Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het gebruik van de zorg door inwoners uit Pijnacker-Nootdorp die wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg. Deze informatie is afkomstig uit de database van waarstaatjegemeente.nl en is gebaseerd op gegevens van Vektis.4 Vektis is een business intelligence centrum voor de zorg en beschikt over een database met alle declaratiedata in de zorg. Zij voorziet de zorgverzekeringsbranche en zorgverzekeraars, zorgverleners, overheden en wetenschappers onder meer van informatie ter ondersteuning van beleidsprocessen.

Zorggebruikers (Alle leeftijden)

Ruim duizend inwoners in Pijnacker-Nootdorp maken gebruik van zorg vanuit de Wlz

In 2016 maken 1.005 inwoners van Pijnacker-Nootdorp gebruik van zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).4 Dit komt neer op 194 mensen per 10.000 verzekerden (tabel 1). In de Jeugdzorgregio Haaglanden is dat 198 per 10.000 verzekerden en in Nederland 213 per 10.000 verzekerden (tabel 2). In Pijnacker-Nootdorp, Jeugdzorgregio Haaglanden en Nederland vindt de meeste zorg vanuit de Wlz plaats in een instelling.

In 2015 maakten in Pijnacker-Nootdorp 1.003 inwoners (196 per 10.000 verzekerden) gebruik van zorg vanuit de Wlz (tabel 1).

Tabel 1. Aantal zorggebruikers (absoluut en per 10.000 verzekerden) dat gebruik maakt van de Wet langdurige zorg (Wlz), naar soort zorg. Pijnacker-Nootdorp, 2015-2016.
PN_10.7_WLZ_T1.PNG
  • Wet Langdurige Zorg
Tabel 2. Aantal zorggebruikers per 10.000 verzekerden dat gebruik maakt van de Wet langdurige zorg (Wlz), naar soort zorg. Pijnacker-Nootdorp, Jeugdzorgregio Haaglanden en Nederland, 2016.
PN_10.7_WLZ_T2.PNG
  • Wet Langdurige Zorg

Ruim de helft van de mensen die zorg in een instelling ontvangt is tussen de 18 en 64 jaar oud

Het gebruik van zorg thuis vanuit de Wlz neemt toe met de leeftijd: 65-plussers ontvangen deze zorg het meest, inwoners tot en met 17 jaar het minst. In Pijnacker-Nootdorp is het gebruik van zorg in een instelling vanuit de Wlz het hoogst bij 18- tot en met 64-jarigen (figuur 1): ruim de helft van de mensen die zorg in een instelling ontvangt (53%) is tussen de 18 en 64 jaar oud. In de andere gemeenten in Haaglanden en in Nederland worden zowel zorg thuis als zorg in een instelling het meest geboden aan 65-plussers. In Nootdorp is een woonlocatie van zorginstelling Ipse de Bruggen waar ongeveer 350 mensen van verschillende leeftijden met een verstandelijke beperking wonen. Deze woonlocatie draagt waarschijnlijk bij aan het grote aantal 18- tot en met 64-jarigen dat in Pijnacker-Nootdorp gebruik maakt van zorg in een instelling.5

Figuur 1. Aantal zorggebruikers (absoluut aantal) dat gebruik maakt van de Wet langdurige zorg (Wlz), naar soort zorg en leeftijd. Pijnacker-Nootdorp 2016.
PN_10.7_WLZ_F1.PNG
  • Wet Langdurige Zorg
  1. Rijksoverheid. Wet Langdurige Zorg (Wlz). [Online]. (bezocht op 29 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz.
  2. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Informatie Langdurige Zorg. [Online]. (bezocht op 29 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.informatielangdurigezorg.nl/.
  3. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Informatie Langdurige Zorg; Overgangsrechten 2016-2020. [Online]. (bezocht op 13 dec 2017); Beschikbaar op URL: https://www.informatielangdurigezorg.nl/overgangsrechten.
  4. Waarstaatjegemeente.nl. Zorggebruik (Vektis). [Online]. (bezocht op 13 aug 2018); Beschikbaar op URL: https://www.waarstaatjegemeente.nl/jive
  5. Ipse de Bruggen. Begeleid wonen in Nootdorp – Craeyenburch. [Online]. (bezocht op 14 aug 2018); Beschikbaar op URL: https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/73/algemeen-ipse-de-bruggen-nootdorp.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties