Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het aantal personen per 1.000 inwoners per jaar waaraan opiaten, benzodiazepinen en antidepressiva zijn verstrekt in de gemeente Rijswijk in de periode 2015-2017. Hiermee wordt inzage gegeven in het gebruik en trend in gebruik gedurende drie recente jaren in de gemeente Rijswijk. Vervolgens wordt verdere inzage gegeven in subgroepen onder de bevolking door uitsplitsing op geslacht, leeftijd, opleiding en inkomen. 

De gegevens over verstrekkingen zijn afkomstig van het Urban Data Center, een samenwerking tussen de gemeente Den Haag en het CBS.8 De gegevens over verstrekkingen betreffen alleen gegevens van ingeschreven inwoners uit gemeenten, en zijn gebaseerd op vergoeding uit de basisverzekering gezondheidszorg. Verstrekkingen vinden plaats via de lokale apotheken. Verstrekkingen van medicijnen via ziekenhuisapotheken niet zijn inbegrepen in de data.

De gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op personen waaraan minimaal één keer per jaar een medicijn is verstrekt. Uit deze gegevens valt niet af te leiden hoeveel medicijn er is verstrekt, wat de reden is geweest van verstrekking en of het geneesmiddel ook daadwerkelijk is gebruikt of niet: deze gegevens worden niet geregistreerd of zijn lastig te achterhalen, en zijn daardoor niet beschikbaar. Vermeld moet worden dat de weergegeven resultaten niet gebaseerd zijn op een steekproef, dus de weergegeven resultaten zijn geen schattingen maar de exacte aantallen en percentage verschillen.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Toename in het aantal personen waaraan opiaten en benzodiazepinen zijn verstrekt in de periode 2015-2017

In 2017 werden in Rijswijk aan 117 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder opiaten verstrekt. Dit is een hoger aantal vergeleken met het aantal in Zuid-Holland West (106 per 1.000 personen), Haaglanden (113 per 1.000 personen) en landelijk (110 per 1.000 personen). Het aantal personen waaraan in 2017 in Rijswijk opiaten zijn verstrekt, nam toe met 9% ten opzichte van het aantal in 2015. Echter de toename in Rijswijk is kleiner dan de toenames in Haaglanden (12%) en landelijk (11%) (tabel 1).

In 2017 werden in Rijswijk aan 43 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder benzodiazepinen verstrekt. Dit is een hoger aantal vergeleken met het aantal in Zuid-Holland West (33 per 1.000 personen) en een hoger aantal dan landelijk (31 per 1.000 personen). Het aantal personen waaraan in 2017 benzodiazepinen zijn verstrekt, nam toe met 5% ten opzichte van het aantal in 2015. De toename in Rijswijk is vergelijkbaar met de toename in Zuid-Holland West (6%) maar is kleiner dan landelijk (7%) (tabel 1).

In 2017 werden in Rijswijk aan 72 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder antidepressiva verstrekt. Dit is een hoger aantal vergeleken met het aantal in Zuid-Holland West (67 per 1.000 personen) en in Haaglanden (69 per 1.000 personen). Echter het aantal in Rijswijk is een kleiner aantal dan landelijk (73 per 1.000 personen). Het aantal personen waaraan in 2017 in Rijswijk antidepressiva zijn verstrekt, is vergelijkbaar ten opzichte van het aantal in 2015 en landelijk (tabel 1).

Tabel 1: Aantal personen per 1.000 inwoners (19 jaar en ouder) met minimaal 1 keer een medicijn verstrekking op jaarbasis. Rijswijk, Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk, 2015-2017.
Rijswijk Verstrekking Medicijnen T1

Meeste medicijnverstrekkingen onder vrouwen

In 2017 werden in Rijswijk aan 141 per 1.000 vrouwen van 19 jaar en ouder opiaten verstrekt. Dit is een hoger aantal dan onder mannen (90 per 1.000 personen). Er is een toename van 10% in verstrekkingen opiaten aan vrouwen ten opzichte van 2015. Deze toename is groter dan de toename onder mannen in de periode 2015-2017 (8%) (tabel 2).

In 2017 werden aan 53 per 1.000 vrouwen van 19 jaar en ouder benzodiazepinen verstrekt. Dit is een hoger aantal dan onder mannen (33 per 1.000 personen). Er is een toename van 6% in verstrekkingen benzodiazepinen aan vrouwen ten opzichte van 2015. Deze toename is kleiner onder vrouwen dan onder mannen in de periode 2015-2017 (10%) (tabel 2).

In 2017 werden aan 93 per 1.000 vrouwen van 19 jaar en ouder antidepressiva verstrekt. Dit is een hoger aantal dan onder mannen (49 per 1.000 personen). Het aantal vrouwen met verstrekkingen antidepressiva is gelijk gebleven ten opzichte van 2015, terwijl er een toename van 7% is onder mannen in de periode 2015-2017. (tabel 2).

Tabel 2: Aantal personen per 1.000 inwoners (19 jaar en ouder) met minimaal 1 keer een medicijn verstrekking op jaarbasis naar geslacht. Rijswijk, 2015-2017.
Rijswijk Verstrekking Medicijnen T2

Meer personen met verstrekkingen opiaten en benzodiazepinen onder hogere leeftijd

In 2017 werden aan 188 per 1.000 personen van 65 jaar en ouder opiaten verstrekt. Dit is een hoger aantal dan onder 40-64 jarigen (115 per 1.000 personen) en 19-35 jarigen (59 per 1.000 personen). Er is een toename van 19% in verstrekkingen aan personen boven de 65 jaar ten opzichte van 2015. Deze toename is groter dan de toename onder 40-64 jarigen (4%) en de toename onder 19-39 jarigen (9%) (tabel 3).

In 2017 werden aan 63 per 1.000 personen van 65 jaar en ouder benzodiazepinen verstrekt. Dit is een groter aantal dan onder 40-64 jarigen (47 per 1.000 personen) en onder 19-35 jarigen (23 per 1.000 personen). Er is een toename van 6% in verstrekkingen aan personen boven de 65 jaar ten opzichte van 2015. Deze toename is kleiner dan de toename onder 40-64 jarigen (15%) maar groter dan onder 19-39 jarigen (0%) (tabel 3).

In 2017 werden aan 81 per 1.000 personen van 65 jaar en ouder antidepressiva verstrekt. Dit is een kleiner aantal dan onder 40-64 jarigen (89 per 1.000 personen) maar een groter aantal dan onder 19-35 jarigen (44 per 1.000 personen). Er is een toename van 5% in verstrekkingen aan personen boven de 65 jaar ten opzichte van 2015. Deze toename is groter dan de toename onder 40-64 jarigen (3%). Er is een afname in het aantal personen met antidepressiva verstrekkingen onder 19-39 jarigen in de periode 2015-2017 met 2% (tabel 3).

Tabel 3: Aantal personen per 1.000 inwoners (19+) met minimaal 1 keer een medicijn verstrekking op jaarbasis naar leeftijd, Rijswijk. 2015-2017.
Rijswijk Verstrekking Medicijnen T3

Meer personen met medicijn verstrekkingen onder lager opgeleiden†

In 2017 werden aan 145 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder opiaten verstrekt in Rijswijk aan laag opgeleiden. Dit is een hoger aantal dan onder middelbaar opgeleiden (93 per 1.000 personen) en hoog opgeleiden (60 per 1.000 personen).  Er was een toename van 10% in verstrekkingen onder laag opgeleiden in de periode 2015-2017. Deze toename is kleiner dan de toename onder middelbaar opgeleiden (16%). Onder de hoog opgeleiden was er een afname in het aantal personen met opiaatverstrekkingen in de periode tussen 2015 en 2017 met 3% (tabel 4).

In 2017 werden aan 77 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder benzodiazepinen verstrekt in Rijswijk aan laag opgeleiden. Dit is een hoger aantal dan onder middelbaar opgeleiden (34 per 1.000 personen) en onder hoog opgeleiden (15 per 1.000 personen). Er was een toename van 4% in verstrekkingen onder laag opgeleiden, een toename van 10% onder middelbaar opgeleiden, en een afname met 11% onder hoog opgeleiden (tabel 4).

In 2017 werden aan 113 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder antidepressiva verstrekt in Rijswijk aan laag opgeleiden. Dit is een hoger aantal dan onder middelbaar opgeleiden (66 per 1.000 personen) en onder hoog opgeleiden (47 per 1.000 personen). Er is een afname in personen met verstrekkingen antidepressiva in de periode 2015-2017 onder de middelbaar opgeleiden (met 3%) en onder laag opgeleiden (met 4%) (tabel 4).

Tabel 4: Aantal personen per 1.000 inwoners (19 jaar en ouder) met minimaal 1 keer een medicijn verstrekking op jaarbasis naar opleiding. Rijswijk. 2015-2017.
Rijswijk Verstrekking Medicijnen T4

Meer personen met verstrekkingen opiaten en benzodiazepinen onder laag inkomen††

In 2017 werden aan 160 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder met een inkomen beneden de lage inkomensgrensa opiaten verstrekt in Rijswijk. Dit is een hoger aantal dan onder personen met een inkomen gelijk of boven de lage inkomensgrens (117 per 1.000 personen). Er is een toename van 33% in verstrekkingen opiaten onder personen beneden de lage inkomensgrens ten opzichte van 2015. Deze toename is groter dan de toename onder personen met een inkomen gelijk of boven de lage inkomensgrens (8%) (tabel 5).

In 2017 werden aan 120 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder met een inkomen beneden de lage inkomensgrens benzodiazepinen verstrekt in Rijswijk. Dit is een hoger aantal dan onder personen met een inkomen gelijk of boven de lage inkomensgrens (38 per 1.000 personen). Er is een toename van 50% in verstrekkingen benzodiazepinen onder personen beneden de lage inkomensgrens ten opzichte van 2015. Deze toename is groter dan de toename onder personen met een inkomen gelijk of boven de lage inkomensgrens (3%) (tabel 5).

In 2017 werden aan 120 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder met een inkomen beneden de lage inkomensgrens antidepressiva verstrekt in Rijswijk. Dit is een hoger aantal dan onder personen met een inkomen gelijk of boven de lage inkomensgrens (71 per 1.000 personen). Het aantal personen met verstrekkingen antidepressiva met een inkomen beneden de lage inkomensgrens is gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Onder personen met een inkomen gelijk of boven de lage inkomensgrens is dit aantal toegenomen met 4% (tabel 5).

Tabel 5: Aantal personen per 1.000 inwoners (19+) met minimaal 1 keer een medicijn verstrekking op jaarbasis naar inkomensgrens, Rijswijk, 2015-2017.
Rijswijk Verstrekking Medicijnen T5
  1. GGZ standaarden. Benzodiazepines [Online]. (bezocht op 2 december 2019); beschikbaar op https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/stoornissen-in-het-gebruik-van-cannabis-cocaine-amfetamine-ecstasy-ghb-en-benzodiazepines/benzodiazepines
  2. Stichting Farmaceutische Kentallen . Voor het eerst minder antidepressivagebruikers [Online].(bezocht op 2 december 2019); beschikbaar op https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2017/voor-het-eerst-minder-antidepressivagebruikers
  3. Stichting Farmaceutische Kentallen . Aantal oxycodon-gebruikers in drie jaar tijd verdubbeld [Online].(bezocht op 2 december 2019); beschikbaar op https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2016/aantal-oxycodon-gebruikers-in-drie-jaar-tijd-verdubbeld
  4. Brijder Verslavingszorg. Symptomen verslaving en depressie [Online]. (bezocht op 2 december 2019) https://www.brijder.nl/probleem/medicijnverslaving/medicijnverslaving-symptomen
  5. Van Laar MW, Volkerts ER, Van Willengenburg APP. Therapeutic effects and effects on actual driving performance of chronically administered buspirone and diazepam in anxious outpatients Therapeutic effects and effects on actual driving performance of chronically administered buspirone and diazepam in anxious outpatients Therapeutic effects and effects on actual driving performance of chronically administered buspirone and diazepam in anxious outpatients. J. Clin Psychopharmacol 1992(12): 86-95
  6. Vlamink J.J.D, vanVlies IM, Zitman FG. Onttrekkingsverschijnselen van anti-depressiva. Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde 2005(149):698-701
  7. Goosens, FX. Verslaving: Maatschappelijke gevolgen. Trimbos Instituut, Utrecht 2012.
  8. Urban Data Center Den Haag [Online]. (bezocht op 2 december 2019) https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/cbs-urban-data-centers/locaties/cbs-urban-data-center-den-haag
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties