Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft de ontwikkeling van de bevolking in Pijnacker-Nootdorp in de komende decennia. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee landelijke bevolkingsprognoses die ook iets zeggen over de bevolkingsontwikkeling in Pijnacker-Nootdorp (PRIMOS en Planbureau voor de Leefomgeving/ Centraal bureau voor de Statistiek [PBL/CBS]).1,2 Allereerst wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling voor de gehele gemeente, vervolgens wordt gespecificeerd naar leeftijd.

Inwoners (alle leeftijden)

Groei van de bevolking zet door

Volgens de twee bevolkingsprognoses zal de bevolking in Pijnacker-Nootdorp blijven groeien. Op 1 januari 2018 telde Pijnacker-Nootdorp 53.634 inwoners.3 Volgens de PBL/CBS-prognose zal het aantal inwoners groeien naar 62.300 inwoners in 2040, een toename van 8.666 inwoners (16,2%). Volgens de PRIMOS-prognose zal het aantal inwoners groeien naar 63.926 inwoners in 2040 (een toename van 19,2%) en uiteindelijk tot 68.657 inwoners in 2050, een toename van 15.023 inwoners (28,0%) ten opzichte van 2018 (figuur 1).1,2

Figuur 1. Ontwikkeling van de bevolking in Pijnacker-Nootdorp volgens verschillende prognoses. Pijnacker-Nootdorp, prognose 1 januari 2020-1 januari 2050.
PN_1.3_Bevolkingsprognose_F1.PNG

Prognose naar leeftijd

In 2040 is de grijze druk verdubbeld

De PBL/CBS-prognose geeft ook informatie over de bevolkingsprognose in de verschillende leeftijdsgroepen. Het aantal 65-plussers neemt volgens de PBL/CBS-prognose enorm toe met 114,0% (tabel 1).1 Het aantal 0- tot en met 19-jarigen neemt volgens de PBL/CBS-prognose af met 3,2% en het aantal 20- tot en met 64-jarigen neemt iets toe met 0,9%.

In vergelijking met 2018 neemt de groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) iets af in 2040. De grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20-tot en met 64-jarigen) verdubbelt.

Tabel 1. Aantal inwoners, procentuele toename per leeftijdscategorie en groene en grijze druk volgens de PBL/CBS prognose. Pijnacker-Nootdorp, 2018 en prognose 2040.
PN_1.3_Bevolkingsprognose_T1.PNG

* De aantallen van 2018 zijn de gerealiseerde aantallen, de aantallen van 2040 zijn de aantallen die voorspeld zijn in de prognose.

  1. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015. [Online]. (bezocht op 26 juli 2018); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl/statline.
  2. ABF Research. PRIMOS prognose 2018. [Online]. (bezocht op 31 oktober 2018); Beschikbaar op URL: https://primos.abfresearch.nl/.
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio [Online]. (bezocht op 22 november 2018); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties