Gezondheidsmonitor

Op deze pagina vindt u een overzicht van de kernboodschappen van GGD Haaglanden voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Gezonde leefstijl in Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp wil dat haar inwoners vitaal oud worden, dat zij fit en gezond zijn en blijven. Wie op jonge leeftijd gezond is, voldoende beweegt en een gezond gewicht heeft, zal op latere leeftijd minder gezondheidsproblemen hebben. Pijnacker-Nootdorp benoemt in haar Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 dat zij vanuit welzijnsperspectief het bewustzijn voor een gezonde leefstijl en gezonde voeding wil vergroten. Zij wil dit vooral bereiken in samenwerking met scholen en sportverenigingen1.

Preventie genotmiddelen en overmatig gamen

Genotmiddelen zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Het gebruik van genotmiddelen zorgt veelal voor een aangename of stimulerende werking op korte termijn. Tegelijkertijd heeft het vaak een negatief effect op de gezondheid. Daarbij zijn genotmiddelen vaak verslavend. Gamen is populair. Problematisch gamen vertoont grote sociale en fysieke gelijkenissen met andere verslavingen, waaronder gok- en genotmiddelenverslavingen1.

Mantelzorg en steun voor mantelzorgers

Mantelzorg is vrijwillige en onbetaalde zorg aan mensen die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt zijn. Deze zorg wordt gegeven aan bekenden zoals familieleden, vrienden of buren, minimaal 8 uur per week of al minimaal 3 maanden achtereen1. In Pijnacker-Nootdorp is 15% van de inwoners mantelzorger. Van de mantelzorgers voelt een vijfde zich tamelijk zwaar belast tot overbelast door de mantelzorg. In Nederland groeit een kwart van de jongeren op met een familielid dat zorg nodig heeft2. Mantelzorg draagt er toe bij dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De Wmo verplicht de gemeente om mantelzorgers actief te ondersteunen. In Pijnacker-Nootdorp voert Bureau Mantelzorg Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp deze ondersteuning uit.

Welbevinden in Pijnacker-Nootdorp

Volgens het Van Dale woordenboek betekent welbevinden het zich goed, tevreden voelen. Welbevinden staat dus voor de mate waarin iemand zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt. 

Het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 'Verder in Verbinding' van de gemeente Pijnacker-Nootdorp sluit hier bij aan. Het stelt als ambitie dat alle inwoners, van jong tot oud, prettig kunnen wonen in een leefbare, veilige en bereikbare omgeving. Ook de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2016-2019 gaat hier op in en heeft als één van de speerpunten: het stimuleren van het tegengaan van eenzaamheid en depressies bij de bewoners.

Een gezonde leefomgeving, een gezond Pijnacker-Nootdorp

Een gezonde leefomgeving is een omgeving, buiten en binnen, die als prettig wordt ervaren, die bijdraagt aan de ervaren gezondheid en uitnodigt tot gezond gedrag. De druk op de gezondheid door omgevingsfactoren moet daarbij zo laag mogelijk zijn. Daarnaast is in een gezonde leefomgeving het risico op infecties beperkt en wordt gezonde (en duurzame) mobiliteit gestimuleerd.