., m.m.v. Boelhouwer J en Veldheer V. Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP); 2012. Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Statusontwikkeling_van_wijken_in_Nederland_1998_2010
  7. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Statusscores 2016. [Online]. 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Onderzoek/Lopend_onderzoek/A_Z_alle_lopende_onderzoeken/Statusscores/statusscores_2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties