Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft de leefbaarheid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de gevoelens van veiligheid die inwoners ervaren. Deze informatie komt uit de Leefbarometer en de Veiligheidsmonitor. De Leefbarometer geeft informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken, waarbij leefbaarheid is gedefinieerd als: 'de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld’. Om de leefbaarheid in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van 100 indicatoren, onderverdeeld in 5 dimensies (woningen, bewoners, voorzieningen, veiligheid en fysieke omgeving). De Leefbarometer wordt sinds 2012 tweejaarlijks geactualiseerd.3,4 De Veiligheidsmonitor is een terugkerend bevolkingsonderzoek waarbij door middel van een vragenlijst informatie wordt verzameld over veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap.5

Inwoners (alle leeftijden)

Pijnacker-Nootdorp scoort zeer goed op het gebied van leefbaarheid

In de Leefbarometer krijgen alle gemeenten een score voor hun totale leefbaarheid, variërend van ‘zeer onvoldoende’ (score 1) tot ‘uitstekend’ (score 9).3 Pijnacker-Nootdorp krijgt in 2016 een zeer goed voor de totale leefbaarheid (tabel 1). Dit is iets hoger dan de scores in de voorgaande jaren. Nederland krijgt in 2016 een ruim voldoende voor de totale leefbaarheid. De score in Nederland is sinds 2002 stabiel.4

Tabel 1. Score voor totale leefbaarheid in de Leefbaarometer, naar onderzoeksjaar. Pijnacker-Nootdorp en Nederland, 2002-2016.
PN_9.3_Leefbaarheid_T1.png

Jongeren, volwassenen en ouderen (15 jaar en ouder)

Inwoners van Pijnacker-Nootdorp geven rapportcijfer 7,7 voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat inwoners van 15 jaar en ouder uit Pijnacker-Nootdorp in 2016 gemiddeld een 7,7 geven voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt, gemeten op een schaal van 1 tot en met 10.5 Dit is vergelijkbaar met het oordeel in voorgaande jaren. In Nederland geven inwoners in 2016 een 7,5 voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt (tabel 2).

Tabel 2. Oordeel van inwoners (15 jaar en ouder) over de leefbaarheid van de eigen woonbuurt (in rapportcijfers), naar onderzoeksjaar. Pijnacker-Nootdorp, Haaglanden en Nederland, 2012-2016.
PN_9.3_Leefbaarheid_T2.png

Bijna vier op de tien van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp voelen zich wel eens onveilig

Uit de Veiligheidsmonitor 2016 komt naar voren dat 38% van de inwoners (15 jaar en ouder) van Pijnacker-Nootdorp zich wel eens onveilig voelt. Van hen voelt 1% zich vaak onveilig (tabel 3).5 Dit is vergelijkbaar met 2012. In Haaglanden en Nederland nemen de percentages inwoners die zich wel eens en vaak onveilig voelen af ten opzichte van 2012.

Tabel 3. Percentage inwoners (15 jaar en ouder) dat zich wel eens/vaak onveilig voelt, naar onderzoeksjaar. Pijnacker-Nootdorp, Haaglanden en Nederland, 2012 en 2016.
PN_9.3_Leefbaarheid_T3.png

Twaalf procent van de inwoners voelt zich wel eens onveilig in de eigen woonbuurt

In de eigen woonbuurt heeft 12% van de inwoners (15 jaar en ouder) wel eens te maken met onveiligheidsgevoelens. Van hen voelt 1% zich hier vaak onveilig (tabel 4).5 Deze percentages zijn in 2016 vergelijkbaar met die in 2012. In Haaglanden en Nederland zijn de percentages inwoners die zich wel eens of vaak onveilig voelen in de eigen woonbuurt afgenomen ten opzichte van 2012.

Tabel 4. Percentage inwoners (15 jaar en ouder) dat zich wel eens/vaak onveilig voelt in de eigen woonbuurt, naar onderzoeksjaar. Pijnacker-Nootdorp, Haaglanden en Nederland, 2012 en 2016.
PN_9.3_Leefbaarheid_T4.png

Veertien procent van de inwoners is in 2016 het slachtoffer van een delict

In 2016 is 14% van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp het slachtoffer van een delict, zoals diefstal, geweld of vernieling. Dit wijkt niet significant af van het percentage in 2012.5 In Haaglanden en Nederland neemt het percentage inwoners dat slachtoffer is van een delict af (tabel 5).

Tabel 5. Percentage slachtoffers van een delict (exclusief cybercrime), naar onderzoeksjaar. Pijnacker-Nootdorp, Haaglanden en Nederland, 2012 en 2016.
PN_9.3_Leefbaarheid_T5.png
  1. RIGO Research en Advies BV, i.o.v. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Leefbaarheid van wijken. Amsterdam, 2004.
  2. López MJJ, Veenstra C, Van der Eijk E, Seuren E. Een veilige wijk, een veilig gevoel? Onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners van PKVW gecertificeerde nieuwbouwwijken. Den Haag: RCM-advies en Experian Nederland, 2010.
  3. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). [Online]. (bezocht op 15 dec 2017); Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/tabel.php.
  4. Leidelmeijer K, Marlet G, van Woerkens C. Verbetering en verschillen. Een analyse van de leefbaarheid in Nederland op basis van de Leefbaarometer 2016. RIGO Research en Advies en Atlas voor gemeenten, 2017. Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/page/Publicaties.
  5. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), data bewerkt door I&O Research. Veiligheidsmonitor Eenheid Pijnacker-Nootdorp 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties