Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft de vaccinatiegraad van kinderen in Rijswijk. De gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verslagjaar 2019. Het RIVM registreert alle vaccinaties door middel van een landelijk registratiesysteem.

Zuigelingenleeftijd (2 jaar)

Ruim negen op de tien zuigelingen in Rijswijk heeft alle vaccinaties gehad

92% van de 2-jarigen in Rijswijk heeft alle vaccinaties van het RVP ontvangen. Dit ligt hoger dan in Nederland en Haaglanden, beiden 90% (tabel 1). Ook de vaccinatiegraad voor alle afzonderlijke vaccinaties is in Rijswijk hoger dan in Nederland.5,6

Tabel 1. Vaccinatiegraad zuigelingen (2 jaar). Rijswijk, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019.a
Rijswijk_10.1_Vaccinatiegraad_T1.png

In de afgelopen jaren is er in Nederland een (licht) dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad. In Rijswijk is dit sinds 2014 zichtbaar: van 97% naar 95% voor de DKTP vaccinatie en 98% naar 95% voor de BMR vaccinatie (figuur 1). De vaccinatiegraad is in het verslagjaar 2019 in Rijswijk echter hoger dan in Nederland. Ondanks de daling is de vaccinatiegraad boven de 90%, de WHO-norm wordt dus nog steeds behaald. Dit geldt niet voor de WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie: die norm wordt in 2019 in Rijswijk (net) niet gehaald, in Nederland is dit al sinds 2016 het geval.5,6

Figuur 1. Vaccinatiegraad DKTP en BMR (basis-immuun) op zuigelingenleeftijd (2 jaar). Rijswijk en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
Rijswijk_10.1_Vaccinatiegraad_F1.png

Schoolleeftijd (10 jaar)

Bijna negen op de tien schoolkinderen heeft alle vaccinaties voor D(K)TP en BMR gehad

Op 10-jarige leeftijd heeft 91% van de kinderen in Rijswijk alle D(K)TP vaccinaties gehad en 90% alle BMR vaccinaties (tabel 2).a Deze percentages zijn gelijk of iets hoger dan in Nederland. Als gekeken wordt naar dezelfde kinderen op 11-jarige leeftijd, dan zijn deze percentages gestegen. Dit betreft meestal kinderen die gemiste vaccinaties op een later tijdstip hebben ingehaald. De vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd in Rijswijk ligt (iets) hoger dan in Nederland.5,6

a Op 9-jarige leeftijd krijgen kinderen een DTP vaccinatie, dus zonder kinkhoestvaccin.

Tabel 2. Vaccinatiegraad schoolkinderen (10-11 jaar). Rijswijk, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019.a
Rijswijk_10.1_Vaccinatiegraad_T2.png

Sinds 2015 is er in Nederland een daling zichtbaar in de vaccinatiegraad voor D(K)TP en BMR op schoolleeftijd (figuur 2). In Rijswijk is deze daling zichtbaar vanaf 2014. Vanaf 2017 is er in Rijswijk echter weer sprake van een stijging in de vaccinatiegraad voor zowel de D(K)TP als de BMR. De norm van 90% voor D(K)TP is in Rijswijk in 2019 weer behaald. In Nederland is de vaccinatiegraad tussen 2013 en 2018 op of boven de 90% gebleven, maar in 2019 gedaald onder de 90%. De WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie is in die jaren in zowel Rijswijk als in Nederland niet gehaald.

Het bovenstaande betreft de vaccinatiegegevens over 10-jarigen. De vaccinatiegegevens over 11-jarigen zijn beschikbaar vanaf 2016 en in al die jaren is de vaccinatiegraad boven de 90%. Dit geldt zowel voor Rijswijk als voor Nederland.5,6

Figuur 2. Vaccinatiegraad D(K)TP en BMR (volledig afgesloten) op schoolleeftijd (10 jaar). Rijswijk en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
Rijswijk_10.1_Vaccinatiegraad_F2.png

Adolescente meisjes (14 jaar)

Vier op de tien meisjes van 14 jaar heeft de vaccinatie voor HPV gehad

Sinds de invoering van het HPV vaccin in 2011 is de vaccinatiegraad van dit vaccin veel lager dan voor de andere vaccinaties. In Rijswijk heeft 43% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie voor HPV gehad (tabel 3). De vaccinatiegraad ligt in Rijswijk lager dan in Haaglanden en Nederland, waar 46% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie heeft gekregen.5,6

Tabel 3. Vaccinatiegraad 14-jarige meisjes. Rijswijk, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019. a
Rijswijk_10.1_Vaccinatiegraad_T3.png

Vanaf 2016 was er in Nederland een dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad voor HPV (figuur 3). Dit was in Rijswijk al zichtbaar vanaf 2015, maar in 2019 is de vaccinatiegraad weer licht gestegen. De norm van 90% wordt voor de HPV vaccinatie niet gehaald.4,5

Figuur 3. Vaccinatiegraad HPV (volledig afgesloten) onder 14-jarige meisjes. Rijswijk en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
Rijswijk_10.1_Vaccinatiegraad_F3.png
 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Richtlijn Uitvoering RVP 2019. Professionele standaard voor RVP-vaccinaties. Bilthoven: RIVM; 2018.
  Beschikbaar op URL: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen/rvp-richtlijn-uitvoering-2019
 2. Van Lier EA, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Drijfhout IH, Zonnenberg-Hoff IF, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018. Utrecht: RIVM; 2019.
  Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 3. World Health Organization (WHO). Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020. Génève: WHO; 2012. Beschikbaar op URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44855/9789241503396_eng.pdf;jsessionid=0F5263C8DF2A64149423849C8927D90A?sequence=1
 4. World Health Organization (WHO). Global Vaccine Action Plan 2011–2020. Génève: WHO; 2012.
  Beschikbaar op URL: http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/
 5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheidenzorg.info. Vaccinaties. [Online]. (bezocht op 19 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 6. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). RIVM rapport: tabellen vaccinatiegraad verslagjaar 2019. [Online]. (bezocht op 19 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties