Gezondheidsmonitor
Coronavirus

Deze pagina geeft inzicht in het mentaal welbevinden van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp tijdens de coronacrisis. Er wordt ingegaan op het percentage inwoners dat zich somberder, angstiger, gestrester of eenzamer voelt. Ook wordt gepresenteerd hoeveel mensen slaapproblemen ervaren. Deze informatie is afkomstig uit het landelijke panelonderzoek van de GGD’en, GGD-GHOR en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).1 Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de coronacrisis. De landelijke resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van het RIVM.

Vanwege de opzet van dit onderzoek zijn niet alle bevolkingsgroepen bereikt. De samenstelling van de onderzoekspopulatie is daarom niet representatief voor de bevolking per gemeente. De resultaten geven echter wel een indicatie van de situatie in de gemeente.

Te weinig respondenten voor ronde 3

Let op: in ronde drie waren er te weinig respondenten voor deze gemeente om resultaten te presenteren. De resultaten hieronder beschreven zijn de resultaten uit ronde 1.

Mentaal welbevinden

Figuur 1. Percentage inwoners dat (veel) meer angst, somberheid, stress, slaapproblemen en eenzaamheid ervaart. Pijnacker-Nootdorp en regio Haaglanden, april 2020.
Pijnacker Nootdorp Mentaal Welbevinden F1

Conclusie

De cijfers voor Pijnacker-Nootdorp zijn redelijk vergelijkbaar met de cijfers in regio Haaglanden. Vier op de tien inwoners ervaart (veel) meer angst of somberheid. Het percentage inwoners dat (veel) meer stress en eenzaamheid ervaart ligt rond de 30%. Ongeveer een kwart van de inwoners ervaart (veel) meer slaapproblemen.

Rondom alle percentages (zowel per gemeente als regionaal en landelijk) zit een marge. Kleine verschillen liggen waarschijnlijk binnen deze marge.

Grote verschillen kunnen een indicatie zijn voor een verschil met Haaglanden. Maar omdat de respons niet representatief is voor de hele bevolking moeten verschillen voorzichtig worden geïnterpreteerd.

Klik hier voor de resultaten van regio Haaglanden ten opzichte van Nederland.

 

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties