Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft voor de volksgezondheid relevante kerncijfers over de bevolking. Allereerst wordt een overzicht gegeven van het aantal inwoners en de verdeling daarvan naar leeftijd en geslacht. Vervolgens komt de verdeling naar etnische afkomst aan de orde. Deze informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim 52.000 inwoners in Pijnacker-Nootdorp

Op 1 januari 2017 telde Pijnacker-Nootdorp 52.656 inwoners: 26.215 mannen en 26.441 vrouwen (tabel 1).2

Tabel 1. Aantal inwoners, groene en grijze druk. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2017.
PN_1.1_Bevolkingsomvang_T1.png

Figuur 1 geeft het percentage inwoners in 2017 weer naar leeftijd, in leeftijdsklassen van vijf jaar, en geslacht.2 Te zien is dat de leeftijdsgroepen van 0- tot en met 19-jarigen en 35- tot en met 59-jarigen in Pijnacker-Nootdorp het grootst zijn. Vrouwen zijn in Pijnacker-Nootdorp vooral bij 85-plussers oververtegenwoordigd; 64% van deze leeftijdsgroep is vrouw.

Figuur 1. Percentage inwoners naar leeftijd en geslacht. Pijnacker-Nootdorp en Nederland, 1 januari 2017.
PN_1.1_Bevolkingsomvang_F1.png

Groene druk hoog en grijze druk laag in Pijnacker-Nootdorp ten opzichte van Nederland

Vergeleken met de landelijke bevolking heeft Pijnacker-Nootdorp wat meer 0- tot en met 19-jarigen. De groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) in Pijnacker-Nootdorp is hoger dan die van Nederland: deze is 48% in Pijnacker-Nootdorp versus 38% in Nederland (tabel 1, figuur 1).2 Ook kent Pijnacker-Nootdorp, in vergelijking met Nederland, een relatief kleine groep 20- tot en met 34-jarigen en 60-plussers en een relatief grote groep 35- tot en met 54-jarigen. Dit vertaalt zich in een relatief lage grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen): 25% in Pijnacker-Nootdorp versus 31% in Nederland. Ten opzichte van regio Zuid-Holland West en Haaglanden kent Pijnacker-Nootdorp een hogere groene druk en een (iets) lagere grijze druk.

Geen grote verschillen in de percentages jeugdigen en ouderen tussen de kernen

Er zijn geen grote verschillen in de percentages jeugdigen (0- tot en met 14 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) tussen de verschillende kernen in Pijnacker-Nootdorp (figuur 2).3,a In Delfgauw en Nootdorp wonen relatief gezien de meeste jeugdigen (respectievelijk 23 en 22%) en de minste ouderen (respectievelijk 11 en 13%). Pijnacker heeft het laagste percentage jeugdigen (19%) en het hoogste percentage ouderen (16%).

a Op wijkniveau worden de percentages 0 t/m 14-jarigen gepresenteerd in plaats van de percentages 0 t/m 19-jarigen. Reden hiervoor is dat via CBS Statline geen gegevens over 0 t/m 19-jarigen op wijkniveau beschikbaar zijn.

Figuur 2. Percentage inwoners, naar kern en leeftijd. Pijnacker-Nootdorp, 1 januari 2017.
PN_1.1_Bevolkingsomvang_F2.png

Een vijfde van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp is van niet-Nederlandse afkomst

Op 1 januari 2017 was een vijfde (20%) van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp van niet-Nederlandse afkomst: 8% van de inwoners had een overig-westerse (niet-Nederlandse) en 12% een niet-westerse afkomst. Het percentage inwoners van niet-Nederlandse afkomst is in Pijnacker-Nootdorp lager dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (tabel 2).4

Tabel 2. Inwoners naar etnische afkomst. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2017.
PN_1.1_Bevolkingsomvang_T2.png

 

 

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Een gezonder Nederland. [Online]. (bezocht op 18 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://www.eengezondernederland.nl/heden_en_verleden/determinanten.
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio, 1 januari. [Online]. (bezocht op 05 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Kerncijfers wijken en buurten 2017. [Online]. (bezocht op 18 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
  4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking; leeftijd, herkomstgroepering, geslacht en regio, 1 januari. [Online]. (bezocht op 05 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties