Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de aantallen en kenmerken van de bezoekers van het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden afkomstig uit Rijswijk en de gegevens van een aantal afzonderlijke soa; de landelijke cijfers zijn afkomstig van het RIVM.5,6

Alle leeftijden

In 2018 255 soa-consulten van inwoners van Rijswijk bij het Centrum Seksuele Gezondheid

In 2018 zijn door het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden 255 soa-consulten uitgevoerd bij inwoners uit Rijswijk.6

Ongeveer vier op de tien bezoekers is vrouw, een derde mannen die seks hebben met mannen (MSM) en een kwart is een heteroseksuele man. Vergeleken met Zuid-Holland West zijn er meer consulten bij MSM en minder bij heteroseksuele mannen uit Rijswijk (tabel 1). 5,6

Tabel 1. Achtergrondkenmerken van bezoekers van Centra Seksuele Gezondheid (%). Rijswijk, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2018.
Rijswijk_4.3_Soa_T1.png
  • Etnische afkomst

Vooral jonge vrouwen, jonge heteroseksuele mannen en oudere MSM hebben een consult bij het CSG

De jongste bezoeker was 16 jaar, 42% is jonger dan 25 jaar (tabel 1). Van de vrouwen is 57% jonger dan 25 jaar, van de heteroseksuele mannen 52% en van de MSM 16%.6 Van de MSM is 40% 45 jaar en ouder, veel meer dan bij de vrouwen (9%) en heteroseksuele mannen (7%). Het percentage bezoekers dat jonger is dan 25 jaar is in Rijswijk lager dan dat in Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk.

Bijna zes op de tien bezoekers (58%) is van Nederlandse afkomst, iets lager dan in Zuid-Holland West en landelijk maar vergelijkbaar met Haaglanden (tabel 1). 5,6

Aantal consulten bij MSM stijgt

Ten opzichte van 2017 is het aantal consulten in 2018 afgenomen met 8%.6 In Zuid-Holland West is het aantal consulten gelijk gebleven, in Haaglanden is het echter afgenomen (1%) en landelijk is het gestegen (1%). In de periode 2014-2018 varieerde het aantal soa-consulten tussen 242 en 284 (figuur 1). Tussen 2017 en 2018 is in Rijswijk een toename te zien in het aantal consulten bij MSM en een afname bij de vrouwen en bij heteroseksuele mannen. De stijging in het aantal consulten bij MSM was ook in Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk te zien.5,6  

Figuur 1. Aantal soa-consulten van bezoekers uit Rijswijk aan het Centrum Seksuele Gezondheid Haaglanden, naar geslacht en seksuele voorkeur. Rijswijk, 2014-2018. *
Rijswijk_4.3_Soa_F1.png

Bij een op de zeven consulten wordt een soa gevonden

In 2018 is bij 13,7% van de soa consulten minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) gediagnosticeerd. Dit is lager dan de vindpercentages in Zuid-Holland West (15,1%), Haaglanden (15,1%) en landelijk (18,2%). In Rijswijk zijn er weinig verschillen in de vindpercentages tussen de diverse categorieën bezoekers. Landelijk is het vindpercentage bij vrouwen lager dan bij heteroseksuele mannen en bij MSM; het vindpercentage is hoger bij bezoekers onder de 25 jaar en van niet-Nederlandse afkomst, vergeleken met bezoekers van 25 jaar en ouder, respectievelijk van Nederlandse afkomst.5,6

Het percentage consulten waarbij een soa wordt gediagnosticeerd is in Rijswijk afgenomen ten opzichte van 2017 (18,7%). Landelijk is het vindpercentage gelijk gebleven (2017: 18,4%).5,6

Chlamydia is de meest gestelde diagnose

De diagnose chlamydia is in 2018 in 10,3% van de soa-consulten gesteld (landelijk: 15,7%). Chlamydia is daarmee in Rijswijk maar ook landelijk de meest gestelde diagnose bij zowel heteroseksuele mannen als vrouwen. In 2017 was het vindpercentage in Rijswijk 15,6%.

Gonorroe is bij 4,5% van de soa-consulten gevonden (landelijk: 5,5%). Gonorroe komt veel meer voor bij MSM dan bij heteroseksuele mannen en bij vrouwen. In 2017 was het vindpercentage 3,3%. Syfilis, hiv en hepatitis B werden weinig of niet gediagnosticeerd bij bezoekers uit Rijswijk.5,6

 

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Seksueel overdraagbare aandoeningen [Online]. (bezocht op 19 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/S/Seksueel_overdraagbare_aandoeningen
  2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid en Zorg. Oorzaken van soa [Online]. (bezocht op 20 aug 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/soa/cijfers-context/oorzaken#node-oorzaken-van-soa
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016; RIVM Rapport 2017-0003. Bilthoven; 2017.
  4. Soa Aids Nederland. Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg [Online]. (bezocht op 22 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.soaaids.nl/nl/professionals/interventies/structurele-interventies/aanvullende-seksuele-gezondheidszorg
  5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2018; RIVM Rapport 2019-0007. Bilthoven; 2019.
  6. GGD Haaglanden, Centrum Seksuele Gezondheid. Klik hier voor meer informatie: https://www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl/
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties