Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft voor de volksgezondheid relevante kerncijfers over de bevolking in Pijnacker-Nootdorp. Allereerst wordt een overzicht gegeven van het aantal inwoners en de verdeling daarvan naar leeftijd en geslacht. Vervolgens komt de verdeling naar etnische afkomst aan de orde. Deze informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Inwoners (alle leeftijden)

Ruim 55.000 inwoners in Pijnacker-Nootdorp

Op 1 januari 2020 telde Pijnacker-Nootdorp 55.308 inwoners: 27.520 mannen en 27.788 vrouwen (tabel 1).2

Tabel 1. Aantal inwoners, groene en grijze druk. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2020.
PN Bevolkingsomvang En Samenstelling T1
  • Groene en grijze druk

Figuur 1 geeft het percentage inwoners in 2020 weer naar leeftijd, in leeftijdsklassen van vijf jaar, en geslacht.2 Te zien is dat de leeftijdsgroepen van 5- tot en met 19-jarigen en 35- tot en met 59-jarigen in Pijnacker-Nootdorp het grootst zijn. Vooral onder inwoners van 0 tot en met 24 jaar is het percentage mannen iets hoger dan het percentage vrouwen. Onder inwoners van 30 tot en met 49 jaar is dit andersom; daar zijn de vrouwen in de meerderheid. Vrouwen zijn in Pijnacker-Nootdorp ook vanaf 70-jarige leeftijd oververtegenwoordigd, en vooral bij 85-plussers; 66% van deze leeftijdsgroep is vrouw.

Figuur 1. Percentage inwoners naar leeftijd en geslacht. Pijnacker-Nootdorp en Nederland, 1 januari 2020.
PN Bevolkingsomvang En Samenstelling F1

Groene druk hoog en grijze druk laag in Pijnacker-Nootdorp ten opzichte van Nederland

Vergeleken met de landelijke bevolking heeft Pijnacker-Nootdorp wat meer 0- tot en met 19-jarigen. De groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) in Pijnacker-Nootdorp is hoger dan die van Nederland: deze is 47% in Pijnacker-Nootdorp versus 37% in Nederland (tabel 1, figuur 1).2 Ook kent Pijnacker-Nootdorp, in vergelijking met Nederland, een relatief kleine groep 20- tot en met 34-jarigen en 60-plussers en een relatief grote groep 35- tot en met 54-jarigen. Dit vertaalt zich in een relatief lage grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen): 26% in Pijnacker-Nootdorp versus 33% in Nederland. Ten opzichte van regio Zuid-Holland West en Haaglanden kent Pijnacker-Nootdorp een hogere groene druk en een (iets) lagere grijze druk.

Geen grote verschillen in de percentages jeugdigen en ouderen tussen de kernen

Er zijn geen grote verschillen in de percentages jeugdigen (0- tot en met 14 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) tussen de verschillende kernen in Pijnacker-Nootdorp (figuur 2).3,[a] In de drie dorpen van Pijnacker-Nootdorp wonen ongeveer evenveel jeugdigen (respectievelijk 20, 20 en 19% in Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw). In Pijnacker wonen iets meer ouderen dan in Nootdorp en Delfgauw (respectievelijk 16, 14 en 12%).

a Op wijkniveau worden de percentages 0 t/m 14-jarigen gepresenteerd in plaats van de percentages 0 t/m 19-jarigen. Reden hiervoor is dat via CBS Statline geen gegevens over 0 t/m 19-jarigen op wijkniveau beschikbaar zijn.

Figuur 2. Percentage inwoners, naar kern en leeftijd. Pijnacker-Nootdorp, 1 januari 2020.
PN Bevolkingsomvang En Samenstelling F2

Een vijfde van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp is van niet-Nederlandse afkomst

Op 1 januari 2020 was een vijfde (22%) van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp van niet-Nederlandse afkomst: 9% van de inwoners had een overig-westerse (niet-Nederlandse) en 13% een niet-westerse afkomst. Het percentage inwoners van niet-Nederlandse afkomst is in Pijnacker-Nootdorp lager dan in Zuid-Holland West en Haaglanden en iets lager dan in Nederland (tabel 2).4

Tabel 2. Inwoners naar etnische afkomst. Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2020.
PN Bevolkingsomvang En Samenstelling T2
  • Etnische afkomst
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Drijvende krachten. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. Een gezonder Nederland. [Online]. (bezocht op 26 jul 2019); Beschikbaar op URL: https://www.vtv2018.nl/toekomstige-ontwikkelingen.
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio [Online]. (bezocht op 4 nov 2020); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Kerncijfers wijken en buurten. [Online]. (bezocht op 4 nov 2020); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
  4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht en regio, 1 januari. [Online]. (bezocht op 4 nov 2020); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties