Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft de sociale statusscore voor de verschillende dorpen / wijken in de gemeente Midden-Delfland in de periode 1998 – 2016. De gegevens zijn afkomstig van het Sociaal en Cultureel Planbureau.7

Dorpen / wijken

 

Hoge statusscore in Den Hoorn en Maasland

In 2016 varieerden de statusscores van de verschillende dorpen in Midden-Delfland tussen 0,97 (iets hoger dan gemiddeld) en 1,43 (hoog). Het dorp Schipluiden (postcodegebied 2636) had een iets hoger dan gemiddelde score, de dorpen Den Hoorn (postcodegebied 2635) en Maasland (postcodegebied 3155) een hoge score (figuur 1).7

Figuur 1. Statusscore naar postcodegebied.a Midden-Delfland 2016.
MD_2.7_Sociale_status_van_wijken_F1.PNG

Stijgende statusscore in Den Hoorn

De statusscore in het dorp Den Hoorn (postcodegebied 2635) is toegenomen in de periode 1998 tot en met 2016. In 2008 had het dorp een gemiddelde statusscore en in 2016 een hoge statusscore. De dorpen Schipluiden (postcodegebied 2636) en Maasland (postcodegebied 3155) laten een licht stijgend patroon zien over de jaren (tabel 1).7

Tabel 1. Statusscore naar postcodegebied. Midden-Delfland 1998-2016. a,b
MD_2.7_Sociale_status_van_wijken_T1.PNG

 

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) - Volksgezondheidenzorg.info. Sociaaleconomische status. [Online]. (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sociaaleconomische-status/regionaal-internationaal/regionaal#definities.
  2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) - Volksgezondheidenzorg.info. Sociaaleconomische status en gezondheid. [Online]. (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sociaaleconomische-status/cijfers-context/samenhang-met-gezondheid.
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). VTV-2018. [Online]. 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.vtv2018.nl/gezondheidsverschillen.
  4. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). [Online]. 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Onderzoek/Lopend_onderzoek/A_Z_alle_lopende_onderzoeken/Statusscores.
  5. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Veelgestelde vragen over de statusscores. [Online]. Versie juni 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Onderzoek/Lopend_onderzoek/A_Z_alle_lopende_onderzoeken/Statusscores.
  6. Knol F., m.m.v. Boelhouwer J en Veldheer V. Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP); 2012. Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Statusontwikkeling_van_wijken_in_Nederland_1998_2010
  7. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Statusscores 2016. [Online]. 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Onderzoek/Lopend_onderzoek/A_Z_alle_lopende_onderzoeken/Statusscores/statusscores_2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties