Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft hoe school beleefd wordt door jongeren uit Rijswijk en het percentage jongeren dat in een periode van vier weken voorafgaand aan het invullen van de enquête ziek thuis is geweest van school of heeft gespijbeld. Het gaat om jongeren die in Rijswijk wonen. Deze informatie is gebaseerd op de Jongerenpeiling 2019. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van het percentage jongeren (12- tot en met 22-jarigen) dat school voortijdig heeft verlaten. Deze informatie is afkomstig van Onderwijs in Cijfers. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek, Dienst Uitvoering Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Ruim de helft van de jongeren (3 vmbo) bleef in de laatste vier weken ziek thuis.

Ruim de helft van de jongeren in Rijswijk (53%) bleef in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen thuis van school, in Zuid-Holland West is dit 44%. Eén op de zes jongeren (18%) heeft in de laatste vier schoolweken wel eens één of meer uren gespijbeld (Tabel 1).7

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en dat een of meer uur spijbelde. Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Schoolverzuimenbeleving_T1.jpg

Van de jongens verzuimde 52% in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen van school, terwijl ook 53% van de meisjes verzuimde. Respectievelijk 22% en 14% van de jongens en meisjes heeft in de afgelopen vier weken wel eens één uur of meer gespijbeld (Figuur 1). Onder de jongeren op het vmbo-tl is het ziekteverzuim 52%, bij vmbo-overig is dit 54%. Bijna een derde (29%) van de jongeren op het vmbo-overig spijbelde wel eens één of meerdere uren in de laatste vier schoolweken. Onder jongeren van Nederlandse afkomst is het ziekteverzuim 51% en spijbelde 22%. Van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst verzuimde ruim de helft (55%) één of meerdere schooldagen in de afgelopen vier schoolweken. Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor spijbelen de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken volledig weer te geven.

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en dat een of meer uur spijbelde, naar achtergrondkenmerken. Rijswijk, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Schoolverzuimenbeleving_F1.jpg

Bijna de helft van de jongeren (3 vmbo) vindt het (hartstikke) leuk op school.

Aan jongeren in Rijswijk is gevraagd hoe ze het vinden op school. Bijna de helft (47%) vindt het (hartstikke) leuk, 41% vindt het wel gaan en 12% vindt het niet leuk/vreselijk op school. In Zuid-Holland West vindt 52% van de jongeren het (hartstikke) leuk op school (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk. Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Schoolverzuimenbeleving_T2.jpg

Van de jongens vindt 49% het (hartstikke) leuk op school, net als 45% van de meisjes; een derde van de jongens (34%) en bijna de helft van de meisjes (47%) vindt het wel gaan. Onder jongeren op vmbo-tl vindt 58% het (harstikke) leuk en bij jongeren op vmbo-overig is dit 33%. Op het vmbo-tl geeft 31% aan dat het wel gaat, terwijl meer dan de helft van de jongeren met vmbo-overig school wel vindt gaan (54%). Ongeveer de helft van jongeren van Nederlandse afkomst (48%) vindt school (hartstikke) leuk, dit aandeel is onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst 46%. Vier op de tien jongeren van Nederlandse afkomst geven aan dat school wel gaat , onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst geldt voor 44% dat zij school wel vinden gaan. Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor schoolbeleving de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken volledig weer te geven (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk, naar achtergrondkenmerken. Rijswijk, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Schoolverzuimenbeleving_F2.jpg

HAVO/VWO

Ruim een derde van de jongeren (4 havo/vwo) bleef in de laatste vier weken ziek thuis.

Ruim een derde van de jongeren (36%) is in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen thuisgebleven van school, in Zuid-Holland West is dit 35%. Eén op de zes jongeren (16%) in Rijswijk heeft in de laatste vier schoolweken wel eens één of meer uren gespijbeld (Tabel 3).7

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en percentage dat één of meer uur spijbelde. Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Schoolverzuimenbeleving_T3.jpg

Van de jongens verzuimde 31% in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen van school en 42% van de meisjes. 16% van zowel de jongens als de meisjes heeft in de afgelopen vier weken wel eens één uur of meer gespijbeld (Figuur 3). Onder de jongeren op de havo is het ziekteverzuim 39% en op het vwo is dit 34%. Bijna eén op de vier (22%) jongeren op de havo spijbelde wel eens één of meerdere uren in de laatste vier schoolweken. Op het vwo is dit 11%. Onder jongeren van Nederlandse afkomst is het ziekteverzuim 35% en spijbelde 15%. Van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst verzuimde 38% een of meerdere schooldagen en spijbelde 18% in de afgelopen vier schoolweken.

Figuur 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en dat een of meer uur spijbelde, naar achtergrondkenmerken. Rijswijk, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Schoolverzuimenbeleving_F3.jpg

Ruim de helft van de jongeren (4 havo/vwo) vindt het (hartstikke) leuk op school.

Aan jongeren in Rijswijk is gevraagd hoe ze het vinden op school. Ruim de helft van de jongeren (59%) vindt het (hartstikke) leuk, 35% vindt het wel gaan en 7% vindt het niet leuk/vreselijk op school. In Zuid-Holland West vindt 63% van de jongeren het (hartstikke) leuk op school (Tabel 4).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk. Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Schoolverzuimenbeleving_T4.jpg

Van de jongens vindt 62% het (hartstikke) leuk op school, net als 55% van de meisjes; één derde (32%) van de jongens en meisjes (37%) vindt het wel gaan. Onder jongeren op de havo vindt 58% het (harstikke) leuk, terwijl dit voor 59% van de jongeren op het vwo geldt. Op het havo geeft 36% aan dat het wel gaat. Een derde met vwo (33%) vindt school wel gaan. Zes op de tien jongeren van Nederlandse afkomst vinden school (hartstikke) leuk, dit is vrijwel gelijk aan het aandeel jongeren van niet-Nederlandse afkomst (respectievelijk 59% en 58%). Een derde van de jongeren van Nederlandse afkomst (35%) geeft aan dat school wel gaat, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst geldt voor 34% dat zij het wel vinden gaan. Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor schoolbeleving de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken volledig weer te geven (Figuur 4).

Figuur 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk, naar achtergrondkenmerken. Rijswijk, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Schoolverzuimenbeleving_F4.jpg

Jongeren (12 tot en met 22 jaar)

Ruim twee procent van de jongeren in Rijswijk verlaat school voortijdig

Van de jongeren (12 tot en met 22 jaar) in Rijswijk die aan het begin van het schooljaar 2017/2018 ingeschreven stonden in het onderwijs (onderwijsdeelnemers, n=2801) heeft 2,4% voortijdig de school verlaten (tabel 5).8 Na een lichte daling van het aantal vsv'ers tot en met schooljaar 2015-2016, is het percentage sinds 2016/2017 stabiel.  Landelijk lag het percentage voortijdig schoolverlaters in 2017/2018 op 1,9%.

Tabel 5. Percentage jongeren (12 tot en met 22 jaar) dat school voortijdig heeft verlaten, naar schooljaar. Rijswijk en Nederland, schooljaar 2013/2014 tot en met 2017/2018.
RW Schoolverzuimenbeleving T5
  1. Wanders FHK. The contribution of schools to societal participation of young adults. The role of teachers, parents, and friends in stimulating societal interest and societal involvement during adolescents [proefschrift]. Amsterdam; 2019.
  2. Geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen. [Online]. (bezocht op 13 dec 2019); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen
  3. Weerman FM, Van der Laan PH. Het verband tussen spijbelen, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit. Justitiële Verkenningen; Den Haag 4:6. 39-53; 2006.
  4. Kearney CA. School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. Clin Psychol Rev. 28:3. 451-471; 2008.
  5. Ministerie van OCW. VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval. [Online]. (bezocht op 23 jan 2020); Beschikbaar op URL: vsvverkenner.nl
  6. Ministerie OCW. Kamerbrief over de stand van zaken aanpak voortijdig schoolverlaten, van 8 mei 2017 [Online]. (bezocht op 23 jan 2020); beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/05/08/kamerbrief-over-de-stand-van-zaken-aanpak-voortijdig-schoolverlaten/kamerbrief-over-de-stand-van-zaken-aanpak-voortijdig-schoolverlaten.pdf
  7. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
  8. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Onderwijs in Cijfers [Online]. (bezocht op 27 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-en-studenten/prestaties-voortijdig-schoolverlaten/vsv-in-de-gemeenten
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties