Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft de ontwikkeling van de bevolking in Rijswijk in de komende decennia. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee landelijke bevolkingsprognoses die ook iets zeggen over de bevolkingsontwikkeling in Rijswijk (PRIMOS en Planbureau voor de Leefomgeving/ Centraal bureau voor de Statistiek [PBL/CBS]).1,2 Allereerst wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling voor de gehele gemeente, vervolgens wordt gespecificeerd naar leeftijd.

Inwoners (alle leeftijden)

Groei van de bevolking zet door

Volgens de twee bevolkingsprognoses zal de bevolking in Rijswijk blijven groeien. Op 1 januari 2018 telde Rijswijk 52.208 inwoners.3 Volgens de PBL/CBS-prognose zal het aantal inwoners groeien naar 70.600 inwoners in 2040, een toename van 18.392 inwoners (35,2%). Volgens de PRIMOS-prognose zal het aantal inwoners groeien naar 72.787 inwoners in 2040 (een toename van 39,4%) en uiteindelijk tot 79.225 inwoners in 2050, een toename van 27.017 inwoners (51,7%) ten opzichte van 2018 (figuur 1).1,2

Figuur 1. Ontwikkeling van de bevolking in Rijswijk volgens verschillende prognoses. Rijswijk, prognose 1 januari 2020-1 januari 2050.
Rijswijk_1.3_Bevolkingsprognose_F1.PNG

Prognose naar leeftijd

Tot 2040 is de bevolkingstoename het grootst onder de jeugd (0 tot en met 19 jaar)

De PBL/CBS-prognose geeft ook informatie over de bevolkingsprognose in de verschillende leeftijdsgroepen. Het aantal 20- tot en met 64-jarigen neemt volgens de PBL/CBS- prognose toe met 22,3% en het aantal 65-plussers met 36,1% (tabel 1).1 De toename is het grootst bij het aantal 0- tot en met 19-jarigen (71,3% toename).

In vergelijking met 2018 neemt zowel de groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) als de grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) toe in 2040.

Tabel 1. Aantal inwoners, procentuele toename per leeftijdscategorie en groene en grijze druk volgens de PBL/CBS prognose. Rijswijk, 2018 en prognose 2040.
Rijswijk_1.3_Bevolkingsprognose_T1.PNG

* De aantallen van 2018 zijn de gerealiseerde aantallen, de aantallen van 2040 zijn de aantallen die voorspeld zijn in de prognose.

  1. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015. [Online]. (bezocht op 26 juli 2018); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl/statline.
  2. ABF Research. PRIMOS prognose 2018. [Online]. (bezocht op 31 oktober 2018); Beschikbaar op URL: https://primos.abfresearch.nl/.
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio [Online]. (bezocht op 22 november 2018); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties