Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

In het onderstaande wordt een beschrijving gegeven van het gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen in Rijswijk. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die gemeenten aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 2016.

Alle leeftijden

Bijna vierduizend inwoners in Rijswijk maken gebruik van een maatwerkvoorziening

Uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 2016 blijkt dat 3.700 inwoners van Rijswijk in 2016 gebruik maken van één of meerdere maatwerkvoorzieningen (tabel 1).5 In totaal maken in Rijswijk 75 per 1.000 inwoners gebruik van minstens één maatwerkvoorziening. In Nederland is dat 62 per 1.000 inwoners.

De meest verstrekte voorzieningen in Rijswijk betreffen hulpmiddelen en diensten, zoals rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en financiële tegemoetkoming. In totaal maken 52 per 1.000 inwoners van Rijswijk gebruik van één van deze voorzieningen. In Nederland is dit 41 per 1.000 inwoners.

Tabel 1. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening, naar type voorziening. Rijswijk en Nederland, 2016.
Rijswijk_10.6_Wmo_T1.png

In Rijswijk maken 25 per 1.000 inwoners gebruik van één Wmo-maatwerkvoorziening, bij de rest (44 per 1.000 inwoners) gaat het om meerdere voorzieningen (tabel 2).6

Tabel 2. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorzieningen per 1.000 inwoners, naar aantal voorzieningen per inwoner. Rijswijk 2016.
Rijswijk_10.6_Wmo_T2.png

Een op de drie 75-plussers in Rijswijk maakt gebruik van één of meerdere maatwerkvoorzieningen

Uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein komt naar voren dat bij inwoners jonger dan 30 jaar 13 per 1.000 inwoners gebruik maken van een maatwerkvoorziening (tabel 3).5 Ook bij 30- tot en met 44-jarigen, 45- tot en met 59-jarigen en 60- tot en met 74-jarigen maken relatief weinig inwoners gebruik van een maatwerkvoorziening (respectievelijk 27, 48 en 78 per 1.000 inwoners). Bij 75-plussers is dit aantal hoger; in totaal maken 339 per 1.000 inwoners van deze leeftijd gebruik van minstens één maatwerkvoorziening. Bij 259 per 1.000 inwoners zijn dit hulpmiddelen en diensten en bij 186 per 1.000 inwoners (ook) hulp bij het huishouden.

Tabel 3. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening per 1.000 inwoners, naar leeftijd en type voorziening. Rijswijk 2016.
Rijswijk_10.6_Wmo_T3.png

Meer vrouwen dan mannen maken gebruik van maatwerkvoorzieningen

In Rijswijk maken bij vrouwen 96 per 1.000 inwoners gebruik van één of meerdere maatwerkvoorzieningen. Bij mannen is dit 52 per 1.000 inwoners. Bij beide groepen wordt het meest gebruik gemaakt van hulpmiddelen en diensten (tabel 4).5

Tabel 4. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening per 1.000 inwoners, naar geslacht en type voorziening. Rijswijk 2016.
Rijswijk_10.6_Wmo_T4.png

Meer inwoners van autochtone afkomst maken gebruik van een maatwerkvoorziening dan inwoners van overig westerse of niet-westerse afkomst

In Rijswijk maken bij inwoners van autochtone afkomst 85 per 1.000 inwoners gebruik van een maatwerkvoorziening. Bij inwoners van overig westerse en niet-westerse afkomst is dit respectievelijk 61 en 49 per 1.000 inwoners. Bij alle drie de groepen wordt het meest gebruik gemaakt van hulpmiddelen en diensten (tabel 5).5

Tabel 5. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening per 1.000 inwoners, naar etnische afkomst en type voorziening. Rijswijk 2016.
Rijswijk_10.6_Wmo_T5.png

 

  1. Wmo 2015: Wat is er veranderd? [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.movisie.nl/artikel/wmo-2015-wat-er-veranderd.
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015.
  3. Welke ondersteuning kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo? [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/ondersteuning-gemeente-wmo-2015.
  4. KRL Juristengroep. Wmo en Algemene voorziening en Maatwerkvoorziening. [Online]. (bezocht op 5 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.krl-juristen.nl/onze-vakgebieden/bezwaar-wmo/algemene-voorziening-of-maatwerk/.
  5. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio. [Online]. (bezocht op 3 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
  6. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio. [Online]. (bezocht op 3 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties