Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de aantallen en kenmerken van de bezoekers van het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden afkomstig uit Pijnacker-Nootdorp en de gegevens van een aantal afzonderlijke soa; de landelijke cijfers zijn afkomstig van het RIVM.5,6

Alle leeftijden

In 2018 131 soa-consulten van inwoners van Pijnacker-Nootdorp bij het Centrum Seksuele Gezondheid

In 2018 zijn door het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden 131 soa-consulten uitgevoerd bij inwoners uit Pijnacker-Nootdorp.6

Meer dan de helft van de bezoekers is vrouw, ongeveer een kwart is een heteroseksuele man en ongeveer een kwart betreft mannen die seks hebben met mannen (MSM) (tabel 1). Vergeleken met landelijk zijn er meer consulten bij vrouwen en minder bij MSM uit Pijnacker-Nootdorp.5

Tabel 1. Achtergrondkenmerken van bezoekers van Centra Seksuele Gezondheid (%). Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2018.
Pijnacker-Nootdorp_4.3_Soa_T1.png
  • Etnische afkomst

Vooral jonge vrouwen, jonge heteroseksuele mannen en oudere MSM hebben een consult bij het CSG

De jongste bezoeker was 15 jaar, bijna driekwart (71%) is jonger dan 25 jaar (tabel 1). Van de vrouwen is 93% jonger dan 25 jaar, van de heteroseksuele mannen 81% en van de MSM 13%. 5,6 Van de MSM is 42% 45 jaar en ouder, bij de vrouwen en heteroseksuele mannen zijn er nauwelijks bezoekers van 45 jaar en ouder. Het percentage bezoekers dat jonger is dan 25 jaar is in Pijnacker-Nootdorp vergelijkbaar met dat in Zuid-Holland West, maar hoger dan dat in Haaglanden en landelijk.

Ruim driekwart van de bezoekers (79%) is van Nederlandse afkomst, een hoger percentage dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk (tabel 1). 5,6

Aantal consulten bij MSM stijgt

Ten opzichte van 2017 is het aantal consulten in 2018 afgenomen met 6%.6 In Zuid-Holland West is het aantal consulten gelijk gebleven, in Haaglanden is het echter afgenomen (1%) en landelijk is het gestegen (1%). In de periode 2014-2018 varieerde het aantal soa-consulten tussen 131 en 184 (figuur 1). Tussen 2017 en 2018 is in Pijnacker-Nootdorp een forse toename te zien in het aantal consulten bij MSM, het aantal consulten bij vrouwen en bij heteroseksuele mannen nam af. De stijging in het aantal consulten bij MSM was ook in Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk te zien. 5,6

Figuur 1. Aantal soa-consulten van bezoekers uit Pijnacker-Nootdorp aan het Centrum Seksuele Gezondheid Haaglanden, naar geslacht en seksuele voorkeur. Pijnacker-Nootdorp, 2014-2018. *
Pijnacker-Nootdorp_4.3_Soa_F1.png

Bij een op de negen consulten wordt een soa gevonden

In 2018 is bij 11,5% van de soa consulten minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) gediagnosticeerd. Dit is lager dan de vindpercentages in Zuid-Holland West (15,1%), Haaglanden (15,1%) en landelijk (18,2%). In Pijnacker-Nootdorp zijn er weinig verschillen in de vindpercentages tussen de diverse categorieën bezoekers. Landelijk is het vindpercentage bij vrouwen lager dan bij heteroseksuele mannen en bij MSM; het vindpercentage is hoger bij bezoekers onder de 25 jaar en van niet-Nederlandse afkomst, vergeleken met bezoekers van 25 jaar en ouder, respectievelijk van Nederlandse afkomst. 5,6

Het percentage consulten waarbij een soa wordt gediagnosticeerd is in Pijnacker-Nootdorp afgenomen ten opzichte van 2017 (20,0%). Landelijk is het vindpercentage echter gelijk gebleven (2017: 18,4%). 5,6

Chlamydia is de meest gestelde diagnose

De diagnose chlamydia is in 2018 in 8,7% van de soa-consulten gesteld (landelijk: 15,7%). Chlamydia is daarmee in Pijnacker-Nootdorp maar ook landelijk de meest gestelde diagnose. In 2017 was het vindpercentage in Pijnacker-Nootdorp 17,4%.

Gonorroe is bij 4,0% van de soa-consulten gevonden (landelijk: 5,5%). Gonorroe komt veel meer voor bij MSM dan bij heteroseksuele mannen en bij vrouwen. In 2017 was het vindpercentage 2,2%. Syfilis, hiv en hepatitis B werden niet gediagnosticeerd bij bezoekers uit Pijnacker-Nootdorp. 5,6

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Seksueel overdraagbare aandoeningen [Online]. (bezocht op 19 feb 2018); Beschikbaar op URL:  https://www.rivm.nl/Onderwerpen/S/Seksueel_overdraagbare_aandoeningen
  2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid en Zorg. Oorzaken van soa [Online]. (bezocht op 20 aug 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/soa/cijfers-context/oorzaken#node-oorzaken-van-soa
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016; RIVM Rapport 2017-0003. Bilthoven; 2017.
  4. Soa Aids Nederland. Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg [Online]. (bezocht op 22 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.soaaids.nl/nl/professionals/interventies/structurele-interventies/aanvullende-seksuele-gezondheidszorg
  5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2018; RIVM Rapport 2019-0007. Bilthoven; 2019.
  6. GGD Haaglanden, Centrum Seksuele Gezondheid. Klik hier voor meer informatie: https://www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl/
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties