Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft de situatie met betrekking tot rondkomen en schulden bij de inwoners van Midden-Delfland. Informatie over rondkomen van het huishoudinkomen is afkomstig uit de Gezondheidsenquête 2016 (inwoners van 19 jaar en ouder). Met betrekking tot schulden worden gegevens gepresenteerd van het aantal inwoners dat in 2015 is in- of uitgestroomd in de schuldsanering. Deze gegevens zijn afkomstig van de Raad voor de Rechtsbijstand (Bureau Wsnp). Voor de doelgroep jongeren worden gegevens gepresenteerd uit de Jongerenenquête 2015 (12- tot en met 18-jarigen), waarin is gevraagd naar financieel rond kunnen komen en het hebben van schulden.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Een op de tien inwoners van Midden-Delfland heeft moeite om financieel rond te komen

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 had een op de tien inwoners in Midden-Delfland (10%) in de afgelopen 12 maanden enige of grote moeite met rondkomen (figuur 1). Ongeveer een derde van de inwoners (32%) had geen moeite met rondkomen, maar gaf wel aan dat ze moesten opletten met het doen van uitgaven. Zes op de tien inwoners (59%) kostte het geen enkele moeite om rond te komen.6

Figuur 1. Mate van financieel rondkomen van inwoners (19 jaar en ouder) in de afgelopen 12 maanden. Midden-Delfland 2016.
MD_2.3a_Rondkomen_F1.png

Bij zowel 19- tot en met 64-jarigen als 65-plussers wijkt het percentage inwoners dat moeite heeft met rondkomen in 2016 niet significant af van voorgaande jaren (tabel 1).6

Tabel 1. Percentage inwoners dat enige of grote moeite heeft met rondkomen, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Midden-Delfland, 2004-2016.
MD_2.3a_Rondkomen_T1.png

Verhoudingsgewijs zijn er in Midden-Delfland minder inwoners die moeite hebben met rondkomen dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (tabel 2).6

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat enige of grote moeite heeft met rondkomen. Midden-Delfland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
MD_2.3a_Rondkomen_T2.png

Moeite met rondkomen vooral bij 35- tot en met 64-jarigen

Het percentage inwoners van Haaglanden dat moeite heeft met rondkomen is het hoogst bij 35- tot en met 64-jarigen (tabel 3). Bij 65-plussers is dit percentage juist lager dan in de andere leeftijdsgroepen.6

Bij inwoners van niet-westerse afkomst is het percentage dat moeite heeft met financieel rondkomen hoger dan bij inwoners van autochtone of overig westerse afkomst. Ook bij inwoners die ongehuwd, gescheiden, weduwe of weduwnaar zijn is het percentage hoger dan bij inwoners die gehuwd zijn of met een partner samenwonen.

Hoger percentage moeite met rondkomen bij inwoners met een laag inkomen of laag opleidingsniveau

Het kunnen rondkomen met het maandinkomen hangt daarnaast samen met de sociaaleconomische status; bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status (hoger opleidingsniveau en hoger inkomen) geldt dat een lager percentage moeite heeft om financieel rond te komen dan bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status.6

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat enige of grote moeite heeft met rondkomen, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
MD_2.3a_Rondkomen_T3.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Wet schuldsanering natuurlijke personen (18 jaar en ouder)

In 2015 werden in Midden-Delfland 3 zaken van schuldsanering gestart en 8 zaken beëindigd

In 2015 werden in Midden-Delfland in totaal 3 zaken in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) gestart. Tevens werden 8 zaken beëindigd.7

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Bijna een kwart van de jongeren komt weleens geld tekort

Uit de Jongerenenquête 2015 blijkt dat 23% van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) in Midden-Delfland weleens (soms of vaak) geld tekort komt (tabel 4). In Haaglanden is dat 33%. Vooral de 15- en 16-jarige jongeren in Midden-Delfland komen weleens geld tekort.8

Tabel 4. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat weleens geld tekort komt, naar achtergrondkenmerken. Midden-Delfland en Haaglanden, 2015.
MD_2.3a_Rondkomen_T4.png

Vijf procent van de jongeren in Midden-Delfland heeft een schuld

Van de jongeren in Midden-Delfland heeft 5% op dit moment een schuld. Op de vraag ‘Wat doe je als je geld tekort hebt?’ antwoordt 47% ‘niets, op=op’, 23% gaat klusjes doen of meer werken en 17% vraagt extra geld aan zijn of haar ouders.8

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Armoede en Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

 1. Van Dale woordenboek. [Online]. (bezocht op 22 aug 2017); Beschikbaar op URL: http://www.vandale.nl/.
 2. Madern T. & van der Schors A. Kans op financiële problemen [Online]. 2012 (bezocht op 22 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.nibud.nl/beroepsmatig/kans-op-financiele-problemen-2016/.
 3. Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp. Brochure ‘Schulden oplossen met de Wsnp. Informatie over schuldsanering bij problematische schulden’. Raad voor Rechtsbijstand; Augustus 2013.
 4. Jongeren en schulden [Online]. (bezocht op 12 aug 2016); Beschikbaar op URL: https://www.nibud.nl/beroepsmatig/jongeren-en-schulden/.
 5. Blom M, Weijters G, van der Laan A M. Problemen met geld en delinquent gedrag van adolescenten. Den Haag: WODC; 2011.
 6. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
 7. Raad voor Rechtsbijstand. Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Aantal gestarte en beëindigde WSNP-zaken per jaar, per gemeente in 2015. (gegevens verkregen via Werkgroep Regionale Gezondheidsinformatie van GGD GHOR Nederland).
 8. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties