Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft in hoeverre inwoners van Rijswijk bewegen en sporten. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Zes op de tien inwoners Rijswijk voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Zes op de tien inwoners van Rijswijk (van 19 jaar en ouder) bewegen voldoende, uitgaande van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB).4 Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête 2016. Onder zowel 19- tot en met 64 jarigen als 65-plussers is dit stabiel (tabel 1).

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de NNGB. Rijswijk 2012-2016.
Rijswijk_8.1_Beweging_T1.png

Percentage inwoners dat voldoet aan de NNGB is vergelijkbaar met Nederland

Het percentage inwoners van Rijswijk dat aan de NNGB voldoet, is vergelijkbaar met Haaglanden, Zuid-Holland West en Nederland.4 Dit geldt ook voor het percentage inwoners dat aan de Fitnorm of Combinorm voldoet (tabel 2).

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de NNGB, Fitnorm en Combinorm. Rijswijk, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Rijswijk_8.1_Beweging_T2.png

De helft van de inwoners van Rijswijk sport minimaal één keer per week

Naast het voldoen aan de verschillende normen is in de Gezondheidsenquête 2016 ook gevraagd naar sporten. Er zijn geen verschillen tussen Rijswijk, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland in het percentage inwoners dat minimaal één keer per week sport; dit ligt op ongeveer de helft (tabel 3).4

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat minimaal 1 keer per week sport. Rijswijk, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Rijswijk_8.1_Beweging_T3.png

Verhoudingsgewijs minder inwoners met een laag inkomen bewegen voldoende

Bij inwoners in Haaglanden met een lager inkomen voldoet een kleiner percentage aan de NNGB in vergelijking met inwoners met hoger inkomen (tabel 4).4 Hetzelfde geldt voor inwoners die inwoners moeite hebben met financieel rondkomen ten opzichte van degenen die dat niet hebben.

Ook bij inwoners met een niet-westerse afkomst is het percentage dat voldoende beweegt lager

Op het gebied van bewegen bestaan verschillen tussen inwoners naar etnische afkomst en leeftijd. Zo bewegen inwoners van Haaglanden van een autochtone of overig westerse afkomst meer dan inwoners van niet-westerse afkomst. Bij de uitsplitsing naar leeftijd is te zien dat met name 65- tot en met 74-jarigen aan de NNGB voldoen. Bij inwoners van de jongste leeftijdsgroepen (19 tot en met 49 jaar) en de oudste leeftijdsgroep (85 jaar en ouder) beweegt een kleiner percentage voldoende.

Tabel 4. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de NNGB, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Rijswijk_8.1_Beweging_T4.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Eén op de zes jongeren (3 vmbo-leerlingen) beweegt dagelijks minstens één uur.

In Rijswijk geeft 16% van de jongeren (3 vmbo) aan dagelijks minimaal één uur te bewegen; 84% beweegt niet dagelijks, of beweegt wel dagelijks maar niet altijd minstens een uur.4 In regio Zuid-Holland West beweegt 15% minstens één uur per week, terwijl 85% dit niet haalt (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat dagelijks minimaal één uur beweegt. Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Lichaamsbeweging_T1.jpg

Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor lichaamsbeweging de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken weer te geven voor jongeren (3 vmbo) in Rijswijk. Daarom presenteren we hier de gegevens voor jongeren (3 vmbo) uit Zuid-Holland West (Figuur 1). Van de jongens (3 vmbo) in ZHW beweegt 13% dagelijks minimaal één uur en 17% van de meisjes. Het percentage jongeren op de havo (15%) dat dagelijks minimaal één uur beweegt is gelijk aan dat op het vwo. Onder jongeren van Nederlandse afkomst beweegt 16% dagelijks minimaal één uur, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 13%.

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat dagelijks minimaal een uur beweegt, naar achtergrondkenmerken. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Lichaamsbeweging_F1.jpg

HAVO/VWO

Een kwart van de jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) beweegt dagelijks minstens één uur.

Op 4 havo/vwo in Rijswijk beweegt een kwart van de jongeren (25%) dagelijks minimaal één uur; driekwart beweegt minder vaak of wel dagelijks, maar niet altijd minstens één uur.4 In regio Zuid-Holland West zijn deze percentages respectievelijk 17% en 83% (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat dagelijks minimaal een uur beweegt. Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Lichaamsbeweging_T2.jpg

Ook bij uitsplitsingen naar achtergrondkenmerken geslacht, havo/vwo en afkomst is te zien dat van jongeren op 4 havo/vwo in Rijswijk steeds ongeveer een kwart van de jongeren minimaal één uur per dag beweegt (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat dagelijks minimaal een uur beweegt, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken. Rijswijk, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Lichaamsbeweging_F2.jpg

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Bewegen. [Online]. (bezocht op 3 aug 2017); Beschikbaar op URL: http://www.hartstichting.nl/gezond-leven/bewegen. Verkregen op 3 augustus 2017
 2. Wendel-Vos GCW, Ooijendijk WTM, Baal van PHM, Storm I, Vijgen SMC, Jans M, et al. Kosteneffectiviteit en gezondheidswinst van behalen beleidsdoelen bewegen en overgewicht. Onderbouwing Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Bilthoven: RIVM; 2005.
 3. De Gezondheidsraad. Beweegrichtlijnen 2017. publicatienr. 2017/08. De Gezondheidsraad: Delft; 2017. [Online]. (bezocht op 20 sept 2017); https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/beweegrichtlijnen-2017.
 4. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 1. Bewegen. [Online]. (bezocht op 3 aug 2017); Beschikbaar op URL: http://www.hartstichting.nl/gezond-leven/bewegen. Verkregen op 3 augustus 2017
 2. Wendel-Vos GCW, Ooijendijk WTM, Baal van PHM, Storm I, Vijgen SMC, Jans M, et al. Kosteneffectiviteit en gezondheidswinst van behalen beleidsdoelen bewegen en overgewicht. Onderbouwing Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Bilthoven: RIVM; 2005.
 3. De Gezondheidsraad. Beweegrichtlijnen 2017. publicatienr. 2017/08. De Gezondheidsraad: Delft; 2017. [Online]. (bezocht op 20 sept 2017); https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/beweegrichtlijnen-2017
 4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties