Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het aantal spoedeisende ritten (per 1.000 ouderen) met een ritbestemming binnen de gemeentegrenzen van Rijswijk. Deze spoedeisende ritten gaan over de periode 2016-2019 en betreffen mensen van 60 jaar en ouder.

Het aantal spoedeisende ritten (per 1.000 ouderen) is uitgesplitst en weergegeven naar leeftijdscategorie (60 t/m 70 jaar, 71 t/m 80 jaar, 81 t/m 90 jaar en ouder dan 90 jaar) en naar rittendoel. Het rittendoel is weergegeven als het aantal ritten (per 1.000 ouderen) naar de spoedeisende hulp (SEH), eerste hulp geen vervoer (waarbij een patiënt op locatie behandeld wordt), opname in een ziekenhuis en bezoek aan een polikliniek. De cijfers zijn afkomstig uit Power-BI, het elektronische rittenadministratiesysteem van RAV Haaglanden.

Populatie 60 jaar en ouder

Toename aantal spoedeisende ritten bij ouderen over de periode 2016-2019 in Rijswijk

In 2019 werden 158 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder) geregistreerd met een plaats van bestemming in de gemeente Rijswijk (tabel 1). Dit is een groter aantal vergeleken met het aantal in Zuid-Holland West (124 per 1.000 ouderen) en in Haaglanden (139 per 1.000 ouderen). Het aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen in 2019 in Rijswijk is gestegen ten opzichte van het aantal in 2016. In Zuid-Holland West en Haaglanden waren de aantallen in 2016 en 2019 nauwelijks verschillend.

Tabel 1. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder). Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016-2019a.
RW Spoedeisendambulancevervoer T1

Meeste spoedeisende ritten bij ouderen boven de 90 jaar

In 2019 werden 79 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen van 60 t/m 70 jaar geregistreerd met een bestemming in Rijswijk. Dit aantal liep op met de leeftijd; de meeste spoedeisende ritten per 1.000 ouderen vonden plaats in de oudste leeftijdscategorie (ouder dan 90 jaar), met 350 per 1.000 inwoners (zie tabel 2). Ook in Zuid-Holland West (311 per 1.000) en in Haaglanden (329 per 1.000) was het aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen het hoogst in de bovenste leeftijdscategorie.

Tabel 2. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder) naar leeftijdscategorie. Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016-2019.
RW Spoedeisendambulancevervoer T2

Lichte stijging spoedeisend vervoer bij ouderen met bestemming SEH in de gemeente Rijswijk

De meeste spoedeisende ritten hebben als bestemming spoedeisende hulp (SEH) gevolgd door EHGV (eerste hulp geen vervoer). Gedurende 2019 werden 125 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen naar de SEH geregistreerd met bestemming Rijswijk (zie tabel 3). Dit was een lichte stijging ten opzichte van het aantal ritten per 1.000 ouderen in 2016. In Zuid-Holland West en in Haaglanden was er sprake van een (zeer) lichte daling in het aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen naar de SEH.

Tabel 3. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder) naar rittendoel. Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016-2019.
RW Spoedeisendambulancevervoer T3
  1. GGD Haaglanden. Ambulancezorg [Online]. (bezocht op 14 december 2019); beschikbaar op https://www.ggdhaaglanden.nl/over/organisatie/ambulancezorg.htm
  2. Inspectie Veiligheid en Justitie.  Een onderzoek van de inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom. Februari 2015, publicatienummer 83635. Den Haag.
  3. Ambulancezorg Nederland. Landelijk protocol ambulancezorg 2016. Versie 8.1, juni 2016. Zwolle. ISBN 978-90-802887-4-4
  4. SCP. Kwetsbare ouderen in de praktijk. April 2011, Den Haag. ISBN 978-90-377-0555-3
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties