Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft de vaccinatiegraad van kinderen in Rijswijk. De gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verslagjaar 2020. Het RIVM registreert alle vaccinaties door middel van een landelijk registratiesysteem.

Zuigelingenleeftijd (2 jaar)

Bijna negen op de tien zuigelingen in Rijswijk heeft alle vaccinaties gehad

87% van de 2-jarigen in Rijswijk heeft alle vaccinaties van het RVP ontvangen. Dit ligt lager dan in Nederland en Haaglanden, respectievelijk 91% en 90% (tabel 1). Ook de vaccinatiegraad voor alle afzonderlijke vaccinaties is in Rijswijk lager dan in Nederland en Haaglanden.5

Tabel 1. Vaccinatiegraad zuigelingen (2 jaar). Rijswijk, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2020.a
RW Vaccinatiegraad T1

In de afgelopen jaren is er in Nederland een (licht) dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad. In Rijswijk is dit sinds 2014 zichtbaar: van 97% naar 95% voor de DKTP vaccinatie en 98% naar 95% voor de BMR vaccinatie (figuur 1). De vaccinatiegraad is in het verslagjaar 2019 in Rijswijk echter hoger dan in Nederland. Ondanks de daling is de vaccinatiegraad boven de 90%, de WHO-norm wordt dus nog steeds behaald. Dit geldt niet voor de WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie: die norm wordt in 2019 in Rijswijk (net) niet gehaald, in Nederland is dit al sinds 2016 het geval.5,6

Figuur 1. Vaccinatiegraad DKTP en BMR (basisimmuun) op zuigelingenleeftijd (2 jaar). Rijswijk en Nederland, verslagjaren 2014-2020. a
RW Vaccinatiegraad F1

De vaccinatiegraad voor DKTP en BMR op zuigelingenleeftijd verschilt tussen de gemeenten in Haaglanden (figuur 2). De vaccinatiegraad voor DKTP varieert van 90% in Rijswijk tot 96% in zowel Westland als Pijnacker-Nootdorp. De vaccinatiegraad voor BMR varieert van 92% in Rijswijk tot 98% in Pijnacker-Nootdorp.

Figuur 2. Vaccinatiegraad DKTP en BMR (basisimmuun) op zuigelingenleeftijd (2 jaar) per gemeente. Haaglanden, verslagjaar 2020.
RW Vaccinatiegraad F2

Schoolleeftijd (10 jaar)

Bijna negen op de tien schoolkinderen heeft alle vaccinaties voor D(K)TP en BMR gehad

Op 10-jarige leeftijd heeft 87% van de kinderen in Rijswijk alle D(K)TP-vaccinaties gehad en 87% alle BMR-vaccinaties (tabel 2).a Deze percentages zijn lager dan in Nederland. Als gekeken wordt naar dezelfde kinderen op 11-jarige leeftijd, dan zijn deze percentages gestegen. In Rijswijk is deze stijging iets groter dan in Haaglanden en Nederland. Dit betreft meestal kinderen die gemiste vaccinaties op een later tijdstip hebben ingehaald. De vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd in Rijswijk en Haaglanden ligt lager dan in Nederland.5

a Op 9-jarige leeftijd krijgen kinderen een DTP vaccinatie, dus zonder kinkhoestvaccin.

Tabel 2. Vaccinatiegraad schoolkinderen (10-11 jaar). Rijswijk, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2020.a
Rijswijk_10.1_Vaccinatiegraad_T2.png

Na de dalende trend in de vaccinatiegraad voor D(K)TP en BMR op schoolleeftijd is in Nederland voor het eerst sinds vijf jaar de vaccinatiegraad weer (licht) gestegen (figuur 3). In tegenstelling tot de landelijke stijging is deze in Rijswijk niet zichtbaar, de vaccinatiegraad is sinds 2019 in Rijswijk flink gedaald. Zowel de WHO-norm van 90% voor de D(K)TP-vaccinatie als de WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie wordt niet behaald in Rijswijk en Nederland.

Het bovenstaande betreft de vaccinatiegegevens over 10-jarigen. De vaccinatiegegevens over 11-jarigen zijn beschikbaar vanaf 2016 en in al die jaren is de vaccinatiegraad boven de 90%. Dit geldt zowel voor Rijswijk als voor Nederland.4,5

Figuur 3. Vaccinatiegraad D(K)TP en BMR (volledig afgesloten) op schoolleeftijd (10 jaar). Rijswijk en Nederland, verslagjaren 2014-2020. a
RW Vaccinatiegraad F3

De D(K)TP- en BMR-vaccinatie op schoolleeftijd laten een lagere vaccinatiegraad zien dan dezelfde vaccinaties op zuigelingenleeftijd (figuur 4). De vaccinatiegraad voor D(K)TP varieert van 81% in Wassenaar tot 95% in Midden-Delfland. De vaccinatiegraad voor BMR varieert van 85% in Wassenaar tot 95% in Midden-Delfland.

 

Figuur 4. Vaccinatiegraad D(K)TP en BMR (volledig afgesloten) op schoolleeftijd (10 jaar) per gemeente. Haaglanden, verslagjaar 2020.
RW Vaccinatiegraad F4

 

Jongeren (14 t/m 19 jaar)

De helft van de meisjes van 14 jaar heeft de vaccinatie voor HPV gehad

Sinds de invoering van het HPV-vaccin in 2011 is de vaccinatiegraad van dit vaccin veel lager dan voor de andere vaccinaties. In Rijswijk heeft 51% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie voor HPV gehad (tabel 3). De vaccinatiegraad ligt in Rijswijk iets hoger dan in Haaglanden (50%) en lager dan in Nederland, waar 53% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie heeft gekregen.5

Tabel 3. Vaccinatiegraad 14-jarige meisjes. Rijswijk, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2020. a
RW Vaccinatiegraad T3

Vanaf 2016 was er in Nederland een dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad voor HPV (figuur 5). Dit was in Rijswijk al zichtbaar vanaf 2015. Maar vanaf 2018 is de vaccinatiegraad in Rijswijk weer flink gestegen van 43% naar 51%, landelijk is het tussen 2019 en 2020 flink gestegen van 46% naar 53%. De norm van 90% wordt voor de HPV-vaccinatie niet behaald.4,5

Figuur 5. Vaccinatiegraad HPV (volledig afgesloten) onder 14-jarige meisjes. Rijswijk en Nederland, verslagjaren 2014-2020. a
RW Vaccinatiegraad F5

Acht op de tien jongeren heeft de vaccinatie voor meningokokken ACWY gehad

In 2018 en 2019 is de meningokokken ACWY-vaccinatie aangeboden aan jongeren geboren tussen 2001 en 2005 in verband met de meningokokken W-uitbraak. De vaccinatiegraad in Rijswijk is 82%, dit is gelijk aan Haaglanden (82%) en lager dan in Nederland (86%). Dit percentage is exclusief de jongeren die zich buiten de campagne om hebben laten vaccineren. Ook ontvangt een deel van de jongeren nog een herinnering  voor de vaccinatie, het betreft dus een voorlopig cijfer.5

Tabel 4. Vaccinatiegraad meningokokken ACWY jongeren 14 tot en met 19 jaar. Rijswijk, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2020.a
RW Vaccinatiegraad T4

Ook de vaccinatiegraad voor HPV en MenACWY varieert in de verschillende gemeenten van Haaglanden (figuur 6). Voor HPV varieert de vaccinatiegraad van 43% in Den Haag tot 69% in Midden-Delfland. Alleen Den Haag heeft een lagere vaccinatiegraad dan het Haaglandse en landelijke gemiddelde. In Wassenaar, Delft, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg en Midden-Delfland daarentegen is de vaccinatiegraad hoger dan het landelijke gemiddelde. De vaccinatiegraad voor MenACWY varieert van 77% in Den Haag tot 92% in Midden-Delfland. Den Haag, Delft en Rijswijk hebben een lagere vaccinatiegraad dan het Haaglandse en landelijke gemiddelde. Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland hebben een hogere vaccinatiegraad dan het landelijke gemiddelde.

Figuur 6. Vaccinatiegraad HPV en MenACWY (volledig afgesloten) jongeren (14 t/m 19 jaar) per gemeente. Haaglanden, verslagjaar 2020.
RW Vaccinatiegraad F6
 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Richtlijn Uitvoering RVP 2020. Professionele standaard voor RVP-vaccinaties. Bilthoven: RIVM; 2020.
  Beschikbaar op URL: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen/rvp-richtlijn-uitvoering
 2. Van Lier EA, Kamp L, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Drijfhout IH, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019. Utrecht: RIVM; 2020.
  Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 3. World Health Organization (WHO). Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020. Génève: WHO; 2012. Beschikbaar op URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44855/9789241503396_eng.pdf;jsessionid=0F5263C8DF2A64149423849C8927D90A?sequence=1
 4. World Health Organization (WHO). Global Vaccine Action Plan 2011–2020. Génève: WHO; 2012.
  Beschikbaar op URL: http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/
 5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). RIVM rapport: tabellen vaccinatiegraad verslagjaar 2020. [Online]. (bezocht op 30 jun 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties