Gezondheidsmonitor
Coronavirus

Deze pagina geeft inzicht in de leefstijl van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp tijdens de coronacrisis. In onderstaand overzicht wordt het percentage dat (veel) minder gezond is gaan eten en (veel) minder is gaan sporten en bewegen gepresenteerd, evenals het percentage dat (veel) meer tabak en alcohol is gaan gebruiken vergeleken met de periode voor de coronacrisis. Deze informatie is afkomstig uit het landelijke panelonderzoek van de GGD’en, GGD-GHOR en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).1 Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de coronacrisis. De landelijke resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van het RIVM.

Vanwege de opzet van dit onderzoek zijn niet alle bevolkingsgroepen bereikt. De samenstelling van de onderzoekspopulatie is daarom niet representatief voor de bevolking per gemeente. De resultaten geven echter wel een indicatie van de situatie in de gemeente.

Te weinig respondenten voor ronde 3

Let op: in ronde drie waren er te weinig respondenten voor deze gemeente om resultaten te presenteren. De resultaten hieronder beschreven zijn de resultaten uit ronde 1.

Gezond eten en bewegen

Figuur 1. Percentage inwoners dat (veel) minder is gaan sporten en bewegen en percentage dat (veel) minder gezond is gaan eten vergeleken met de periode voor de coronacrisis. Pijnacker-Nootdorp en regio Haaglanden, april 2020.
Pijnacker Nootdorp Leefstijl F1

Tabak en alcohol gebruik

Figuur 2. Percentage inwoners* dat (veel) meer alcohol en tabak is gaan gebruiken vergeleken met de periode voor de coronacrisis. Pijnacker-Nootdorp en regio Haaglanden, april 2020.
Pijnacker Nootdorp Leefstijl F2

*Percentage over het aantal mensen dat aangegeven heeft alcohol te drinken of te roken.
< Te kleine aantallen om resultaat te presenteren (aantal<7)

Conclusie

De cijfers voor Pijnacker-Nootdorp zijn redelijk vergelijkbaar met de cijfers in regio Haaglanden: ruim de helft van de inwoners is (veel) minder gaan sporten en bewegen en bijna 15% is (veel) minder gezond gaan eten. Ongeveer een zelfde percentage van de mensen die alcohol drinken is (veel) meer alcohol gaan gebruiken.

Rondom alle percentages (zowel per gemeente als regionaal en landelijk) zit een marge. Kleine verschillen liggen waarschijnlijk binnen deze marge.
Grote verschillen kunnen een indicatie zijn voor een verschil met Haaglanden. Maar omdat de respons niet representatief is voor de hele bevolking moeten verschillen voorzichtig worden geïnterpreteerd.

Klik hier voor de resultaten van regio Haaglanden ten opzichte van Nederland.

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties