Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft het doen van vrijwilligerswerk door de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenenquête 2015 (12- tot en met 18-jarigen).2,3

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Eén op de drie doet vrijwilligerswerk, één op de zes heeft belangstelling

Uit de Gezondheidsenquête 2016 blijkt dat 35% van de inwoners in Pijnacker-Nootdorp vrijwilligerswerk doet, dit zijn ongeveer 12.500 inwoners. Dit percentage is hoger dan in Zuid-Holland West (28%), Haaglanden (25%) en Nederland (30%) (figuur 1). Eén op de zes inwoners (16%) heeft belangstelling om vrijwilligerswerk te doen, maar doet dat nu nog niet. Bijna de helft van de vrijwilligers (46%) besteedt 2 uur of meer per week aan het vrijwilligerswerk.2

Figuur 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat vrijwilligerswerk doet. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
PN_2.5_Vrijwilligerswerk_F1.png

Bij zowel de volwassenen (19 tot en met 64 jaar) als de ouderen (65-plus) wordt geen trend gezien over de jaren in het percentage vrijwilligers in Pijnacker-Nootdorp (figuur 2).2

Figuur 2. Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Pijnacker-Nootdorp 2005-2016.
PN_2.5_Vrijwilligerswerk_F2.png

Het aandeel vrijwilligers is het hoogst onder 65- tot en met 74-jarigen en hoogopgeleiden

In Haaglanden wordt het hoogste percentage vrijwilligers binnen de leeftijdscategorieën gezien bij 65- tot en met 74-jarigen, bij 85-plussers is het percentage het laagst (tabel 1). Bijna drie op de tien inwoners van autochtone afkomst is vrijwilliger, dit is hoger dan bij inwoners van overig westerse en niet-westerse afkomst. Bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status (hoog opleidingsniveau, hoger inkomen) en bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen doet een hoger percentage vrijwilligerswerk in vergelijking met inwoners met een lagere sociaaleconomische status en/of moeite met rondkomen. Bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn, is een lager percentage vrijwilliger dan bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.2

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat vrijwilligerswerk doet, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
PN_2.5_Vrijwilligerswerk_T1.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Eén op de zeven jongeren doet vrijwilligerswerk

Volgens de Jongerenenquête 2015 doet 15% van de jongeren in Pijnacker-Nootdorp vrijwilligerswerk, in Haaglanden is dit 17% (tabel 2). Van de jongeren doet 18% geen vrijwilligerswerk, maar zou dit wel willen. Dit is het geval bij een op de vier meisjes (24%) en een op de tien jongens (11%), dit verschil is niet significant. De drie meest voorkomende redenen om geen vrijwilligerswerk te doen, zijn: ‘Ik kan er geen tijd voor vrijmaken’ (36%), ‘Ik besteed mijn tijd liever aan andere zaken’ (24%) en ‘De mogelijkheid heeft zich nog niet voorgedaan’ (22%). 3

Tabel 2. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat vrijwilligerswerk doet, naar achtergrondkenmerken. Pijnacker-Nootdorp en Haaglanden, 2015.
PN_2.5_Vrijwilligerswerk_T2.png

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Participatie en Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties