Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het drugsgebruik van inwoners van Rijswijk. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019. In de vragenlijsten voor de Jongerenpeiling is gevraagd naar softdrugs (cannabis, wiet) gebruik en harddrugs zoals XTC, cocaïne, amfetamine, LSD, GHB en Heroïne. Het gebruik van lachgas werd niet consequent uitgevraagd, waardoor er geen cijfers over het gebruik van lachgas worden gepresenteerd.

Volwassenen (19 tot en met 64 jaar)

Drie op de tien inwoners van Rijswijk heeft cannabis gebruikt

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 28% van de inwoners van Rijswijk (19 tot en met 64 jaar) wel eens cannabis gebruikt, 8% in het afgelopen jaar (figuur 1).6 Ongeveer zeven op de tien inwoners heeft nooit cannabis gebruikt.

Figuur 1. Cannabisgebruik van inwoners (19 tot en met 64 jaar). Rijswijk 2016.
Rijswijk_8.2_Drugs_F1.png

Het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt is in 2016 vergelijkbaar met 2009 en 2012 (figuur 2).6

Figuur 2. Percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt, naar onderzoeksjaar. Rijswijk, 2009-2016.
Rijswijk_8.2_Drugs_F2.png

In Rijswijk is het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt vergelijkbaar met Haaglanden en Zuid-Holland West (tabel 1).6

Tabel 1. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt. Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016.
Rijswijk_8.2_Drugs_T1.png

Het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt is het hoogst bij 19- tot en met 34-jarigen

In Haaglanden neemt het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt af met de leeftijd (tabel 2).6 Zo heeft 18% van de 19- tot en met 34-jarigen het afgelopen jaar wel eens cannabis gebruikt, bij 50- tot en met 64-jarigen is dat 3%. Bij mannen is het percentage dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt hoger dan bij vrouwen. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Ook bij inwoners die moeite hebben met rondkomen heeft een hoger percentage in het afgelopen jaar cannabis gebruikt

Bij inwoners die moeite hebben met rondkomen geldt dat een hoger percentage het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt dan bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen. Dit geldt ook bij inwoners met een laag inkomen in vergelijking met inwoners met een hoog inkomen. Verder heeft bij inwoners met een gemiddeld opleidingsniveau een hoger percentage het afgelopen jaar cannabis gebruikt dan bij inwoners met een laag of hoog opleidingsniveau.6

Tabel 2. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Rijswijk_8.2_Drugs_T2.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Softdrugs

Weinig jongeren (3 vmbo-leerlingen) hebben ooit wiet of hasj gebruikt

Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om weer te geven hoeveel jongeren (3 vmbo) in Rijswijk ooit of recent softdrugs (wiet of hasj) hebben gebruikt.4 In de regio Zuid-Holland West waren deze percentages respectievelijk 9% en 4% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt. Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Drugsgebruik_T1.jpg

Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor Rijswijkse jongeren het wiet of hasjgebruik uit te splitsen naar geslacht, opleidingsniveau en afkomst. In Figuur 1 is het wiet of hasjgebruik uitgesplitst naar achtergrondkenmerken daarom weergegeven voor jongeren (3 vmbo) uit de regio Zuid-Holland West.

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Drugsgebruik_F1.jpg

Harddrugs

Geen van de 3 vmbo-leerlingen gebruikten ooit of recent harddrugs

Geen van de jongeren (3 vmbo) in Rijswijk heeft ooit of recent harddrugs - XTC (ecstasy, MDMA), cocaïne, paddo’s, amfetamine (uppers, pep of speed), LSD, GHB en/of heroïne- gebruikt. In de regio Zuid-Holland West heeft 1,1% ooit harddrugs gebruikt (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) harddrugs heeft gebruikt. Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Drugsgebruik_T2.jpg

Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor Rijswijkse jongeren (3 vmbo) voor ooit harddrugsgebruik uitsplitsingen naar geslacht, opleidingsniveau en afkomst weer te geven. Daarom zijn deze uitsplitsingen in Figuur 2 gepresenteerd voor jongeren (3 vmbo) uit de regio Zuid-Holland West. Voor recent drugsgebruik zijn de aantallen jongeren uit Zuid-Holland West ook te klein om uitsplitsingen naar achtergrondkenmerken weer te geven.

Figuur 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit harddrugs heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Drugsgebruik_F2.jpg

HAVO/VWO

Softdrugs

Eén tiende van de jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) heeft ooit wiet of hasj gebruikt

Van de jongeren (4 havo/vwo) in Rijswijk geeft 10% aan ooit wiet of hasj te hebben gebruikt, 8% gebruikte het in de afgelopen vier weken minimaal één keer.4 In regio Zuid-Holland West waren deze percentages respectievelijk 11% en 5% (Tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt. Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Drugsgebruik_T3.jpg

Van de jongens in Rijswijk (4 havo/vwo) gebruikte 13% ooit wiet of hasj, 10% gebruikte het recent. Bij meisjes gaat het om 8% die ooit softdrugs heeft gebruikt. Op de havo gebruikte 12% van de jongeren ooit wiet of hasj, 11% deed dit recent. Op het vwo heeft 9% van de jongeren ooit wiet of hasj gebruikt. Bij jongeren van Nederlandse afkomst gebruikte 8% ooit en 7% recent hasj of wiet. Eén tiende (13%) van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst gebruikte ooit wiet of hasj. Vanwege te kleine aantallen zijn overige percentages van recente gebruikers niet weer te geven (Figuur 3).

Figuur 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Rijswijk, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Drugsgebruik_F3.jpg

Harddrugs

Weinig jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) gebruikten ooit harddrugs

Het is vanwege privacy (te kleine aantallen) niet weer te geven hoeveel jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) harddrugs -XTC (ecstasy, MDMA), cocaïne, paddo’s, amfetamine (uppers, pep of speed), LSD, GHB en/of heroïne – (recent) hebben gebruikt. Wel is te zeggen dat geen van de jongeren in Rijswijk recent harddrugs gebruikt heeft. Uitsplitsingen naar geslacht, opleidingsniveau en afkomst worden niet weergegeven vanwege de kleine aantallen. In regio Zuid-Holland West heeft 0,9% ooit harddrugs gebruikt (Tabel 4).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent harddrugs heeft gebruikt. Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Rijswijk_Drugsgebruik_T4.jpg

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Nederlandse opiumwet [https://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2019-07-19]
 2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: gevolgen van drugsgebruik [Online]. (bezocht op 21 okt 2019); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/gevolgen-van-drugsgebruik-voor-de-gezondheid
 3. RIVM: Volksgezondheidenzorg.info: Gevolgen van gebruik harddrugs [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/drugsgebruik/cijfers-context/gevolgen#node-gevolgen-van-gebruik-harddrugs
 4. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen (19 tot en met 64 jaar)

 1. Wat zijn drugs? [Online]. 2016 (bezocht op 20 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-zijn-drugs/.
 2. Wat is het verschil tussen soft- en harddrugs? [Online]. 2016 (bezocht op 20 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-soft-en-harddrugs/.
 3. RIVM: Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: gevolgen van drugsgebruik. [Online]. (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/gevolgen-van-drugsgebruik-voor-de-gezondheid.
 4. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Nationale Drug Monitor: Jaarbericht 2016. [Online]. 2016 (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://assets.trimbos.nl/docs/24dd30ba-464f-4dcd-a740-20ac058d310b.pdf.
 5. RIVM: Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: mogelijke oorzaken van drugsgebruik. [Online]. (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/mogelijke-oorzaken-van-drugsgebruik.
 6. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties