Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft de mate waarin inwoners zich uitgerust voelen als zij doordeweeks ’s morgens uit bed komen. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 tot en met 64 jaar). In de Jongerenenquête 2015 is gekeken naar het percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat zich ’s morgens niet uitgerust voelt bij het naar school gaan.

Volwassenen (19 tot en met 64 jaar)

Ongeveer de helft van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp voelt zich ‘s morgens meestal of altijd uitgerust

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 voelt 8% van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp (19 tot en met 64 jaar) zich doordeweeks altijd uitgerust als zij ’s morgens uit bed komen en voor 44% geldt dat ze zich meestal wel uitgerust voelen.3 Negentien procent van de inwoners voelt zich meestal niet of nooit uitgerust als zij ’s morgens uit bed komen (figuur 1). Dit percentage is vergelijkbaar met Haaglanden (19%) en Zuid-Holland West (17%).

Figuur 1. Beoordeling inwoners (19 jaar tot en met 64 jaar) van de mate waarin zij zich uitgerust voelen als zij doordeweeks ’s morgens uit bed komen. Pijnacker-Nootdorp, 2016.
PN_8.5_Uitgerust_F1.png

Relatief hoog percentage inwoners met een lage sociaaleconomische status komt niet uitgerust uit bed

Bij inwoners uit Haaglanden met een lagere sociaaleconomische status (lager opleidingsniveau, lager inkomen) en/of bij inwoners die moeite hebben met rondkomen geldt dat een hoger percentage doordeweeks ’s morgens meestal niet of nooit uitgerust uit bed komt dan bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status en/of geen moeite met rondkomen (tabel 1).3 Daarnaast hangt doordeweeks ’s morgens niet of nooit uitgerust uit bed komen samen met leeftijd. Zo komt 22% van de 19- tot en met 34-jarigen doordeweeks ’s morgens niet of nooit uitgerust uit bed, bij 50- tot en met 64-jarigen is dat 16%.

Ook relatief veel vrouwen, inwoners van niet-westerse afkomst en inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn geven aan dat zij doordeweeks meestal niet of nooit uitgerust uit bed komen.

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar tot en met 64 jaar) dat zich meestal niet of nooit uitgerust voelt als zij doordeweeks ’s morgens uit bed komen, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
PN_8.5_Uitgerust_T1.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Vooral door te laat naar bed gaan of piekeren voelt men zich niet uitgerust

De inwoners die zich doordeweeks meestal niet of nooit uitgerust voelen als zij ’s morgens wakker worden, konden aangeven wat de redenen hiervoor waren.3 De voornaamste redenen hiervoor zijn te laat naar bed gaan, liggen piekeren of niet kunnen slapen (tabel 2). Het gebruik van een smartphone of tablet of tv kijken noemen zij het minst.

Tabel 2. Redenen waarom inwoners (19 tot en met 64 jaar) zich niet uitgerust voelen, bij inwoners die zich meestal niet of nooit uitgerust voelen als zij ’s morgens doordeweeks opstaan.a Pijnacker-Nootdorp en Haaglanden, 2016.
PN_8.5_Uitgerust_T2.png

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Twee op de tien jongeren voelen zich ’s morgens niet uitgerust

Uit de Jongerenenquête 2015 blijkt dat 21% van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) in Pijnacker-Nootdorp zich ’s morgens niet uitgerust voelen bij het naar school gaan.4 In Haaglanden is dit 24% (tabel 3). Van de jongeren die zich ’s morgens niet uitgerust voelen, zegt 50% dat dit komt door te laat naar bed gaan en 49% doordat ze niet kunnen slapen of lang wakker liggen. Andere genoemde redenen zijn in bed nog tv kijken of de smartphone/tablet gebruiken (27%) of omdat ze ’s avonds of ’s nacht berichtjes op hun telefoon krijgen (5%).

Tabel 3. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat zich ’s morgens niet uitgerust voelt bij het naar school gaan. Pijnacker-Nootdorp en Haaglanden, 2015.
PN_8.5_Uitgerust_T3.png

 

  1. Havekes R, Vecsey CG, Abel T. The impact of sleep deprivation on neuronal and glial signaling pathways important for memory and synaptic plasticity. Cellular Signalling 2012; 24: 1251–1260. doi: 10.1016/j.cellsig.2012.02.010.
  2. Dewald JF, Meijer AM, Oort FJ, Kerkhof GA, Bögels SM. The influence of sleep quality, sleep duration and sleepiness on school performance in children and adolescents: A metaanalytic review. Sleep Medicine Reviews 2010; 14: 179–189.
  3. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  4. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties