Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het percentage inwoners in Pijnacker-Nootdorp dat voldoet aan de richtlijnen voor groente en fruit en dat minstens vijf dagen per week ontbijt. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Een derde van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp voldoet aan richtlijn groente

Uit de Gezondheidsenquête 2016 blijkt dat 32% van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp minimaal 250 gram groente of rauwkost per dag eet, en daarmee voldoet aan de richtlijn groente.4 Vier op de tien eet minimaal 200 gram fruit per dag en voldoet aan de richtlijn fruit. Negen op de tien inwoners van Pijnacker-Nootdorp ontbijt minimaal vijf dagen per week (tabel 1). 

Het percentage inwoners dat voldoet aan de richtlijnen voor groente en fruit is vergelijkbaar met Zuid-Holland West en Haaglanden. Het percentage inwoners dat vijf dagen of meer per week ontbijt is in Pijnacker-Nootdorp hoger dan in Haaglanden en Zuid-Holland West.

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de richtlijn voor groente en fruit en minstens 5 dagen per week ontbijt. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
PN_8.1_Voeding_T1.png

Meer vrouwen dan mannen voldoen aan de voedingsrichtlijnen

Vrouwen hebben over het algemeen een gezonder voedingspatroon dan mannen, dit geldt voor groente, fruit én ontbijt (tabel 2).4 Dit speelt ook bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen in vergelijking met inwoners die hier wel moeite mee hebben.

Ook zijn er relatief veel inwoners van 65 jaar en ouder die voldoen aan de richtlijn voor fruit en minstens vijf dagen per week ontbijten. Voor de richtlijn groente is bij de inwoners van 65 jaar en ouder juist een relatief laag percentage dat hieraan voldoet.

Bij inwoners van autochtone afkomst voldoet lager percentage aan de richtlijnen groente en fruit dan bij inwoners van een andere afkomst

Bij inwoners van autochtone afkomst is het percentage dat aan de richtlijnen voor groente en fruit voldoet lager dan bij inwoners van een andere afkomst. Wel ontbijten relatief veel inwoners van autochtone afkomst ten minste vijf dagen per week.

Bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen, ontbijt een hoger percentage minstens vijf keer per week en voldoet een hoger percentage aan de richtlijn voor fruit dan bij inwoners die ongehuwd, gescheiden, weduwe of weduwnaar zijn. Een lager percentage inwoners met een laag en gemiddeld opleidingsniveau ontbijt minstens vijf keer per week en voldoet aan de richtlijn voor groente dan inwoners met een hoog opleidingsniveau.

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de richtlijn voor groente en fruit en minstens 5 dagen per week ontbijt, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
PN_8.1_Voeding_T2.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Vier op de tien jongeren (3 vmbo) eten dagelijks groente

Van de jongeren in Pijnacker-Nootdorp eet 42% elke dag groente, in Zuid-Holland West is dit 32% (Tabel 1).4 Van de jongens eet 35% elke dag groente, van de meisjes eet de helft elke dag groente. Op het vmbo-tl eet ongeveer de helft van de jongeren (48%) dagelijks groente, onder jongeren op het vmbo-overig is dit 27%. Onder de jongeren van Nederlandse afkomst eet 37% elke dag groente, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit percentage 58% (Figuur 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Voeding_T1.jpg

Ruim een derde van de jongeren (3 vmbo) eet elke dag fruit

In Pijnacker-Nootdorp eet 36% van de jongeren elke dag fruit, in Zuid-Holland West is dit 26% (Tabel 1). Ongeveer een derde van de jongens (32%) en een vierde van de meisjes (41%) eet elke dag fruit. Op het vmbo-tl eet 43% van de jongeren dagelijks fruit, onder jongeren op het vmbo-overig is dit 20%. Een derde van de jongeren van Nederlandse afkomst eet dagelijks fruit (33%), voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 45% (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt, naar achtergrondkenmerken. Pijnacker-Nootdorp, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Voeding_F1.jpg

Zeven op de tien jongeren (3 vmbo) ontbijten minstens 5 dagen per week

Van de jongeren in Pijnacker-Nootdorp ontbijt 70% minstens 5 dagen per week, in Zuid-Holland West is dit 74% (Tabel 1). Acht op de tien jongens (79%) en zes op de tien meisjes (58%) ontbijten minstens 5 dagen per week. Op het vmbo-tl ontbijt driekwart (73%) van de jongeren minstens 5 dagen per week, onder jongeren op het vmbo-overig is dit 62%. Onder jongeren van Nederlandse afkomst ontbijt 72% minimaal 5 dagen per week, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 64% (Figuur 1).

HAVO/VWO

Helft van de jongeren (4 havo/vwo) eet dagelijks groente

Van de jongeren in Pijnacker-Nootdorp eet de helft elke dag groente, in Zuid-Holland West is dit 49% (Tabel 2).4 De helft van de jongens eet elke dag groente, voor meisjes is dit 52%. Op de havo eet bijna de helft (46%) van de jongeren dagelijks groente, onder jongeren op het vwo is dit 59%. Onder jongeren van Nederlandse afkomst eet 49% elke dag groente, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit percentage 62% (Figuur 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Voeding_T2.jpg

Vier op de tien jongeren (4 havo/vwo) eten elke dag fruit

In Pijnacker-Nootdorp eet 39% van de jongeren dagelijks fruit, in Zuid-Holland West is dit 37% (Tabel 2). Ruim een derde van de jongens (35%) en 42% van de meisjes eten elke dag fruit. Op de havo en op het vwo eten respectievelijk 37% en 41% van de jongeren dagelijks fruit. Vier op de tien jongeren van Nederlandse afkomst (39%) eten iedere dag fruit, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit percentage 38% (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt, naar achtergrondkenmerken. Pijnacker-Nootdorp, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Voeding_F2.jpg

Negen op de tien jongeren (4 havo/vwo) ontbijten minstens 5 dagen in de week

Een ruime meerderheid van de jongeren in Pijnacker-Nootdorp (90%) ontbijt minstens 5 dagen per week, in Zuid-Holland West is dit 86% (Tabel 2). Van de jongens ontbijt 91% minstens 5 dagen per week, onder meisjes is dit 89%. Op de havo ontbijt 87% van de jongeren minstens 5 dagen per week, op het vwo is dit 94%. Van de jongeren van Nederlandse afkomst ontbijt 91% minstens 5 dagen per week, voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 83% (Figuur 2).

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015.
 2. Roos S, Meer IM van der. Ontbijtgedrag van kinderen en jongeren in achterstandswijken van de Haagse stadsdelen Centrum en Escamp. Een goede start van de dag. Epidemiologisch Bulletin 2016; 51(3): 26-32.
 3. Eerlijk over eten [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); Beschikbaar op URL: http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/cafeine.aspx
 4. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 1. Richtlijnen goede voeding 2015. [Online]. (bezocht op 3 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201524_richtlijnen_goede_voeding_2015.pdf.
 2. Roos S, Meer IM van der. Ontbijtgedrag van kinderen en jongeren in achterstandswijken van de Haagse stadsdelen Centrum en Escamp. Een goede start van de dag. Epidemiologisch Bulletin 2016; 51(3): 26-32.
 3. Richtlijnen Schijf van Vijf. [Online]. (bezocht op 5 okt 2017); Beschikbaar op URL: http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Schijf%20van%20Vijf/Voedingscentrum%20Richtlijnen%20Schijf%20van%20Vijf%202016%204.pdf.
 4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties