Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in Pijnacker-Nootdorp. Deze informatie is gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Kinderen en jongeren (0 tot en met 22 jaar)

Tien procent van de jongeren in Pijnacker-Nootdorp maakt gebruik van jeugdhulp

In 2019 maakt in totaal 10,1% van de jongeren (0 tot en met 22 jaar) in Pijnacker-Nootdorp gebruik van jeugdhulp, met of zonder verblijf (tabel 1).3 In 2016 was dit 9,7%. In Haaglanden heeft in 2019 10,2% van de 0- tot en met 22-jarigen jeugdhulp, in Nederland 9,7%.[a] Jeugdbescherming en –reclassering komen veel minder voor, zowel in Pijnacker-Nootdorp, Haaglanden als in Nederland.

a De Jeugdzorgregio Haaglanden omvat de negen gemeenten van GGD-regio Haaglanden (Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer) en Voorschoten.

Tabel 1. Percentage jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. a Pijnacker-Nootdorp, Haaglanden en Nederland, 2016-2019.
PN Zorgvoordejeugd T1
  1. Ministerie van VWS en ministerie van V en J. Jeugdwet wettekst. Den Haag: 2014.
  2. Bot, S., de Roos, S., Sadiraj, K., Keuzenkamp, S., van den Broek, A., & Kleijnen, E. (Sociaal Cultureel Planbureau). Terecht in de jeugdzorg. Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik. Den Haag: 2013.
  3. Kerncijfers over jeugdzorg. [Online]. (bezocht op 22 feb 2021); Beschikbaar op URL: http://jeugdstatline.cbs.nl/Jeugdmonitor.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties