Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het percentage jongeren in Pijnacker-Nootdorp dat zich bezig houdt met gamen. Deze informatie is gebaseerd op de Jongerenpeiling 2019 (3 vmbo en 4 havo/vwo). Hier zijn vragen gesteld om te bepalen of jongeren risico lopen op problematisch gamegedrag. Deze vragen gaan onder andere over hoe moeilijk zij het vinden om met gamen te stoppen, hoe vaak ze liever gamen dan in het echt tijd met anderen doorbrengen en hoe vaak zij slaap tekort komen door het gamen. Soortgelijke vragen naar het gebruik van sociale media werden uitgevraagd voor de Jongerenpeiling. Echter, omdat de vraagstellingen en antwoordopties in de voor de jongerenpeiling gebruikte vragenlijsten onvoldoende overeenkwamen, worden voor het gebruik van sociale media geen resultaten gepresenteerd.

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Twee derde van de jongeren (3-vmbo) speelt games

Van de jongeren in Pijnacker-Nootdorp speelt 71% games, in Zuid-Holland West is dit 70% (Tabel 1).2 Van de totale groep Pijnacker-Nootdorpse jongeren heeft 8% risico op problematisch gamen, voor de jongeren die gamen is dit 11%. In de regio Zuid-Holland West is dit respectievelijk 5% en 8%.

Tabel 1. Percentage jongeren (3-vmbo leerlingen) dat gamet en dat een risico heeft op problematisch gamen. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Gamen_T1.jpg

Bijna alle jongeren (95%) gamen; bij de meisjes is dit vier van de tien (42%). Op het vmbo-tl speelt driekwart (73%) van de jongeren games, onder jongeren op het vmbo-overig is dit 67%. Van de jongeren van Nederlandse afkomst gamet driekwart (75%), terwijl zes op de tien jongeren van niet-Nederlandse afkomst (58%) games speekt. Eén tiende van de jongens geeft aan risico op problematisch gamen te lopen, net als de jongeren van Nederlandse afkomst. Geen van de meisjes geeft aan risico te lopen op problematisch gamen (Figuur 1). Vanwege kleine aantallen is het niet mogelijk om percentages op problematisch gamen weer te geven voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst. Ook de uitsplitsing naar opleidingsniveau kan niet worden gegeven voor problematische gamers.

Figuur 1. Percentage jongeren (3-vmbo leerlingen) dat gamet en dat een risico heeft op problematisch gamen, naar achtergrondkenmerken. Pijnacker-Nootdorp, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Gamen_F1.jpg

HAVO/VWO

Twee derde van de jongeren (4-havo/vwo) speelt games

Bijna twee derde (62%) van de jongeren in Pijnacker-Nootdorp speelt games, in Zuid-Holland West is dit 63% (Tabel 2).2 Van de totale groep jongeren in Pijnacker-Nootdorp heeft 3% een risico op problematisch gamen, voor de jongeren die gamen is dit 5%. Dit is gelijk aan de percentages voor de regio Zuid-Holland West.

Tabel 2. Percentage jongeren (4-havo/vwo leerlingen) dat gamet en risico op problematisch gamen. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Gamen_T2.jpg

Ruim negen op de tien jongens gamen (93%), net als één derde van de meisjes (35%). Op de havo gamet 66% van de jongeren en op het vwo 56%. Van de jongeren van Nederlandse afkomst én van niet-Nederlandse afkomst gamet twee derde (62%). Eén op de twintig jongens loopt risico op problematisch gamen, ditzelfde geldt voor havisten en jongeren van Nederlandse afkomst (Figuur 2). Vanwege privacy (te kleine aantallen) zijn is niet mogelijk om cijfers van risico lopende meisjes, vwo’ers en jongeren van niet-Nederlandse afkomst te presenteren.

Figuur 2. Percentage jongeren (4-havo/vwo leerlingen) dat gamet en risico op problematisch gamen naar achtergrondkenmerken. Pijnacker-Nootdorp, schooljaar 2018/2019.
Pijnacker-Nootdorp_Gamen_F2.jpg
  1. Van Rooij T, Schoenmakers T, Van de Mheen D. Problematisch gebruik van sociale media en games. [Online]. (bezocht op 21 okt 2019); Beschikbaar op URL: https://wij-leren.nl/games-social-media.php
  2. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties