Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de aantallen en kenmerken van de bezoekers van het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden afkomstig uit Midden-Delfland en de gegevens van een aantal afzonderlijke soa; de landelijke cijfers zijn afkomstig van het RIVM.5,6

Alle leeftijden

In 2018 46 soa-consulten van inwoners van Midden-Delfland bij het Centrum Seksuele Gezondheid

In 2018 zijn door het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden 46 soa-consulten uitgevoerd bij inwoners uit Midden-Delfland.6 Ruim vier op de tien van de bezoekers (44%) is een vrouw. Dit is vergelijkbaar met Zuid-Holland West. In Zuid-Holland West is 47% van de bezoekers een vrouw, 34% een heteroseksuele man en 19% mannen die seks hebben met mannen (MSM).

Vooral jonge vrouwen hebben een consult bij het CSG

De jongste bezoeker was 18 jaar, bijna drie kwart (72%) is jonger dan 25 jaar. Van de vrouwen is 85% jonger dan 25 jaar. Het percentage bezoekers uit Midden-Delfland jonger dan 25 jaar is hoger dan dat van Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk. De meeste bezoekers (72%) zijn van Nederlandse afkomst, in Zuid-Holland West en landelijk is dat lager namelijk respectievelijk 68% en 69%.5,6

Aantal consulten neemt af

Ten opzichte van 2017 is het aantal consulten in 2018 met 6% afgenomen.6 In Haaglanden is het consulten afgenomen (1%), in Zuid-Holland West is het aantal consulten gelijk gebleven en landelijk is het aantal consulten gestegen (1%). In de periode 2014-2018 varieerde het aantal soa-consulten tussen 46 en 67 (figuur 1).5,6

Figuur 1. Aantal soa-consulten van bezoekers uit Midden-Delfland aan het Centrum Seksuele Gezondheid Haaglanden, naar geslacht en seksuele voorkeur. Midden-Delfland, 2014-2018.*
Midden-Delfland_4.3_Soa_F1.png

* Door financiële restricties zijn de criteria aangescherpt voor het CSG waardoor minder mensen uit hoog risicogroepen terecht kunnen bij het CSG. Het is belangrijk bij de interpretatie van de trends hier rekening mee te houden

Alleen chlamydia gediagnosticeerd

In 2018 is bij minder dan zeven soa consulten minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) gediagnosticeerd. In alle gevallen betrof het chlamydia; gonorroe, syfilis, hiv en hepatitis B zijn niet gediagnosticeerd. De vindpercentages van minimaal één Big Five soa in Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk zijn respectievelijk 15,1%, 15,1% en 18,2%.

In 2017 is bij 12 van de 49 consulten een soa gediagnosticeerd in Midden-Delfland; alle 12 chlamydia. Landelijk is het vindpercentage ongeveer gelijk gebleven (2017: 18,4%). Chlamydia is landelijk de meest gestelde diagnose.5,6

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Seksueel overdraagbare aandoeningen [Online]. (bezocht op 19 feb 2018); Beschikbaar op URL:
    https://www.rivm.nl/Onderwerpen/S/Seksueel_overdraagbare_aandoeningen
  2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid en Zorg. Oorzaken van soa [Online]. (bezocht op 20 aug 2019); Beschikbaar op URL:
    https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/soa/cijfers-context/oorzaken#node-oorzaken-van-soa
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016; RIVM Rapport 2017-0003. Bilthoven; 2017.
  4. Soa Aids Nederland. Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg [Online]. (bezocht op 22 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.soaaids.nl/nl/professionals/interventies/structurele-interventies/aanvullende-seksuele-gezondheidszorg
  5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2018; RIVM Rapport 2019-0007. Bilthoven; 2019.
  6. GGD Haaglanden, Centrum Seksuele Gezondheid. Klik hier voor meer informatie: https://www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl/
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties