Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft de vaccinatiegraad van kinderen in Pijnacker-Nootdorp. De gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verslagjaar 2019. Het RIVM registreert alle vaccinaties door middel van een landelijk registratiesysteem.

Zuigelingenleeftijd (2 jaar)

Ruim negen op de tien zuigelingen in Pijnacker-Nootdorp heeft alle vaccinaties gehad

94% van de 2-jarigen in Pijnacker-Nootdorp heeft alle vaccinaties van het RVP ontvangen. Dit ligt hoger dan in Nederland en Haaglanden, beiden 90% (tabel 1). Ook de vaccinatiegraad voor alle afzonderlijke vaccinaties is in Pijnacker-Nootdorp hoger dan in Nederland.5,6

Tabel 1. Vaccinatiegraad zuigelingen (2 jaar). Pijnacker-Nootdorp, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019.a
Pijnacker-Nootdorp_10.1_Vaccinatiegraad_T1.png

In de afgelopen jaren is er in Nederland een (licht) dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad. In Pijnacker-Nootdorp is deze daling ook zichtbaar: van 99% naar 95% voor de DKTP vaccinatie en 98% naar 96% voor de BMR vaccinatie (figuur 1). In 2018 was er voor zowel de DKTP vaccinatiegraad als de BMR vaccinatiegraad sprake van een stijging. De vaccinatiegraad voor DKTP en voor BMR is in alle jaren in Pijnacker-Nootdorp hoger dan in Nederland. Ondanks de daling is de vaccinatiegraad  boven de 90%, de WHO-norm voor de DKTP-vaccinatie wordt dus nog steeds behaald. Dit geldt niet voor de WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie: die norm wordt in Nederland sinds 2016 niet meer gehaald. In Pijnacker-Nootdorp werd alleen in 2017 de  norm niet gehaald . 5,6

Figuur 1. Vaccinatiegraad DKTP en BMR (basis-immuun) op zuigelingenleeftijd (2 jaar). Pijnacker-Nootdorp en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
Pijnacker-Nootdorp_10.1_Vaccinatiegraad_F1.png

Schoolleeftijd (10 jaar)

Ruim negen op de tien schoolkinderen heeft alle vaccinaties voor D(K)TP en BMR gehad

Op 10-jarige leeftijd heeft 93% van de kinderen in Pijnacker-Nootdorp alle D(K)TP vaccinaties gehad. 92% heeft alle BMR vaccinaties gehad (tabel 2).a Deze percentages zijn hoger dan in Nederland. Als gekeken wordt naar dezelfde kinderen op 11-jarige leeftijd, dan zijn deze percentages gestegen. Dit betreft meestal kinderen die gemiste vaccinaties op een later tijdstip hebben ingehaald. De vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd ligt in Pijnacker-Nootdorp hoger dan in Haaglanden en Nederland. 5,6

a Op 9-jarige leeftijd krijgen kinderen een DTP vaccinatie, dus zonder kinkhoestvaccin.

Tabel 2. Vaccinatiegraad schoolkinderen (10-11 jaar). Pijnacker-Nootdorp, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019.a
Pijnacker-Nootdorp_10.1_Vaccinatiegraad_T2.png

Sinds 2015 is er in Nederland een daling zichtbaar in de vaccinatiegraad voor D(K)TP en BMR op schoolleeftijd (figuur 2). In Pijnacker-Nootdorp is deze daling zichtbaar vanaf 2013. In 2018 was er sprake van een lichte stijging voor zowel de D(K)TP vaccinatiegraad als de BMR vaccinatiegraad, maar in 2019 is het stabiel gebleven of licht gedaald. De norm van 90% voor D(K)TP is in Pijnacker-Nootdorp in alle jaren gehaald. Ook in Nederland is de vaccinatiegraad tussen 2013 en 2018 op of boven de 90% gebleven, maar in 2019 gedaald onder de 90%. De WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie is in die jaren in Nederland niet gehaald en sinds 2014 ook niet in Pijnacker-Nootdorp.5,6

Het bovenstaande betreft de vaccinatiegegevens over 10-jarigen. De vaccinatiegegevens over 11-jarigen zijn beschikbaar vanaf 2016 en in al die jaren is de vaccinatiegraad boven de 90%. Dit geldt zowel voor Pijnacker-Nootdorp als voor Nederland.

Figuur 2. Vaccinatiegraad D(K)TP en BMR (volledig afgesloten) op schoolleeftijd (10 jaar). Pijnacker-Nootdorp en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
Pijnacker-Nootdorp_10.1_Vaccinatiegraad_F2.png

Adolescente meisjes (14 jaar)

De helft van de meisjes van 14 jaar heeft de vaccinatie voor HPV gehad

Sinds de invoering van het HPV vaccin in 2011 is de vaccinatiegraad van dit vaccin veel lager dan voor de andere vaccinaties. In Pijnacker-Nootdorp heeft 49% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie voor HPV gehad (tabel 3). De vaccinatiegraad ligt in Pijnacker-Nootdorp hoger dan in Haaglanden en Nederland, waar 46% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie heeft gekregen.5,6

Tabel 3. Vaccinatiegraad 14-jarige meisjes. Pijnacker-Nootdorp, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019. a
Pijnacker-Nootdorp_10.1_Vaccinatiegraad_T3.png

Vanaf 2016 is er in Nederland een dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad voor HPV, maar vanaf 2019 is de vaccinatiegraad stabiel gebleven (figuur 3). Deze daling is in Pijnacker-Nootdorp al vanaf 2015 zichtbaar en zet in 2019 door. De norm van 90% wordt voor de HPV vaccinatie niet gehaald.4,5

Figuur 3. Vaccinatiegraad HPV (volledig afgesloten) onder 14-jarige meisjes. Pijnacker-Nootdorp en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
Pijnacker-Nootdorp_10.1_Vaccinatiegraad_F3.png
 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Richtlijn Uitvoering RVP 2019. Professionele standaard voor RVP-vaccinaties. Bilthoven: RIVM; 2018.
  Beschikbaar op URL: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen/rvp-richtlijn-uitvoering-2019
 2. Van Lier EA, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Drijfhout IH, Zonnenberg-Hoff IF, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018. Utrecht: RIVM; 2019.
  Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 3. World Health Organization (WHO). Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020. Génève: WHO; 2012. Beschikbaar op URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44855/9789241503396_eng.pdf;jsessionid=0F5263C8DF2A64149423849C8927D90A?sequence=1
 4. World Health Organization (WHO). Global Vaccine Action Plan 2011–2020. Génève: WHO; 2012.
  Beschikbaar op URL: http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/
 5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheidenzorg.info. Vaccinaties. [Online]. (bezocht op 19 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 6. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). RIVM rapport: tabellen vaccinatiegraad verslagjaar 2019. [Online]. (bezocht op 19 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties