Gezondheidsmonitor
6 Sociale gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de mate van eenzaamheid bij de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenenquête 2015 (12- tot en met 18-jarigen). In deze enquêtes is eenzaamheid gemeten met de eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld. Deze eenzaamheidsschaal bevat stellingen zoals ‘Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen’ en ‘Ik mis mensen om me heen’. De eenzaamheidsschaal bevat elf stellingen. De Jongerenenquête 2015 heeft gebruik gemaakt van de verkorte versie van deze eenzaamheidsschaal met zes stellingen.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Eén op de elf inwoners in Pijnacker-Nootdorp voelt zich (zeer) ernstig eenzaam

Een derde van de inwoners (34%) van Pijnacker-Nootdorp van 19 jaar en ouder voelt zich matig eenzaam en één op de elf inwoners voelt zich (zeer) ernstig eenzaam (9%), zo blijkt uit de Gezondheidsenquête 2016 (figuur 1). In totaal voelen naar schatting 15.500 inwoners van Pijnacker-Nootdorp zich matig tot (zeer) ernstig eenzaam (44%). Drie op de tien inwoners (30%) zijn emotioneel eenzaam, vier op de tien zijn sociaal eenzaam (43%).a,2

a Indicatoren voor emotionele en sociale eenzaamheid zijn anders berekend dan de totaalscore op eenzaamheid. Een respondent kan op een van de afzonderlijke onderdelen 'eenzaam' scoren, en tegelijkertijd op de totale score ‘niet eenzaam’.

Figuur 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat zich niet, matig, ernstig of zeer ernstig eenzaam voelt. Pijnacker-Nootdorp, 2016.
PN_6.2_Eenzaamheid_F1.png

Het percentage inwoners dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt in Pijnacker-Nootdorp is lager dan in Haaglanden (48%) (tabel 1).

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
PN_6.2_Eenzaamheid_T1.png

Bij zowel de volwassenen (19 tot en met 64 jaar) als de ouderen (65 jaar en ouder) is het percentage inwoners dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt in 2016 (respectievelijk 43% en 46%) hoger dan in de voorgaande jaren (figuur 2).

Figuur 2. Percentage inwoners dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Pijnacker-Nootdorp 2012-2016.
PN_6.2_Eenzaamheid_F2.png

Bijna twee derde van de inwoners van niet-westerse afkomst voelt zich eenzaam

Meer mannen dan vrouwen in Haaglanden voelen zich matig tot zeer ernstig eenzaam en een hoger percentage 85-plussers voelt zich eenzaam in vergelijking met inwoners jonger dan 85 jaar. Bijna twee derde van de inwoners in Haaglanden van niet-westerse afkomst voelt zich eenzaam, dit is hoger dan bij inwoners van autochtone of westerse afkomst. Bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn, is zes op de tien eenzaam tegenover vier op de tien inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner (tabel 2).2

Ook sociaaleconomische status hangt samen met het ervaren van eenzaamheid

Bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status (lager opleidingsniveau, lager inkomen) en inwoners die moeite hebben met rondkomen is het percentage dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt hoger dan bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status en/of inwoners die geen moeite hebben met rondkomen (tabel 2).2

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
PN_6.2_Eenzaamheid_T2.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Vier op de tien jongeren voelen zich matig tot zeer ernstig eenzaam

Volgens de Jongerenenquête 2015 voelt 41% van de jongeren in Pijnacker-Nootdorp zich matig tot zeer ernstig eenzaam, in Haaglanden is dit 44% (tabel 3).3

Tabel 3. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt, naar achtergrondkenmerken. Pijnacker-Nootdorp en Haaglanden, 2015.
PN_6.2_Eenzaamheid_T3.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

 

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Participatie en Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

 

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties